На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Загальні положення про інтернет

Реферати > Технічні науки > Загальні положення про інтернет

План

Вступ 3

1. Шляхи та тенденції розвитку Інтернет 5 2. Розпиток Інтернету в Україні 7 3. Основні цілі та завдання розвитку Інтернет в Україні 10 4.Основні завдання розвитку мережі Інтернет в Україні 10

а)Завдання у контексті міжнародних відносин 11

б) Завдання у контексті внутрішньополітичної діяльності 11

в) Завдання у технологічній сфері 12

г) Завдання у сфері правових відносин 12

д) Завдання у сфері економіки та фінансів 13

е) Завдання у соціальній сфері 13

є) Завдання у сфері освіти та науки 13

ж) Завдання у сфері державного управління 14

з) Завдання у сфері національної безпеки 15

5. Шляхи реалізації основних напрямків діяльності

щодо розвитку мережі Інтернет в Україні 15 6. Етапи реалізації Концепції 16

7. Рекомендації щодо розробки нових економічних

підходів розвитку Інтернет 20 Висновки 23

Список використаної літератури 25

Додаток 1 8

Вступ Об'єктивною реальністю сьогодення є широке впровадження у сфери життєдіяльності особи, суспільства та держави сучасних інформаційних технологій, розгортання на їх основі локальних і глобальних інформаційних систем та мереж, призначених для прискорення обміну інформацією та доступу до різноманітних інформаційних ресурсів. Розглядаючи рівень розвитку інформаційних технологій і телекомунікацій як один з критеріїв рівня розвитку держави та інструмент інтенсифікації всіх процесів у суспільстві, Україна, як і будь-яка інша країна, зацікавлена у розвитку інформаційної інфраструктури, в тому числі й шляхом використання у всіх сферах господарської діяльності можливостей, що надаються глобальними мережами передачі даних. Інтернет являє собою надзвичайно привабливий засіб комунікації, що може пояснити його безпрецедентний розвиток. Новітні засоби зв'язку дозволили об'єднати розрізнені комунікаційні системи у глобальну мережу. Завдяки цьому людина отримала можливість обмінюватися інформацією в межах всієї планети, не залежно від кордонів і відстаней. Саме Інтернет є однією з ознак переходу суспільства від індустріальної стадії розвитку до інформаційної. У зв'язку із цим виникла необхідність визначення стратегії розвитку української складової мережі Інтернет в Україні, системоутворюючим елементом якої виступає дана Концепція. Концепція розвитку мережі Інтернет в Україні визначає основи державної політики у цій сфері, основні підходи до вирішення питань щодо розвитку мережі Інтернет в Україні та заходи для забезпечення її подальшого розвитку, принципи регулювання та засади діяльності у цій сфері в ринкових умовах, стратегію щодо захисту національного інформаційного середовища в умовах швидкого розвитку та широкого використання Інтернет. Концепцію розвитку мережі Інтернет в Україні як складову Концепції Національної програми інформатизації (далі – Концепція) розроблено на підставах положень Указу Президента України від 31 липня 2000 року № 928 “Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні”, а також норм законів України "Про Концепцію Національної програми інформатизації" та "Про Національну програму інформатизації. Концепція містить конкретні заходи та етапи, які мають бути: · реалізовані організаційно шляхом впровадження як правових засад, так і створенням діючої інфраструктури, функціонуючих технологій, об'єктів і суб'єктів Інтернет взаємодії; · деталізовані у Програмі розвитку Інтернет в Україні у вигляді системи взаємопов'язаних соціальних, технологічних та технічних проектів; · закріплені у правовому полі України, яке забезпечить законодавчу основу виконання Програми розвитку Інтернет в Україні. Творцями та користувачами інформаційних ресурсів та рівноправними суб'єктами у сфері Інтернет (далі - суб'єктами у сфері Інтернет) є: юридичні (органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, організації незалежно від форм власності, громадські організації) та фізичні особи (громадяни України, особи без громадянства, іноземці). Особливу категорію юридичних осіб – учасників інформаційних процесів у середовищі Інтернет, утворюють органи державної влади (виконавчої, законодавчої та судової), які виступають основним гарантом правового забезпечення розвитку ринку та структури Інтернет, а також є носіями складової частини стратегічних інформаційних ресурсів країни - державних інформаційних ресурсів.

1. Шляхи та тенденції розвитку Інтернет Розвиток Інтернету у світі. Стан та світові тенденції розвитку мережі Інтернет визначаються економічно розвинутими країнами світу. У цих країнах: · ефективно функціонує ринкова економіка, яка забезпечує постійне зростання інформаційних потреб і платоспроможного попиту на інформаційні продукти і послуги; · існує потужний середній клас, який є основним споживачем інформаційних послуг; · економіки цих країн мають у своєму розпорядженні значні вільні ресурси для підтримки процесів інформатизації і розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури; · розроблені і успішно втілюються державні стратегії і програми побудови в цих країнах інформаційного суспільства. Безумовним лідером розбудови Інтернет є США (близько 154 млн. постійних користувачів, або 76 % від усього дорослого населення.), однак, країни Західної Європи прикладають значні зусилля, щоб випередити США у цьому напрямку. Уже сьогодні більш, ніж 113 млн. європейців є постійними користувачами мережі Інтернет що складе майже 36% від усього дорослого населення. Загальний темп приросту кількості хостів у регіоні складає 23,8%. Не відстає від Європи і Азіатсько-тихоокеанський регіон в якому на кінець 2000 р. нараховувалось більше 105 млн. постійних користувачів мережі Інтернет, в тому числі Японія – 38,64 млн., Китай (включаючи Гонконг) – 20,36 млн., Південна Корея – 16,4 млн., Австралія – 8,42 млн., Тайвань – 6,4 млн., Індія – 4,5 млн. Загальний темп приросту користувачів у регіоні складає 45%. Що стосується країн СНД, то найбільш розвиненою з точки зору Інтернет є Росія (1,8 млн. постійних користувачів, або 2,1 % від усього дорослого населення). На Росію приходиться близько 81% всіх користувачів мережі Інтернет з числа тих, що проживають у країнах СНД; на Україну – 13%, Казахстан – 2,2%, Вірменію – 1% і на останні країни – 2,8%. Загалом в країнах СНД знаходяться менше 1% користувачів мережі Інтернет. На поточний момент Інтернет як інформаційне середовище кардинально розширило свої можливості. Так, за даними всесвітнього інтерактивного статистичного центру Інтернет NetSizer (www.netsizer.com) загальне число індивідуальних користувачів перевищило 350 мільйонів, хоча ця цифра прогнозувалася тільки на кінець 2003 року. Усі тенденції розвитку Інтернет визначаються темпами та перспективами розвитку основних суб'єктів, що діють у цій сфері. Оскільки Інтернет уже достатньо впевнено перейшов на форми комерційних відносин, то можна говорити також і про основних суб'єктів ринку Інтернет. За результатами вивчення питання щодо розподілу хост-серверів доменів вищого рівня загального користування можна навести такі статистичні дані:

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат