На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Михайло Врубель – визначний художник „срібного віку” російської культури

Реферати > Культура > Михайло Врубель – визначний художник „срібного віку” російської культури

Картини створені Врубелем з 1896 по 1900 роки, дозволяють зробити спостереження особливостей його стилю і художнього мислення. До витворів на теми казкового епосу належать ще дві картини, написані в той же 1900р., що і „Царевна-Лебедь”, - „Сирень” та „К ночи”.

Отже, творчість видатного художника М.Врубеля характеризується декілька періодами.

Перший період його творчості - це київський період, – М.Врубель, відтворювавши повноту життя або повноту смерті, створює символ і те що змушує створювати неабиякі життєві комбінації.

На другому етапі розвитку – тема демона захопила художника, в ньому він бачив образ, якийсь символ, який то зникав, то з’являвся. Символ будить музику душі. Музика – це вікно, з якого ллються в нас чарівні мелодії, породжуючи в нашій уяві образи. Образи Демона не полишали художника протягом всього шляху його творчості.

Розглядаючи третій період його творчості – московський період, можна сказати, що мистецтво художника близько нам за своєю схвильованістю, за своїм прагненням не обмежуватись явищами дійсності. В цілому творчість Врубеля закликає нас боротися з сірістю, буденністю і прозаїзмом в житті та мистецтві. Він мріяв про мистецтво, де б виражалася краса життя, пронизана людськими почуттями.

Розглядаючи його декоративні панно, слід зазначити, що М.Врубель в своїх картинах підіймає образи над буденністю, над побутовим духом життя. А в картинах „К ночи” і „Сирень” більш ніж в інших витворах художника відобразилось живе відчуття природи. А в таких картинах як „Пан”, „Царевна-Лебедь” врублевський метод досягає сплавленої єдності реалізму і фантастичності.

ВИСНОВОК

Творчість М.Врубеля вимагає послідовного дослідження. При усій ідейній складності, заплутаності світобачення митця його свідомості притаманна визначена цілісність і єдність. Творчість М.Врубеля була класичною, якщо розуміти під класикою переконаність, основа художнього твору. Суть його творчості в тому, що він ідеально виражав свої думки.

Не можна по іншому виразити загальну думку про творчість цього чудового художника, його висока художня культура, працелюбність, не старіє і високо ціниться сучасними художниками та глядачами.

Романтико-символічні образи виникали у художника на основі його власних переживань і у спробах виплеснути на полотно потребу прекрасного, яке він не находив в дійсності. Творчість М.Врубеля закликає нас боротися з сірістю та буденністю. Культура кінця ХІХ століття вплинула на творчість М.Врубеля. Він також звертався до загальнолюдських культурно-історичних образів: епосу, міфу, казки, світової поезії, як матеріалу для творчості. В творчості художника злилися традиції великого мистецтва: велика спадщина російського національного епосу, поезії, музики і театру.

Романтизм в його художньо-символічному виразі виник в Росії в пору розквіту визвольних ідей і розвивався під час революції, яка назрівала. Естети символізму і неоромантика в творчості художників, поетів була освячена високими гуманістичними ідеалами істини, добра і краси. Переплетення неореалізму і символізму в мистецтві художника було особливо плідним в його творах в результаті органічного духовно-творчого засвоєння, переосмислення легенд, билин, казок, в нові міфи, живописні казки-символи. Не випадково в житті М.Врубеля музика і театр займали багато місця. Вони проникли в його мислення. Символісти називали музику вищим мистецтвом.

Символізм митця був обумовлений його світовідчуттям і розумінням в цілому, прагненням проникнути у приховані надра реальності. М.Врубель реалізм поєднував з символізмом. В більшості живописних робіт художника двозначність бачення і символічність образу завжди були присутні в ясності сюжетного вибору.

М.Врубель як основоположник неореалізму і символізму в живописі мав відношення до того, що отримало назву російського модерну. У мистецтві художника модерн не визначає вищих цінностей ні змісту, ні форми його образів, він незрівнянно вище і загально людяніше.

М.Врубель був великим художником. Його творчість допомагає нам подивитися на світ по новому, допомагає зрозуміти дійсні цінності. Він все виражав в символіці: композицію, колір.

Він був єдиним в російському живописі, хто дав нове життя величним поетичним символам, які беруть початок у народному епосі, у Шекспіра, Гете, Лермонтова, Пушкіна – вони стали іншими, але за духом, за побудовою почуттів не дрібніше своїх прообразів. Світ М.Врубеля пронизаний „струмом духовної напруги”. В цьому тайна його довголіття.

В обличчі художника ми знаходимо гідного продовжувача монументального мистецтва. М.Врубелю була чужа спокійність, самозакоханість, естетизм, які наклали відбиток на багатьох роботах його західних сучасників. Образи Врубеля завжди кличуть вперед, пробуджують потреби в творчій перебудові світу, піднімають віру в величність людини. Мистецтво М.Врубеля слугувало високій ідеї, його художнє уявлення – було пророчим дарунком. Вірний своєму призванню, він залишався вірний заповітам найкращих російських мислителів, поетів і художників.

М.Врубель щедро збагатив живописну мову. Ми цінуємо художника за глибину досягнення дійсності, за те, що він розкрив трагічні протиріччя життя, виступив пристрасним борцем за людину, за вільне розвивання його творчих сил, за життя, виконану гармонічно і гарно.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Гоберг – Вержбинская Э.П. М. Врубель. - М.: Искусство, 1959. – 255с.

2. Белый А. Символизм как миропонимание - М.: Республика, 1994. – 368с.

3. Дмитриева Н.А. Михаил Врубель. – М.: Детская лит-ра, 1984. – 125с.

4. Дружинин С. Михаил Александрович Врубель. – Москва: Государственное издательство изобразительного искусства, 1961. – 69с.

5. Ионина Н.А. 100 великих картин. - М.: Вече, 2000. – 230с.

6. Искусство: Живопись. Скульптура. Архитектура. Графика. В 3 частях. Часть 3. Русское иск. Советское иск. / Сост. М.В.Алпатов, Н.Н.Ростовцев. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1989. – 382с.: ил.

7. История русского и советского искусства: Учебное пособие/ под ред. Д.В.Сарабьянова. – М.: Высш. школа, 1979. – 383с., илл.

8. М.В.Алпатова о М.А. Врубеле (1856-1910)//Литератюр совьетник. – 1946 - №3 – С.12-13

9. Островский Г.С. Рассказ о русской живописи. – 2-е изд. – М.: Изобразительное искусство, 1989. – 360с., ил.

10. Популярная художественная энциклопедия: Архитектура. Скульптура. Графика. Декоративное искусство /Гл.ред. В.М.Полевой. - М.: Сов. Энциклопедия, 1986 - 447с., ил., 32л. Ил.

11. Ракитин В. Михаил Врубель. – Москва: Искусство, 1971. – 103с., илл.

12. Суздалев П.К. Врубель. - М.: Советский художник, 1991. – 187с.

13. Суздалев П.К. Врубель. Личность. Мировоззрение. Метод. - М.: Искусство, 1984. – 239с.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат