На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Трудові спори та соціальні конфлікти

Реферати > Правознавство > Трудові спори та соціальні конфлікти

Моральні принципи – уявлення про добро і зло, правильну або неправильну поведінку, честь і гідність, справедливість і порядність. Різні моральні норми сприймаються різними класами, соціальними верствами, групами і навіть окремими індивідами по різному. Це не виключає існування норм загально людської моралі. Але вони поширюються на обмежене коло дій і сприймаються не усіма людьми.

Особливу роль у регулюванні як соціальних так і трудових конфліктів відіграють норми права.

Право регламентує функціонування всіх основних сфер суспільного життя на засадах загальної волі та правотворчого інтересу, є могутнім фактором запобігання соціальним конфліктам. Найважливіша його функція – здійснення соціального контролю, спрямованого на підпорядкування поведінки індивіда соціальним очікуванням і вимогам. Система правових норм, яка визначає правила поведінки у різноманітних сферах суспільного життя, пропонує людям безконфліктний спосіб поведінки. Право володіє достатньо ефективними засобами та процедурами, необхідними для регулювання та розв’язання спорів та конфліктів.

Правова норма виливає на поведінку через декілька каналів:

1. Здійснює інформаційний вплив, тобто пропонує індивіду варіанти поведінки, що схвалюються державою, попереджає про наслідки того або іншого вчинку.

2. Декларує цінності, визнані суспільством і державою.

3. має силу примусу щодо тих, хто ігнорує її вимоги.

Через зазначені канали право впливає на причини і передумови виникнення конфлікту, на його розвиток і розв’язання, на наслідки конфлікту, включаючи долю його учасників.

Найменшого впливу з боку права зазнають об’єктивні причини конфлікту. Можливий лише вплив на мотивацію поведінки його учасників. А оскільки ця мотивація пов’язана з морально-психологічним кліматом у суспільстві, рівнем загальної та правової культури його членів, правові норми можуть хоч й опосередковано, але позитивно вплинути не тільки на можливість виникнення конфліктів, а й на характер майбутнього протистояння сторін.

Більше можливостей для правового регулювання конфліктів виникає на такому етапі розвитку, як конфліктна ситуація, що передує власне конфлікту і має певні ознаки, специфічне поєднання життєвих ситуацій, в яких опиняються сторони майбутнього конфлікту, і самих цих сторін, що об’єктивно створює підґрунтя для реального протиборства між соціальними суб’єктами, а також відчуття безпосередньої загрози якимось важливим суспільним інтересам. На якість нормативно-правових актів, зокрема відповідність їх положень соціальним реаліям.

Врахування або неврахування законодавцем економічних, політичних, соціальних, екологічних і демографічних наслідків прийняття того чи іншого закону має велике значення для підтримання стабільності в суспільстві, нормального регулювання суспільних відносин. Якщо закони приймаються для задовольняння інтересів лише окремих соціальних груп чи верств, це веде до розвитку конфліктної ситуації у суспільстві.

План

1. Поняття трудових спорів та їх класифікація.

2. Ефективність розгляду колективних трудових спорів, як одна з умов соціальної злагоди.

3. Регулювання соціальних конфліктів нормами права.

Література

1. А. Семенова. Поняття трудових спорів та їх класифікація. // Бюлетень Національної служби посередництва і примирення.-2004.-№8. с. 31-32, 55-59.

2. І. Лаврінчук. Ефективність розгляду колективних трудових спорів як одна з умов соціальної злагоди. // Бюлетень Національної служби посередництва і примирення.-2004.-№4. с.34-38.

3. О. Ставицька. Норма права в системі чинників регулювання соціальних конфліктів. // Право України.-2001.-№10. с.13.

4. В.М.Руденко. Цивілізоване вирішення трудових конфліктів – у конструктивній взаємодії соціальних партнерів. // Соціальний захист.-2003.-№8. с.16.

5. ЗУ "Про порядок вирішення колективних трудових спорів"

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат