На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Управління активами підприємства і шляхи його покращання

Реферати > Економіка підприємства > Управління активами підприємства і шляхи його покращання

За характером викорис- Низьколіквідні активи

тання в господарській діяльності

Неліквідні активи

Використовувані активи

Не використовувані активи

За характером надходження

активів по відношенню до Внутрішні активи

підприємства

Зовнішні активи

Рис1.2. Класифікація активів підприємства за основними ознаками

Міністерство фінансів України

Львівська державна фінансова академія

Кафедра фінансів Допускається до захисту

“ ” _2007 р.

Зав.кафедри _

(підпис)

д.е.н., проф Буряк П.Ю.

(наук.ступ., вчене звання, ініціали і прізвище)

ДИПЛОМНА РОБОТА

Студента Древич Галини Дмитрівни _

Прізвище , ім’я , по-батькові ) ( підпис) ( дата)

на тему Управління активами підприємства і шляхи його покращання _

Керівник дипломної роботи Луців Лідія Миронівна _

( прізвище , ім’я , по-батькові )

_

(наук.ступ., вчене звання ,посада) (підпис( (дата)

Рецензент

( наук.ступ., вчене звання ,ініціали і прізвище ) (підпис) (дата)

Львів – 2007

Аналіз структури оборотних активів ТзОВ ВКФ “Пліт”

за 2004-2006 рр.

Показник

Роки

На початок року

На кінець

року

Відхилення

 
   

тис.грн

%

тис.

грн

%

тис.грн

%

% до зміни загальної величини оборотних активів

 

Запаси і витрати

2004

5,8

2,82

101,8

34,38

+96,00

+1655,2

8,51

 
 

2005

101,8

34,36

33,9

8,89

-67,9

-66,69

78,68

 
 

2006

33,9

8,89

64,6

11,54

+30,7

+90,56

17,28

 

Розрахунки з

дебіторами

2004

111,2

54,06

97,2

32,6

-14,00

-12,57

-28,6

 
 

2005

97,2

32,63

60,5

15,82

-36,7

-37,76

42,53

 
 

2006

60,5

15,82

87,1

15,55

26,6

+43,97

17,27

 

Поточні фінансові

інвестиції

-

-

-

-

-

-

-

 

Грошові кошти

2004

0,5

0,24

26,6

8,96

+26,1

+5220,0

3,35

 
 

2005

26,6

8,98

0,7

0,18

-25,9

-97,37

30,1

 
 

2006

0,7

0,18

5,6

1,0

+4,9

+700,0

2,76

 

Інші оборотні кошти

2004

37,9

18,42

2,9

0,98

-35,00

-92,35

-38,72

 
 

2005

2,9

0,98

12,1

3,18

+9,2

+317,24

10,66

 
 

2006

12,1

3,18

11,9

2,13

-0,2

-1,65

0,11

 

РАЗОМ

Оборотних активів

2004

205,7

100

296,1

100

+90,4

+43,95

100

 
 

2005

296,1

100

382,4

100

+86,3

+29,15

100

 
 

2006

382,4

100

560,0

100

+177,6

+46,44

100

 

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат