На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Проблеми рівноваги попиту та пропозиції в умовах переходу до ринк

Реферати > Економічні теми > Проблеми рівноваги попиту та пропозиції в умовах переходу до ринк

3

1. Що стоїть за кривою пропозиції?

При дослідженні сил, що діють на пропозицію, фундаментальною основою, яка дає змогу зрозуміти поведінку виробників щодо пропозиції, є те, що фірми виготовляють товари для прибутку, але не для власного задоволення чи з доброчинності. Наприк­лад, фермер поставлятиме більше кукурудзи за вищими цінами, бо одержить більші прибутки; навпаки, коли ціни на кукурудзу впадуть нижче від витрат виробництва, як сталося в середині 80-х років, фермери вирощуватимуть інші культури чи навіть продадуть ферми.

Ключовим елементом, що лежить в основі прийняття рішень з пропозиції, є витрати виробництва. Якщо затрати на виготовлення окремого товару нижчі рин­кових цін, то виробникові буде вигідно поставляти на ринок такий товар у великих кількостях. Коли ж витрати виробництва високі порівняно з ціною, то виробники виготовлятимуть незначну кількість цього товару або просто припинять його вироб­ництво.

До сил, що впливають на витрати виробництва, належать технологія та ціни факторів виробництва. Технічний прогрес, звичайно, впливає на витрати. Краща комп'ютерна програма для сівозмін, генетичне підібране насіння та нові крапельні зрошувальні системи — все це зменшить витрати виробництва фермера і збільшить його пропозицію.

Водночас, якщо технологія не змінилась, а змінились ціни на фактори виробництва, то витрати виробництва можуть змінитися, так само і пропозиція. Наприклад, коли в 1990 р. зросли ціни на нафту, то збільшилися витрати виробництва і зменшилася пропозиція бензину і дизельного палива.

Інший важливий фактор, що впливає на пропозицію, — це ціни споріднених товарів, зокрема товарів, які можуть легко замінити один одного у виробничому процесі. Коли підвищується ціна на один товар-замінник, то пропозиція іншого замінника зменшується. Наприклад, фермери можуть вирощувати пшеницю так само, як і кукурудзу; рафінуванням нафти можна виробляти дизельне пальне так само, як і бензин. Для кожної з цих пар товарів, коли ціна на один з них (наприклад, на дизельне паливо) зросте, пропозиція іншого (наприклад, бензину) зменшиться.

Наступним визначником пропозиції є організація ринку. Зменшення мит і квот на імпортні товари відкриє ринок іноземним виробникам і сприятиме збільшенню про­позиції. Якщо ринок стає монополізованим, ціни за будь-якого обсягу виробництва зростатимуть. У цілому ринок з досконалою конкуренцією вироблятиме максимально можливий обсяг виробництва за кожного рівня цін.

Нарешті, на пропозицію впливають і специфічні фактори. Погода чинить значний вплив на сільськогосподарське виробництво і виробництво лиж. Комп'ютерна промисловість відзначається сильними інноваціями, що веде до постійної появи нових товарів. У таких галузях, як залізничний транспорт та телеко­мунікації, прийняття рішень щодо пропозиції виведено з-під дії сил конкуренції. А сподівання щодо майбутніх цін часто суттєво позначається на рішеннях щодо пропо­зиції.

2. Вплив на рівновагу змін у пропозиції та попиті.

Аналіз апарату попиту і пропозиції може сказати більше, ніж просто повідомити про рівноважні ціну та кількість. Його також можна застосувати, щоб прогнозувати впливи змін в економічних умовах на ціну і кількість.

Грегорі Кінг, англійський письменник XVII ст., звернув увагу на те, що ціни на продукти харчування зростали, коли урожай був поганий. Коли цих продуктів було достатньо, то фермерам пропонували нижчі ціни за урожай. Пояснімо цю ситуацію, використовуючи пропозицію і попит на кукурудзу.

Через несприятливу для врожаю погоду зменшилась кількість кукурудзи, яку фермери поставляли за кожної ринкової ціни; таким чином, це перемістило криву пропозиції ліворуч. Це показано на графіку 1, де крива пропозиції на куку­рудзу перемістилась з SS до S'S'. Навпаки, крива попиту не

перемістилася; люди мають однаковий попит на продовольчі товари і за хорошого, і за поганого врожаю.

4

Коли фактори, що стоять за попитом чи пропозицією, змінюються, це призво­дить до змін попиту чи пропозиції і зміни ринкової рівноважної ціни та кількості.

Графік 1. Переміщення у попиті або пропозиції змінюють рівноважні ціну та кількість.

а) Якщо крива пропозиції переміщується ліворуч, за старої ціни виникає нестача. Ціна зростатиме доти, доки величини попиту і пропозиції не зрівноважаться в новій точці Е'.

б) Переміщення кривої попиту призведе до надлишку попиту. Ціна збільшиться, коли рівноважні ціна і кількість перемістяться вгору в точку Е".

1. Значення рівноваги

Остання перешкода стосується значення терміну "рівновага". Це видно з такого твердження скептика: "Як можна говорити, що попит і пропозиція визначають окрему рівноважну кількість? Продана кількість має завжди точно дорівнювати купленій кількості. Це справедливо незалежно від того, якою є ціна, і чи перебуває ринок у рівновазі, чи ні".

Це твердження підкреслює тонкість терміна "рівновага". Економіст може відпо­вісти ось як: "Ви цілком праві, що кількість куплена має дорівнювати кількості проданій. Але ми шукаємо ту рівновагу ринку, коли попит і пропозиція зрівнова­жені. За якої ціни кількість, яку споживачі хочуть купити, саме дорівнює тій кількості, яку виробники хочуть продати? Лише за такої ціни покупці і продавці будуть задоволені своїми рішеннями; тільки у стані рівноваги ціна ні зростатиме, ні спадатиме".

За не рівноважної ціни виміряні величини продажу і купівлі, очевидно, також будуть рівні. Проте за надто високої ціни є надлишок товарів, а виробники прагнуть продати більше товарів, ніж покупці купити.

5

Це перевищення бажаної пропозиції над бажаним попитом почне тиснути на ціну, спричиняючи її падіння, доки зреш­тою вона не досягне того рівня рівноваги, де перетинаються дві криві.

У точці перетину попиту і пропозиції, і лише в ній, кожен буде задоволений:

покупець, виробник і економіст, який шукає ціну, за якої на ринку немає ні надлишку, ні нестачі.

Графік.2. Переміщення кривих і рух по кривих.

Почнемо з початкової рівноваги в точці Е з кількістю 10 одиниць. Випадок (а) — збільшення попиту (тобто переміщення кривої попиту) приводить до нової рівноваги 15 одиниць в точці Е'. У випадку (б) зміна в пропозиції означає рух по кривій попиту з точки Е в точку Е".

Розподіл через ціни.

Ринкова економіка розв'язує основні економічні проблеми через взаємодію попиту і пропозиції.

Перед тим як закінчити ознайомлення з попитом і пропозицією, проаналізуймо три випадки ринків, де пропозиція і попит можуть допомогти з'ясувати, як встановлю­ються ціни і кількості.

6

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат