На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Аналіз рентебельності за методом моделі Du Pont

Реферати > Фінанси > Аналіз рентебельності за методом моделі Du Pont

При аналізі коефіцієнтів рентабельності найбільш широке розповсюдження отримала факторна модель фірми „DuPont”. Призначення моделі ─ визначити чинники, які впливають на ефективність роботи підприємства та оцінити цей вплив. Оскільки існує велика кількість показників рентабельності, аналітики цієї фірми обрали один. На їх думку найбільш важливий ─ рентабельність власного капіталу. Для проведення аналізу необхідно змоделювати факторну модель коефіцієнта рентабельності власного капіталу. Схематичне зображення моделі фірми „DuPont” зображено на рисунку

З зазначеної моделі можемо зробити висновок, що рентабельність власного капіталу підприємства залежить від трьох чинників першого порядку: чистої рентабельності продажів, оборотності активів та структури джерел коштів, які були інвестовані в підприємство. Важливість зазначених показників пояснюється тим, що вони в деякому значенні узагальнюють усі боки фінансово-господарчої діяльності підприємства: перший чинник узагальнює звіт про фінансові результати, другий - актив балансу, третій - пасив балансу.

В основі зазначеної схеми аналізу закладена така детермінована модель:

(1)

, (2)

, (3)

(4)

Для проведення факторного аналізу рентабельності підприємства можливе використання будь-яких прийомів елімінування. Ми використаємо один з найбільш простих - прийом абсолютних різниць.

Для зручності розрахунку впливу чинників на коефіцієнт рентабельності власного капіталу побудуємо таблицю

Зміни коефіцієнта рентабельності власного капіталу та факторних показників в динаміці

Показник

2006 рік

2007 рік

Відхилення

1

Рентабельність продажів

Рп1

Рп2

Рп2-Рп1

2

Оборотність активів(ресурсовіддача)

Рвід1

Рвід2

Рвід2-Рвід1

3

Коефіцієнт фінансової залежності

Кзал1

Кзал2

Кзал2- Кзал1

4

Рентабельність власного капіталу

Рвк1

Рвк2

Рвк2-Рвк1

Загальне відхилення рентабельності власного капіталу становило 0,0004 пунктів.

Вплив на зміну коефіцієнта рентабельності власного капіталу зміни показника чистої рентабельності продажів визначимо наступною формулою:

Зміна коефіцієнта рентабельності власного капіталу за рахунок зміни показника ресурсовітдачі:

,

Зміна коефіцієнта рентабельності власного капіталу за рахунок зміни коефіцієнта фінансової залежності: