На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Управління активами підприємства і шляхи його покращання

Реферати > Економіка підприємства > Управління активами підприємства і шляхи його покращання

1.Коефіцієнт швидкої ліквідності. За змістом цей показник є аналогічним попередньому, проте до аналізу залучаються лише високоліквідні оборотні активи. Найпоширеніший алгоритм його розрахунку такий:

Дебітори + Грошові засоби

L2= ---------------------------------------- х 100 % (2.5.)

Короткострокові пасиви

Інший варіант розрахунку зазначеного показника представлений збільшенням чисельника на вартість наявних поточних фінансових інвестицій, які є в складі оборотних активів. Кошти, які можна виручити від

вимушеного продажу запасів ,як свідчить практика, значно менші, ніж витрати на їх придбання.

2.Коефіцієнт абсолютної ліквідності носить жорсткий характер, показує, яка частина короткострокових запозичень може бути погашена негайно за рахунок наявних коштів.

Грошові засоби

L1 = -------------------------------------х 100 % (2.6.)

Короткострокові пасиви

При використанні показників ліквідності у межах аналізу фінансового стану підприємства не слід нехтувати й іншими доволі суттєвими чинниками. По-перше, розрахунок показників ліквідності ґрунтується на даних фінансової звітності, що відбиває результати обліку станом на звітну дату. Тобто при обчислені цих показників враховується не справжній рівень фінансової ліквідності підприємства, а орієнтований на минулі дані розрахунок, реальне значення якого до того ж викривлене. По-друге, показник ліквідності не відбиває “платіжної моралі” підприємства та ставлення до власності на майно. Окрім цього, не враховуються резерви ліквідності у формі невикористаних кредитних ліній або овердрафту.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності за 2004 рік:

На початок року:

0,5

L1 = ----------- = 0,002

269,0

На кінець року :

26,6

L1 = ----------- х 100 % = 0,07

403

За 2005 рік :

На початок року :

26,6

L1 =----------- = 0,06

403,0

На кінець року :

0.7

L1=------------- х 100 %= 0,002

442.1

За 2006 рік :

На початок року :

12,8

L1 = -------------= 0,03

442,1

На кінець року:

5,6

L1 =----------- = 0,01

627,2

Коефіцієнт швидкої ліквідності :

За 2004 рік :

на початок року :

199,3

L1 = -------------= 0,74

269,0

На кінець року:

205,9

L2 = ------------- = 0,51

403,0

За 2005 рік :

На початок року:

205,9

L1 = -------------= 0,51

403,0

На кінець року:

112,4

L2 =---------------= 0,25

442,1

за 2006 рік :

На початок року:

112,4

L1 = -------------= 0,25

442,1

На кінець року:

169,2

L2 = ------------ = 0,27

627,2

Коефіцієнт поточної ліквідності :

За 2004 рік:

На початок року:

205,7

L1 = -------------= 0,76

269,0

На кінець року:

296,1

L3 = ------------= 0,73

403,0

за 2005 рік :

На початок року:

296,1

L1 = -------------= 0,73

403,0

На кінець року:

382,4

L3 = -----------= 0,86

442,1

За 2006 рік :

На початок року:

382,4

L1 = -------------= 0,86

442,1

На кінець року:

560,0

L3 = ----------= 0,89

627,2

Таблиця 2.11.

Аналіз показників ліквідності ТзОВ ВКФ “Пліт”

Показник

На початок періоду

На кінець періоду

Відхилення

( + , - )

Норматив

 

рік

Рівень показ-

ника

рік

Рівень показника

 

> 0,2-0,35

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

2004

0,002

2004

0,07

+0,068

 
 

2005

0,06

2005

0,002

-0,058

 
 

2006

0,03

2006

0,01

-0,02

 

Коефіцієнт

швидкої ліквідності

2004

0,74

2004

0,51

-0,23

1-2

 

2005

0,51

2005

0,25

-0,26

 
 

2006

0,25

2006

0,27

+0,02

 

Коефіцієнт поточної ліквідності

2004

0,76

2004

0,73

-0,03

1,5-2,5

 

2005

0,73

2005

0,86

+0,13

 
 

2006

0,86

2006

0,89

+0,03

 

Як видно з таблиці 2.11. коефіцієнт показники мали позитивну динаміку підвищення, що свідчить про підвищення рівня ліквідності

підприємства. Але слід зазначити, що всі коефіцієнти ліквідності мають набагато нижчі значення в порівнянні з нормальними. Отже, керівництву підприємства необхідно тримати курс на підвищення ліквідності підприємства та зберегти тенденцію зростання ліквідності.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат