На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Інформація в маркетинговій діяльності , її роль, значення та засоби поширення

Реферати > Маркетинг > Інформація в маркетинговій діяльності , її роль, значення та засоби поширення

Реферат

Головною метою для виявлення можливостей є інформація о потребах покупців, діях конкурентів та змінах котрі відбуваються у маркетинговому середовищі, а також реакція покупців на стратегії маркетинга компанії.

Компанії також повинні збирати інформацію відносно товарів та результатів діяльності самої компанії в вигляді інформації по продажу та витратам. Інформацію о зовнішніх даних та о компанії переносять у маркетингову інформаційну систему, щоб нею змогли ефективно користуватись менеджери які розробляють плани та стратегії маркетинга. Маркетингова інформаційна система – це система, котра дозволяє компанії інтегрувати інформацію від різноманітних джерел, а потім надати її менеджерам у формі, придатній для прийняття ними рішень.

Щоб виявити потреби сучасних покупців, все частіше звертаються до маркетингових спостережень. Після виявлення составу інформації та плана виробки більшість компаній проводять спостереження не самостійно, а с допомогою спеціалізованих компаній, котрі займаються вивченням ринку.

Такі фірми мають мати особистих інтерв’юерів, або запрошують їх по контракту. Вони забезпечують надійність інформації, навчая їх інтерв’юерів задавати питання та виконувати вказівки по збору інформації.

Маркетингова інформаційна система повинна також надавати можливість аналізувати зібрану інформацію. Це потребує зведення воєдино інформації із різних джерел, щоб оцінити її вплив на продаж та прибуток компанії. Наприклад, аналіз даних в маркетинговой інформаційний системі потребує ув’язки воєдино інформації про життя покупців, їх особливих побажаннях.

Розповсюдження інформації потребує направлення проаналізованих даних, тому маркетингова інформаційна система забов`язана розпізнавати види інформації, потребуємої у різних центрах прийняття рішень у організації.

Інформація об змінах в житті та відношеннях особливо важлива, тому що організація повинна миттєво орієнтуватися на вкуси покупця.

Щоб відповісти на питання які виникають є технологія маркетинга – сканування даних, т.е. на основі цих даних можливо визначити результати продаж по різним цінам при різних витратах на просування товара. Ця інформація допоможе компанії визначити два головних елемента маркетинга нового товару – рівень цін та стратегію внутрішномагазинного стимулювання продаж. Це стало прогресом , оскільки раніше спостережникам приходилось полагатись на опроси, котрі частіше були ненадійними, якщо брати до уваги склонність покупців обирати відповіді, котрі необхідні інтерв’юерам.

До складу маркетингової інформаційної системи входять чотири окремі системи: система збору даних (банк даних); система обробки даних (банк методів і моделей обґрунтування маркетингових рішень); система маркетингових досліджень; система уніфікованої маркетингової інформації. Система збору даних, або банк даних, має дві підсистеми: підсистему спостереження за зовнішнім середовищем та підсистему даних про внутрішнє середовище . Підсистема спостереження за зовнішнім середовищем є, по суті, маркетинговою розвідкою або маркетинговим спостереженням, і охоплює, як і підсистема даних про внутрішнє середовище, інформаційні потоки первинних і вторинних даних. Підсистема даних про внутрішнє середовище охоплює інформацію про стан і тенденції змін за контрольованими факторами внутрішнього середовища. Систему обробки даних становлять банк методів та моделей і процес виконання аналітичних і прогнозних розрахунків.

Система маркетингових досліджень включає: дослідження ринку; моніторинг основних чинників макросередовища; діагностику мікросередовища: факторів безпосереднього оточення фірми і маркетинговий зріз внутрішнього середовища; розробку зведеного профілю маркетингового середовища.

Система уніфікованої маркетингової інформації призначена для збереження і надання обернених на інформацію даних із урахуванням орієнтації на мету і завдання діяльності підприємства при маркетинговій орієнтації і включає : банк накопичувальних масивів інформації і банк інформації про стан маркетингового середовища.

Зміст

1. Реферат .2

2. Вступ .4

3. Розділ 1 : Інформація в маркетинговій діяльності , її роль, значення та засоби поширення 5

4. Розділ 2 : Аналітична частина 15

5. Розділ 3 : Удосконалення маркетингової системи в комерційних банках 18

6. Висновки 21

7. Список використаних джерел .22

Вступ

Орієнтація управління на ринкове середовище потребує, щоб будь-яке господарське рішення базувалося на аналізі ринкової ситуації і тенденцій її змін. Крім того, необхідно враховувати найімовірніші реакції ринку на ці рішення. Основа основ усіх цих процесів – вчасна і надійна інформація. Тому збір, обробка, передача й інтерпретація інформації посідає одне з провідних місць у діяльності підприємств.

Слід мати на увазі, що тільки система даних може відображати суть явища і сприяти стійкості структур. Саме тоді ці дані можна назвати інформацією.

Ринкова економіка зумовлює необхідність могутньої інфраструктури. По суті, це мають бути інформаційно-організаційні структури, які забезпечують функціонування базових структур ринку : торгових фірм, баз, магазинів і таке інше.

В умовах розвитку ринкових відносин необхідно формувати інформаційну систему.

Головна мета інформаційного забезпечення – створення системи взаємопов’язаних і взаємо- доповнюваних показників, які дозволяють одержати всебічну кількісну і якісну характеристику об’єктів.

Значення інформації, збільшення її обсягу зумовлюють необхідність вдосконалення інформаційного середовища ринку, створення інформаційних систем.

Уперше комп’ютеризовані інформаційні системи маркетингу (ІСМ) появилися на Заході в середині 60-х років. Спочатку це був лише запис даних на магнітні стрічки і диски про продаж продукції з метою накопичення і подальшого використання (потім ІСМ було перетворено в комп’ютеризовані системи планування – СПМ, управління – СУМ і дослідження в маркетингу – СМІ).

Кожна із цих систем (СПМ, СУМ, СМІ) містить необхідну інформацію і дозволяє обґрунтовувати і обирати оптимальне управлінське рішення.

У 80-ті роки почали широко застосовувати персональні комп’ютери, системи програмних засобів (електроні таблиці і т. ін.), що забезпечило можливість використовувати інформацію синхронно на всіх рівнях управління, а отже, вчасно коригувати маркетингові програми.

90- ті роки ознаменувалися поширенням інформаційних центрів.

Для розвитку сучасного ринку необхідно використовувати не лише різні інформаційні технології, а й створювати сучасні інформаційні інфраструктури. Вони мають : систему зв’язку різних типів (канали зв’язку і центри комутації) обчислювальні мережі; центри, які переробляють і надають інформаційні послуги; бази даних і знань; системи обслуговування технічних засобів (сервіс); системи збору і підготовки інформації.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат