На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

Облік сум штрафних санкцій, нарахованих органом Пенсійного фонду України, проводиться на підставі даних журналу обліку рішень про застосування штрафних санкцій датою останнього дня граничного терміну сплати.

Суми штрафних санкцій в особових рахунках платників обліковуються в графах: “Нараховано штрафних санкцій” та “Сплачено штрафних санкцій”.

4.6. Облік повернення сум переплат

Облік сум переплати за платежами, які на певну дату надійшли понад зобов’язання, визначені як безпосередньо у звітності платника, так і за іншими документами, здійснюється органом Пенсійного фонду України в особових рахунках платників у графі “Переплата”.

Повернення платнику зайво або помилково внесених сум платежів до Пенсійного фонду України або зарахування переплат у рахунок сплати інших платежів в особових рахунках платників проводиться органом Пенсійного фонду України на підставі заяви платника.

Надміру сплачені суми платежів, що обліковуються в особових рахунках платників більше 1095 днів без руху (відсутні нарахування або зменшення та сплата), за умови відсутності заяви платника про повернення зараховуються до бюджету відповідного органу Пенсійного фонду України. Зарахування здійснюється на підставі висновку, складеного органом Пенсійного фонду України.

4.7. Підведення підсумків в особових рахунках платників

В особових рахунках платників підсумки за місяць та підсумок, який наростає з початку року, підводяться щомісяця, крім підсумкових рядків, що відображають сальдо розрахунків (надміру сплачені та суми боргу) та повторюють ті самі суми, що були розраховані при проведенні останньої облікової операції.

4.8. Перевірка особових рахунків платників

Не менше ніж раз на квартал працівниками відділу надходження доходів, які визначаються начальником районного (міського) відділу (управління) проводиться вибіркова перевірка правильності проведених облікових операцій в особових рахунках платників.

За наявності надміру сплачених сум на початок року сальдо розрахунків на звітну дату має дорівнювати надміру сплаченій сумі на початок року, плюс сплачена сума за звітний період, мінус нарахована сума за звітний період.

За наявності боргу на початок року сальдо розрахунків на звітну дату має дорівнювати боргу на початок, плюс нарахована сума за звітний період, мінус сплачена сума за звітний період.

Суми, що надійшли до Пенсійного фонду України з початку року, відображаються в електронних реєстрах надходжень і постійно звіряються з даними розрахункових документів на відповідну дату.

На 1 січня органами Пенсійного фонду України проводиться звірення розрахунків усіх платників за всіма платежами, які сплачуються до відповідного органу Пенсійного фонду України.

На вимогу платника органи Пенсійного фонду України проводять звірення розрахунків за всіма платежами, які сплачуються платниками за звітний період. За платежами, за якими виникли розбіжності, за бажанням платника друкується картка особового рахунку.

При збігові сальдо розрахунків за даними платника з даними органу Пенсійного фонду України розрахунки на 1 січня вважаються звіреними і про це робиться відмітка у книзі обліку актів звірення розрахунків з Пенсійним фондом України, яка ведеться у відділі надходження доходів, за формою згідно з додатком 4. Якщо сальдо розрахунків з Пенсійним фондом України на 1 січня за даними платника не збігається з даними відповідного органу Пенсійного фонду України, то звірення розрахунків оформляється складанням акта, який є підставою для здійснення детальної перевірки розбіжностей даних особового рахунку платника із даними платника. Акт звірення складається в довільній формі.

4.9. Закриття особових рахунків платників

В особових рахунках платників після проведення всіх облікових операцій за останнє число грудня працівником в автоматичному режимі підводяться підсумки за рік нарахованих і сплачених сум платежів, штрафних санкцій і пені.

Проведення розрахункових операцій в особових рахунках платників із закриття звітного року та підведення підсумків проводиться в автоматичному режимі засобами відповідного програмного забезпечення. Якщо має місце борг або надміру сплачені суми, несплачена пеня тощо, то ці суми переносяться в особовий рахунок поточного року. Нульове сальдо особового рахунку попереднього року переноситься в особовий рахунок поточного року.

У випадках передачі зобов’язань платника (при знятті з обліку з одного органу Пенсійного фонду України і взятті на облік до іншого) працівники відділів надходження доходів проводять такі операції:

- в особових рахунках після проведення всіх облікових операцій, включаючи нарахування пені на суми боргу, в автоматичному режимі підбивають підсумки нарахованих, сплачених платежів, штрафних санкцій, пені;

- проводять перевірку платника із складанням у трьох примірниках (для двох органів Пенсійного фонду України і платника) відповідних актів, у яких визначаються суми платежів, донараховані за результатами документальних перевірок, суми штрафних санкцій, що не сплачені платником на момент складання акта звірки і термін сплати яких настане після дати зняття з обліку, суми боргу або надміру сплачені платежі;

- на підставі акта перевірки проводять у картках особових рахунків зменшення (збільшення) боргу чи надміру сплачених платежів у базах поточного року так, щоб сальдо розрахунків на дату зняття з обліку дорівнювало нулю, та передають інформацію до відділу надходження доходів органу Пенсійного фонду України за новим місцезнаходженням платника.

Після проведення операцій, зазначених у підпункті 10.3 пункту 10 цього Порядку, особовий рахунок платника за його попереднім місцезнаходженням закривається. Дані щодо нарахувань і надходжень платника, що знявся з обліку, ураховуються у базі даних до кінця поточного року.

В особових рахунках платника, відкритих органом Пенсійного фонду України за його новим місцезнаходженням, відображаються суми боргу чи надміру сплачені платежі за даними акта перевірки.

У разі зміни способу оподаткування платник зобов’язаний провести повний розрахунок з органом Пенсійного фонду України. У картках особових рахунків платників для кожної системи оподаткування проставляється спецсимвол відповідно: фіксований сільськогосподарський податок — “F”, фіксований податок, що сплачують громадяни-підприємці — “G”, торговий спецпатент — “N”, єдиний податок — “E”.

При ліквідації платника в обліку проводяться такі операції:

1. За платниками збору, які не мають заборгованості, особові рахунки закриваються у загальному порядку в кінці року. Облікові показники враховуються у звітності поточного року.

2. За платниками, які мають заборгованість перед Пенсійним фондом України, на підставі рішення органів податкової служби про визнання боргу безнадійним проводиться списання безнадійного боргу за основним платежем і штрафними санкціями. Списання безнадійного боргу за пенею (та/або процентами) проводиться у графі “Нараховано пені” на суми безнадійного боргу із знаком “мінус”.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат