На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

У картках особових рахунків відображаються дані про платника: повна назва платника (прізвище, ім’я, по батькові), номер реєстрації платника, код за ЄДРПОУ (ДРФО), назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та ін., а також інформація про стан розрахунків з Пенсійним фондом України (суми нарахованого та сплаченого платежу, пені, штрафних санкцій, суми боргу або надміру сплачені) та інше.

Усі вартісні операції в особових рахунках платників здійснюються в гривнях та копійках.

У разі зміни місцезнаходження або місця проживання платник зобов’язаний у 15-денний термін провести розрахунки з Пенсійним фондом України за попереднім місцем реєстрації після чого особовий рахунок платника закривається. За новим місцем реєстрації платника відкривається новий особовий рахунок. У разі неплатоспроможності боржника борг на підставі акта перевірки враховується за новим місцем його реєстрації.

4.3. Облік нарахованих сум платежів

Нарахуванню в особових рахунках платників підлягають:

- зобов’язання, самостійно визначені платником;

- зобов’язання, нараховані (зменшені, списані) органом Пенсійного фонду України;

- штрафні санкції;

- пеня;

- розстрочені суми збору при розірвані договору розстрочення.

Порядок нарахування в картках особових рахунків:

1. Зобов’язання, самостійно визначені платником, нараховуються в особових рахунках шляхом автоматичного перенесення даних з електронної бази звітності.

Нарахування зобов’язань, що самостійно визначені платником, проводиться у графах “Належить до сплати згідно розрахунку” за даними:

- розрахунку зобов’язання зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування (місячного або квартального);

- нового (уточненого) розрахунку зобов’язання зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування (у тому разі, коли у майбутніх податкових періодах платник самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданому ним розрахунку зобов’язання зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування).

2. Зобов’язання, нараховані (зменшені) органом Пенсійного фонду України, проводяться у картках особових рахунків за даними реєстру повідомлень (рішень) у частині сум узгоджених зобов’язань. Нарахування зобов’язань, визначених органом Пенсійного фонду України, проводиться в особовому рахунку платника у графах:

- "Нараховано штрафних санкцій";

- "Донараховано збору за результатами перевірок” (у тому числі при виявленні арифметичних та методологічних помилок);

- "Підлягає відшкодуванню фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій";

- "Підлягає відшкодуванню фактичних витрат на виплату пенсій науковим працівникам"

3. Відображення сум штрафних санкцій, самостійно нарахованих платниками, в їх особових рахунках здійснюється у тому самому порядку, що й нарахування зобов’язань, визначених платником (з розрахунку зобов’язання зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування).

4. Нарахування пені здійснюється автоматично в особовому рахунку платника у розділі “Розрахунки щодо нарахування і сплати пені”. Нараховані проценти на розстрочені суми при розірванні договору про розстрочення заносяться в графу “Нараховано пені”.

5. Розстрочені суми збору, що залишилися несплаченими, при розірванні договору розстрочення за умовами, зазначеними у пункті 8 Порядку проведення органами Пенсійного фонду України списання та розстрочення податкового боргу (недоїмки) зі збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 12.03.2001 N 7 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.03.2001 за N 282/5473, включаються до зобов’язання платника у графі “Належить до сплати розстрочених сум при розірвані договору” датою розірвання договору.

Проведення операцій в особових рахунках платників здійснюється в хронологічному порядку.

Для забезпечення контролю за правильністю рознесення до особових рахунків платників даних працівники відділів надходження доходів щомісяця проводять звірки даних щодо сум зобов’язань у розрізі платників, видів платежів та інших реквізитів з відповідними реєстрами та журналами обліку платежів. У разі виникнення розбіжностей проводяться заходи на усунення причин розбіжностей.

При поданні нового розрахунку, що збільшує або зменшує зобов’язання платника, нарахування в особовому рахунку платника проводиться датою її подання.

4.4. Облік надходження платежів

Облік надходжень платежів до органів Пенсійного фонду України в особових рахунках платників проводиться на підставі документів.

Для забезпечення контролю за повнотою та своєчасністю розрахунків платників за видами платежів, органи Пенсійного фонду України проводять облік платежів згідно з кодами видів надходжень до Пенсійного фонду України.

Суми донарахованих платежів за результатами документальних перевірок, розстрочених сум (при розірвані договору розстрочення) обліковуються за тими самими кодами, що й основні платежі, за якими здійснено таке нарахування.

Дані про надходження платежів до відповідного органу Пенсійного фонду України повинні бути відображені в особових рахунках платників.

При обробці розрахункових документів про сплату платежів до Пенсійного фонду України в автоматичному режимі з використанням електронного реєстру розрахункових документів відповідальною особою, яка проводить їх обробку, за зовнішніми ознаками перевіряються дані заповнення реквізиту “Призначення платежу” на відповідність необхідним вимогам.

Операції здійснюються в картках особових рахунків у хронологічному порядку. Облік надходження платежів у картках особових рахунків здійснюється в порядку календарної черговості настання граничних термінів сплати узгоджених зобов’язань зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування та інших платежів.

Облік надходження платежів з окремих видів господарських операцій (додаткові ставки); коштів, що надходять з державного казначейства від сплати частини фіксованого, єдиного податків, спеціального торгового патенту та фіксованого сільськогосподарського податку; коштів за регресними вимогами; добровільних внесків; адміністративних штрафів та платежів, що сплачуються відповідно до ст. 56 Закону України “Про пенсійне забезпечення”, ведеться в окремих реєстрах надходжень. Облік розстрочених сум зобов’язань ведеться в особових рахунках сплати розстрочених сум боргу зі збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.

Облік надходження розстрочених сум, належних до сплати при розірвані договору розстрочення, відображається в особових рахунках платників у загальному порядку погашення зобов’язань. Зарахування цих сум проводиться за тими самими кодами, що й платежі, за якими надано розстрочення.

4.5. Особливості обліку штрафних санкцій

Порядок застосування та сплати сум штрафних санкцій органами Пенсійного фонду України визначається чинним законодавством.

Облік сум штрафних санкцій, нарахованих та сплачених платником самостійно до початку перевірки органу Пенсійного фонду України, провадиться в особовому рахунку платника на підставі даних розрахунку зобов’язання зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, у якому штрафні санкції зазначаються окремим рядком.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат