На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Україна на міжнародному ринку цінних паперів

Реферати > Історія України > Україна на міжнародному ринку цінних паперів

Зміст

Вступ

Розділ 1. Організаційно-правові засади формування та функціонування ринку цінних паперів в Україні

1.1 . Нормативно-правова база функціонування вітчизняного ринку цінних паперів.

1.2 . Динаміка фондової торгівлі в Україні.

Розділ 2. Місце України на світовому ринку цінних паперів.

2.1. Україна на світовому ринку прав (титулів) власності.

2.2. Україна на ринку боргових цінних паперів

Розділ 3. Перспективи подальшої інтеграції України в міжнародні ринки цінних паперів

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

Основною тенденцією сучасного фінансового розвитку є зменшення ролі банківського сектора як механізму пере­розподілу фінансових ресурсів на національному й міжнародному рівнях і відповідне посилення інвестиційної та позичкової діяльності на ринках цінних паперів. Через це останніми роками серед основних сегментів світового фінансового ринку провідне місце посіли міжнародні ринки цінних паперів. Завдяки стрімким перетворенням на ринках цінних паперів саме вони почали відігравати і роль головного структуроутворювального чинника розвитку світових фінансів.

Становлення ринкових відносин, що на сучасному етапі виступає головним фактором стабілізації та піднесення економіки незалежної України, передбачає як першочерговий захід оздоровлення фінансової системи. Одним з шляхів досягнення цієї мети є створення ринку цінних паперів. Дійовий фондовий ринок виконує функції переміщення капіталу від інвесторів до виробництва, визначення ефективності використання фінансових ресурсів в окремих секторах економіки, перебігу капіталу з однієї галузі в інші тощо.

У такому плані формування та розвиток ринку цінних паперів являє собою об'єктивний процес. Наскільки успішно він буде здійснюватись, наскільки стабільно складатиметься інфраструктура фондового ринку, настільки можна сподіватися на розширення ринкових відносин взагалі, зростання виробництва, покращання добробуту народу.

Не менш важливим є застосування передового досвіду країн з розвинутою ринковою економікою стосовно регулювання фінансового ринку. Оскільки обіг цінних паперів у країнах із соціально орієнтованою ринковою економікою має розвинуте правове регулювання. Так, наприклад, у США діють федеральні закони про цінні папери ще з 1933 року. У всіх штатах існує закон, який встановлює державний контроль за обігом цінних паперів, – він отримав назву " закон голубого неба " . І ним захищаються права власника від спекуляцій, коли покупцеві не пропонують ніякої реальної цінності. Окрім того держава створює спеціальні органи, які контролюють обіг цінних паперів. Якщо ж поглянути на стан справ в Україні, то стає зрозумілим, що інвестори, які б хотіли оперувати на ринку цінних паперів, не можуть цього зробити внаслідок недосконалості законодавчих нормативів, які регулюють фінансовий ринок.

Метою курсової роботиє дослідження ринку цінних паперів, з’ясування проблем, тенденцій на фондових біржах та перспектив розвитку.

Завдання

· Розкрити сутність ринку цінних паперів.

· Проаналізувати структуру міжнародного ринку цінних паперів.

· Розкрити сутність, розвиток, становлення ринку цінних паперів України

· З’ясувати основні проблеми України на міжнародних ринках цінних паперів.

Об’єктом є світовий ринок цінних паперів.

Предметом є визначення місця України на міжнародних ринках цінних паперів, тенденції та проблеми розвитку.

Емпірична база дослідження міжнародного ринку цінних парерів.

Розділ I. Організаційно-правові засади формування та функціонування ринку цінних паперів в Україні

1.1. Нормативно-правова база функціонування вітчизняного ринку цінних паперів

Розвиток економіки будь-якої держави обов'язково вимагає, щоб були забезпечені можливості мобілізації, розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів, капіталів, часто в крупних і дуже крупних об'ємах. В умовах планової економіки цю роль від імені держави виконували його різні органи управління, планування і навіть партійні. У країнах з ринковою економікою більшість господарюючих суб'єктів самостійна або через відповідних фінансових посередників знаходять грошові і матеріальні ресурси на фінансових ринках в необхідних їм об'ємах.

Аналогічно підприємства і фірми, фізичні особи, що мають вільні грошові ресурси, передають їх на відповідний сектор фінансового ринку. В результаті фінансові ресурси перетворюються на особливий товар, який можна купувати і продавати на ринкових умовах.

Цей процес перерозподілу і перерозподілу фінансових ресурсів, капіталів здійснюється на фінансовому ринку, на фондовому ринку. Це складна система ринків, на яких концентрується попит і пропозиція на різні платіжні засоби.

Засоби на ці ринки поступають і притягуються у зв'язку з тим, що в економіці з одного боку виникає надлишок грошових накопичень, а з другого боку існує постійна потреба залучення додаткових грошових коштів для інвестування, причому на різні терміни.

В результаті тимчасово вільні фінансові кошти поступають на фінансові ринки, які забезпечують можливість їх перерозподілу в різних формах.

Рис. 1. Структура фінансового ринку

Джерело: Citigroup

Таким чином, принципово важливо підкреслити, що ринок цінних паперів не є якимсь абсолютно самостійним інститутом ринкової економіки, а є частиною фінансового ринку, що включає також банківські і страхові інститути.

Розглянемо основні сектори ринку цінних паперів і їх особливості.

У літературі часто зустрічається термін “ринок цінних паперів” (синонімом цього терміну є “фондовий ринок”), проте їх пояснення і закріплення на законодавчому рівні відсутнє. Єдине визначення міститься в Концепції формування і розвитку фондового ринку України. У ній сказано: “ринок цінних паперів є багатофункціональною системою, яка сприяє акумуляції капіталу для інвестицій у виробничу і соціальну сферу, структурній перебудові економіки, позитивній динаміці соціальній структурі суспільства, підвищенню добробуту громадян за рахунок володіння і вільного розповсюдження цінними паперами, готовності населення до ринкових відносин”.

Ринок цінних паперів охоплює частково кредитні відносини шляхом включення в свою сферу ринку боргових інструментів (ринок облігацій), так і відносини співволодіння, виникаючі на ринку інструментів власності (ринку акцій). Ці відносини виражаються через випуск спеціальних документів – цінних паперів, які мають власну вартість і можуть продаватися, купуватися (відчужуватися) і погашатися.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат