На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Управління активами підприємства і шляхи його покращання

Реферати > Економіка підприємства > Управління активами підприємства і шляхи його покращання

(підпис)

ВІДГУК

Наукового керівника на дипломну роботу студента

Древич Галини Дмитрівни

(прізвище, ім’я, по-батькові)

група _Ф-55_П спеціальність Фінанси

на тему: Управління активами підприємства і шляхи його покращання _

Актуальність теми зумовлена необхідністю підвищення ефективності виробничої _ діяльності підприємств шляхом вдосконалення управління їхніми оборотними активами. На ефективність управління активами суттєво впливає своєчасне проведення його _ аналізу, правильна оцінка і прогнозування, результати яких прямо пропорційно залежать від методики проведення аналізу і оцінки показників управління активами підприємства._

Позитивні сторони роботи В роботі висвітлені теоретичні основи управління активами підприємства, методичні та практичні підходи щодо управління активами та розроблено шляхи покращання управління активами підприємства.

Недоліки в роботі Варто було б провести порівняльну характеристику управління _ активами даного підприємства з аналогічними підприємствами

Висновок про оформлення роботи Дипломна робота оформлена згідно вимог _ методичних рекомендацій щодо виконання дипломної роботи _

Цінність теоретичних висновків та практичних рекомендацій Теоретичні висновки і практичні рекомендації можуть бути запропоновані для використання у практичній роботі ТзОВ ВКФ “Пліт” а також інших підприємств для підвищення ефективності _ управління їх активами _

Загальна оцінка дипломної роботи та рекомендація щодо допуску її до захисту в ДЕК

В цілому робота студентки Древич Г.Д. відповідає вимогам щодо написання та офор- _ млення рекомендується до захисту в ДЕК _

Науковий керівник _Луців Лідія Миронівна _

(прізвище, ім’я, по-батькові)

(наук.ступінь, вчене звання, посада) (підпис) (дата)

КЛАСИФІКАЦІЯ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

Матеріальні активи

За формою функціонування Нематеріальні активи

Фінансові активи

За характером участі Оборотні активи

в господарському процесі

з позицій власного обороту

Необоротні активи

За характером участі в різних Операційні активи

видах діяльності

Інвестиційні активи

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат