На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Управління активами підприємства і шляхи його покращання

Реферати > Економіка підприємства > Управління активами підприємства і шляхи його покращання

На основі даних таблиці 2.4. зображено динаміку структури оборотних активів за 2004-2006рр.( рис.2.4)

Аналіз стану запасів і витрат. У процесі аналізу стану запасів і витрат необхідно: по-перше, встановити забезпеченість підприємства нормальними

перехідними запасами сировини і матеріалів, незавершеного виробництва, готової продукції й товарів; по-друге , виявити зміни і непотрібні запаси.

Для характеристики стану запасів і витрат порівняємо фактичні залишки за аналізований період з нормативом, розрахованим на підприємстві.

Аналіз даних оцінки стану запасів і витрат (табл.2.5.) свідчить про те, що величина товарно-матеріальних цінностей за звітний період в 2004 році зросла на 96 тис.грн., 2005 році – зменшилась на 67,9 тис.грн., в 2006 році – зросла на 30,7 тис.грн. Збільшення залишків запасів і витрат за 2004, 2006 роки відбулося за всіма видами матеріальних оборотних коштів, за винятком залишків незавершеного виробництва. Найбільше зростання було виробничих запасів і готової продукції.

Таблиця 2.5

Аналіз стану запасів і витрат за 2004 рік

Матеріальні

оборотні кошти

Фактичні

Залишки

На початок

року

Фактичні

Залишки

На кінець

року

Відхилення

 

тис.грн.

% до

підсум-

ку

тис. грн

% до під-

сумку

В абс.вира- женні(тис.грн)

За структурою, %

Виробничі

запаси

5.8

10,34

101,8

56,2

96,00

45,86

МШП ( за залишковою

вартістю )

-

-

-

-

-

-

Незавершене виробництво

-

 

11,7

6,46

11,7

6,46

Видатки

майбутніх

періодів

-

-

-

-

-

-

Готова

продукція

50,3

9,45

67,6

37,3

17,3

27,85

РАЗОМ  

56,1

100,0

181,1

100,0

125,00

100,0

Порівнюючи дані аналізу, можна констатувати, що залишки запасів і витрат за аналізований період зросли на 125,00 тис.грн. (80,17%), при цьому виробничі запаси збільшились на 96,00 тис.грн. (45,8%), незавершене виробництво – на 11,7 тис.грн. (6,46%), залишки готової продукції – на 17,3 тис.грн. (27,85%).

Таблиця 2.6

Аналіз стану запасів і витрат за 2005 рік

Матеріальні

оборотні кошти

Фактичні

залишки

на початок

року

Фактичні

залишки

на кінець

року

Відхилення

 

Тис. Грн.

% до

під

сум-

ку

Тис. грн

% до під

сум-

ку

В абсвираженні ( тисгрн)

За структурою, %

Виробничі

запаси

101,8

56,21

33,9

10,57

-67,9

-45,64

МШП ( за залишковою

Вартістю )

-

-

-

-

-

-

Незавершене виробництво

11,7

6,46

-

 

-11,7

-6,46

Видатки

майбутніх

періодів

-

-

-

-

-

-

Готова

продукція

67,6

37,33

275,2

89,03

207,6

51,7

РАЗОМ  

181,1

100

309,1

100

128,00

100

Порівнюючи дані аналізу, можна констатувати , що залишки запасів і витрат за аналізований період збільшились на 128,3тис.грн. (0,4%). При цьому виробничі запаси знизились на 67,9тис.грн. (45,64%), незавершене виробництво – на 11,7тис.грн. (6,46%), залишки готової продукції збільшились на 207,6 тис.грн. (51,7%).

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат