На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Управління активами підприємства і шляхи його покращання

Реферати > Економіка підприємства > Управління активами підприємства і шляхи його покращання

З табл. 2.8. випливає, що основне збільшення дебіторської заборгованості відбулося щодо розрахунків за товари, роботи і послуги. Сума неоплачених рахунків покупцями і замовниками збільшилась на 29,5 тис.грн. (59,3%). Така тенденція ставить підприємство у залежність від партнерів.

З табл.2.9. випливає, що основне збільшення дебіторської заборгованості відбулося щодо розрахунків з іншими дебіторами. Сума неоплачених рахунків з іншими дебіторами збільшилась на 16,8тис.грн. Сума неоплачених рахунків покупцями і замовниками зменшилась на 40,1тис.грн. (50,6%). Така тенденція показує незалежність підприємства від партнерів.

Таблиця 2.9

Склад і рух дебіторської заборгованості за 2005 рік

Склад дебіторської заборгованості

На початок року

Виникло зобов’язань

Погашено зобов’язань

На кінець року

Зміна

( + , - )

Розрахунки з дебіторами ,

всього , у тому числі :

         

за товари , роботи і послуги

79,2

3596,6

3633,7

39,1

-40,1

з бюджетом

14,1

   

0,7

-13,4

З учасниками

( засновниками )

щодо внесків у статутний капітал

-

-

-

-

-

З іншими дебі-

торами

3,9

3274,2

3257,4

20,7

+16,8

Таблиця 2.10

Склад і рух дебіторської заборгованості за 2006 рік

Склад дебіторської заборгованості

На початок року

Виникло зобов’язань

Погашено зобов’язань

На кінець року

Зміна

( + , - )

Розрахунки з дебіторами ,

всього , у тому числі :

         

за товари , роботи і послуги

39,1

4326,6

4301,1

64,6

+25,5

з бюджетом

0,7

   

0,4

-0,3

З учасниками

( засновниками )

щодо внесків у статутний капітал

-

-

-

-

-

З іншими дебі-

торами

20,7

3662,6

3661,2

22,1

1,4

З табл.2.10. випливає, що основне збільшення дебіторської заборгованості відбулося щодо розрахунків за товари, роботи і послуги. Сума неоплачених рахунків покупцями і замовниками збільшилась на 25,5тис.грн. (65,2%). Така тенденція ставить підприємство у залежність від партнерів.

Рис.2.6.Динаміка структури дебіторської заборгованості за 2004 рік

На рис.2.6. показано динаміку структури дебіторської заборгованості. Найбільша питома вага (79.2%) припадає на заборгованість щодо товарів,

робіт і послуг. Інші дебітори становлять 3,9% від загальної суми дебіторської заборгованості. По цих статтях маємо тенденцію збільшення загальної суми заборгованості.

Рис.2.7.Динаміка структури дебіторської заборгованості за 2005 рік

Рис.2.8.Динаміка структури дебіторської заборгованості за 2006 рік

В умовах ринку підприємства зацікавлені у роботі з покупцями та замовниками, які здатні своєчасно оплачувати рахунки. Однак у сучасній економічній ситуації різко знизилась купівельна спроможність клієнтів. Враховуючи дану обставину, доцільно вести в бухгалтерії відповідний журнал–ордер або відомість обліку розрахунків з покупцями та замовниками. Таким чином можна оцінити якісні параметри дебіторської заборгованості. Необхідно рознести заборгованості за такими градаціями: строк оплати не настав; прострочення від 1 до 30 днів; від 30 до 90 днів; від 91 до 180днів; від 181 до 360 днів; від 360 і більше.

Одним із етапів аналізу дебіторської заборгованості є зіставлення з кредиторською заборгованістю, що деякою мірою дає можливість виявити причини виникнення дебіторської заборгованості. Причому значне перевищення дебіторської заборгованості становить загрозу фінансовій стійкості підприємства і спричиняє необхідність залучення додаткових джерел фінансування активів. Значне перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською призводить до неплатоспроможності підприємства.

2.3Оцінка ліквідності активів ТзОВ ВКФ “Пліт”

Фінансовий стан підприємства з позиції короткострокової перспективи оцінюється показниками ліквідності й платоспроможності. Розрізняють поняття майнової (абсолютної) ліквідності та фінансової (відносної) ліквідності. Майнова (абсолютна) ліквідність означає здатність активу трансформуватись у кошти. Ступінь ліквідності активів визначається тривалістю часу, необхідного для цієї трансформації.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат