На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

- рішення (ухвала, постанова) суду (господарського суду) про нарахування або визнання недійсним відповідного рішення органу Пенсійного фонду України про застосування штрафних санкцій, донарахування сум збору, скасування раніше нарахованих сум зобов’язання;

ґ) документи що розпочинають, підтверджують або завершують процедуру адміністративного оскарження:

- заява (скарга) платника про перегляд рішення органу Пенсійного фонду України;

- рішення органу Пенсійного фонду України про повне (часткове)

задоволення скарги платника;

- рішення органу Пенсійного фонду України, що не підлягає подальшому адміністративному оскарженню;

- повідомлення платника про судове оскарження рішень органу Пенсійного фонду України;

д) рішення органу податкової служби про списання безнадійного боргу;

е) документи, які є підставою або засвідчують введення (припинення) мораторію, укладення мирової угоди щодо відстрочення чи розстрочення, прощення податкового боргу, списання безнадійної заборгованості.

Рознесення даних з первинних документів про нарахування, зменшення, списання зобов’язань здійснюється відповідальними працівниками відділів (підвідділів) надходження доходів у такому порядку:

1. Документи, що підтверджують зобов’язання, самостійно визначені платником, реєструються у журналі реєстрації розрахунків зобов’язання зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування відповідальними працівниками та з відміткою про реєстрацію направляються для рознесення в електронній базі звітності. З електронної бази звітності дані щодо зобов’язання платника вносяться до карток особових рахунків платників в автоматичному режимі.

2. За документами, що підтверджують зобов’язання, нараховані (зменшені, списані) органом Пенсійного фонду України, працівники, які здійснюють розрахунок сум (донараховують суму) зобов’язання, складають, реєструють його в реєстрі повідомлень (журналі рішень) та направляють платнику повідомлення (рішення). Зобов’язання, за якими здійснюється процедура адміністративного оскарження, вносяться до карток особових рахунків платників із зазначенням терміну сплати, після її закінчення. Після рознесення даних документи з відміткою про рознесення даних підшиваються до справи платника.

3. Документи, що надходять від органів судової влади, реєструються у книзі вхідної кореспонденції та направляються відповідальному працівнику для внесення нарахованих сум платежів до карток особових рахунків платників.

4. Документи, передбачені процедурою апеляції, є підставою для обліку зобов’язань лише після їх узгодження з платником.

5. На підставі документів, передбачених процедурою банкрутства, введення (припинення) мораторію відповідальні працівники проводять у картках особових рахунків відповідні операції.

6. Списання безнадійного боргу проводиться у відповідних графах за видами нарахованих платежів зі знаком “мінус”.

Документами, що підтверджують погашення платником зобов’язань, є:

1. Одержані від установ банків виписки з рахунків у вигляді електронного реєстру розрахункових документів та їх паперові копії.

2. Копії квитанцій, одержані від установ банків або надіслані поштовим переказом.

Інформація про надходження платежів заноситься до особових рахунків платників не пізніше наступного робочого дня з моменту одержання документів, що підтверджують погашення зобов’язань.

Органи Пенсійного фонду України за бажанням платника звіряють суми що надійшли до Фонду за всіма кодами платежів.

4.2. Порядок ведення особових рахунків платників

З метою обліку нарахованих і сплачених сум платежів до Пенсійного фонду України на кожний поточний рік відкриваються особові рахунки для суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їх об’єднань, бюджетних, громадських та інших установ й організацій, об’єднань громадян та інших юридичних осіб, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів платників податків, що не мають статусу юридичної особи і розташовані на території іншої, ніж платник збору територіальної громади, для фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, адвокатів, їх помічників, приватних нотаріусів, інших осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності і займаються діяльністю, пов’язаною з одержанням доходу.

Особові рахунки платників відкриваються районним (міським) органом Пенсійного фонду України щорічно за платниками, які:

- перебувають на обліку в Пенсійному фонді України –з початку року на підставі даних журналу обліку платників за формою згідно з додатком 1;

- взяті на облік протягом поточного року – з моменту взяття на облік, на підставі одержаного з органу державної реєстрації інформаційного повідомлення;

- реорганізуються − з дати зміни організаційно-правового статусу.

Картки особових рахунків відкриваються відповідальним працівником відділу (підвідділу) надходження доходів (який у межах своїх функціональних обов’язків, повинен відкрити особові рахунки) не пізніше першого робочого дня, наступного за днем одержання від відповідального працівника (призначеного наказом начальника відділу (управління) відповідальним за реєстрацію платників) справи платника, взятого на облік.

Номерами карток особових рахунківє:

- номери особових рахунків юридичних осіб, філій, відділень, відокремлених підрозділів, які відповідають ідентифікаційним кодам і які присвоюються платникам згідно з Положенням про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 N 118 ;

- номери особових рахунків фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, адвокатів, їх помічників, приватних нотаріусів, які відповідають ідентифікаційним номерам і присвоюються платникам згідно з Законом України “Про Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів”.

Відповідно до видів надходження платежів функціонують такі форми особових рахунків платників:

з/п

Форма особового рахунку

1

Картка особового рахунку юридичної особи, філії,

відділення, іншого відокремленого підрозділу платника збору на обов'язкове державне пенсійне страхування

2

Картка особового рахунку фізичної особи – суб'єкта

підприємницької діяльності платника збору на обов'язкове

державне пенсійне страхування, адвоката, його помічників,

приватного нотаріуса та інших осіб

3

Картка особового рахунку з відшкодування фактичних витрат

на виплату та доставку пільгових пенсій

4

Картка особового рахунку для відшкодування фактичних

витрат на виплату пенсій науковим працівникам державного

небюджетного підприємства

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат