На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Управління активами підприємства і шляхи його покращання

Реферати > Економіка підприємства > Управління активами підприємства і шляхи його покращання

РОЗДІЛ 3

ШЛЯХИ ПОКРАЩАННЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Нормування як метод оптимізації оборотних активів

Особливе місце в системі норм і нормативів, що встановлюються підприємством, відводиться нормативам оборотних активів.

Існує цілий ряд причин, що зумовлюють необхідність нормування на підприємствах.

Причини , що зумовлюють необхідність

Нормування

Макроекономічні Мікроекономічні

Національні особливості державного Необхідність використання

регулювання економіки спеціальних інструментів

(норм і нормативів) для

оперативного управління

фінансами

Нерозвиненість ринку капіталу , що

обмежує доступ підприємств до

джерел зовнішнього фінансування

Рис.3.1. Причини, що визначають необхідність нормування

Вихідними умовами для нормування оборотних активів є:

- характер господарських зв’язків – стійкість, надійність;

- особливості відтворювальної структури оборотного капіталу;

- рівень виробничих затрат як основи визначення необхідності в оборотному капіталі і динаміки його вартості;

- розмір будь-якого елементу оборотних активів повинен бути мінімальним для умов функціонування підприємства (умов постачання, збуту тощо) і в той же час достатнім, щоб не створювати перешкод виробничому процесу.

Основними завданнями нормування є розробка на кожному підприємстві економічно обґрунтованих норм та нормативів власних оборотних активів, що забезпечують прискорення обігу та найбільш ефективне використання матеріальних і фінансових ресурсів.[16]

Нормування – це один із основних методів оптимізації рівня оборотних коштів, що усуває їх незбалансованість. Незбалансованість оборотних засобів може викликати:

а) у випадку їх дефіциту:

- затримки в постачанні сировиною і матеріалами і, як наслідок, - збільшення тривалості виробничого циклу і зростання витрат;

- зниження обсягів продаж через недостатність запасів і готової продукції;

- додаткові витрати на вирішення задач фінансування.

б) надлишок оборотних коштів:

- фізичне або моральне старіння запасів;

- зростання витрат на зберігання надлишків запасів;

- банкрутство боржників;

- збільшення податку на майно з причин наявності великого обсягу ТМЦ і готової продукції;

- зменшення реальної вартості дебіторської заборгованості і грошових коштів з причин інфляції.

Нормування – це процес обчислення цієї частини оборотних активів (запасів та витрат), яка потрібна підприємству для забезпечення нормального, безперервного процесу виробництва, реалізації продукції та здійснення

розрахунків.

Нормування оборотних активів включає розробку та встановлення на кожному підприємстві спеціальних норм за окремими видами матеріальних цінностей, витрат виробництва і т.д. та розрахунок нормативу власних оборотних активів в грошовому виразі на кінець року, кварталу.

Норма – це обчислювальна за кожним видом оборотних активів відносна або мінімальна їх величина, що необхідна для розрахунку нормативу. За окремими видами оборотних активів вона розраховується в абсолютних величинах (гривнях , копійках), за іншими – у відносних (відсотках).

Розроблені норми діють протягом декількох років та переглядаються при зміні технології виробництва, номенклатури продукції, що випускається, за умов матеріально-технічного постачання та ін.

Норматив – це мінімальний розмір власних оборотних активів у грошовому виразі, що необхідний підприємству для забезпечення нормального, безперервного процесу виробництва, реалізації продукції та розрахунків. Нормативи визначаються за кожним видом оборотних активів, що нормуються, і розраховується на кінець планового року за окремими видами оборотних активів шляхом множення норми на обсяг (одноденне витрачання) нормованих цінностей або витрат виробництва, що приймаються в розрахунок.

Нормування оборотних активів може здійснюватись трьома методами: методом прямого рахунку, аналітичним методом та методом коефіцієнтів.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат