На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

4.10. Відомості про платників, які мають борг

На узгоджені суми зобов’язань, не сплачених платником в установлені терміни, відділами надходження доходів формуються подання за формою та в порядку, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2001 року N 1387 (1387-2001-п) “Про затвердження Порядку надіслання органам державної податкової служби подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків та інформації про скасування або зміну суми нарахованого податкового зобов’язання за рішенням суду (господарського суду) від інших контролюючих органів”. Подання формуються на підставі облікових даних карток особових рахунків платників та направляються до органу державної податкової служби України для виставлення ним податкової вимоги.

4.11. Нарахування пені за несвоєчасно сплачені суми платежів

Порядок ведення органами Пенсійного фонду України обліку нарахування та погашення пені, що справляється з платника у зв’язку із несвоєчасним погашенням узгодженого зобов’язання, визначається чинним законодавством.

Інформація про облікову ставку Національного банку України, яка використовується для нарахування пені, розповсюджується централізовано управлінням надходження доходів Пенсійного фонду України.

Нарахування пені в особових рахунках платників здійснюється в автоматичному режимі у день фактичного погашення боргу (частини боргу) у порядку, встановленому чинним законодавством.

Нарахування пені може бути припинено або нарахована пеня може бути списана у випадках, передбачених чинним законодавством. Списання пені проводиться шляхом рознесення суми, що підлягає списанню, із знаком “мінус” у графу “нараховано пені” картки особового рахунку.

Одноденний розмір пені при розрахунку округлюється до другого знака після коми в загальному порядку арифметичного округлення.

4.12. Звітність про надходження, борг та суми надміру сплачених платежів до Пенсійного фонду України

З метою контролю за повнотою і своєчасністю внесення платежів зі збору на обов’язкове державне пенсійне страхування органи Пенсійного фонду України нижчих рівнів складають і подають органам вищого рівня електронними засобами звітність про нарахування, надходження, борг (недоїмку) та надміру сплачені платежі.

Аспекти функціонування єдиної системи та порядок установлення термінів подання, затвердження та внесення змін до зведеної інформації та форм звітності та забезпечення її достовірності, визначаються наказом Пенсійного фонду України.

Форма звітності, порядок її складання із зазначенням звітного періоду та подання встановлюються Пенсійним фондом України.

Щомісячний звіт про надходження коштів до Пенсійного фонду України за звітний місяць (за станом на 1-ше число місяця, наступного за звітним) формується за даними розрахунків зобов’язань зі збору на обов’язкове державне пенсійне страхування та особових рахунків платників.

Органи Пенсійного фонду України обласного рівня складають щомісячний звіт на підставі звітів підпорядкованих їм районних (міських) відділів (управлінь), які подаються їм в установленому порядку після його узагальнення.

З метою забезпечення системного підходу до формування звітності, ефективного використання її показників та збереження інформації в органах Пенсійного фонду України використовується електронний реєстр зведеної інформації і звітності.

На основі даного розділу можна прослідкувати за тим, як установлюється механізм здійснення органами Пенсійного фонду обліку надходження платежів та збору на обов’язкове пенсійне страхування та інші платежі, які справлються з платників згідно з Законом України « Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування», сум штрафних санкцій та пені, що застосовуються до підприємств, установ, організацій та громадян відповідно до чинного законодавства.

5. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ СТРАХОВОГО СТАЖУ В УКРАЇНІ

5.1.Основні поняття страхового стажу

Страховий стаж − період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуваннюта за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності або у зв'язку з втратою годувальника, крім наявного страхового стажу, зараховується також на загальних підставах відповідно період з дня встановлення інвалідності до досягнення застрахованою особою віку, та період з дня смерті годувальника до дати, коли годувальник досяг би віку.

Період, протягом якого особа, яка підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття, отримувала допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності) та матеріальну допомогу у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, включається до страхового стажу.

Страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду відповідно до вимог законодавства за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку − на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством.

Страховий стаж обчислюється в місяцях. Неповний місяць роботи, якщо застрахована особа підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню або брала добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду, відповідної доплати до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

У разі якщо зазначену доплату не було здійснено, до

страхового стажу зараховується період, визначений за кожний місяць

сплати страхових внесків за формулою:

ТП = Св : В, де:

ТП - тривалість періоду, що зараховується до страхового стажу та визначається в місяцях;

Св - сума фактично сплачених страхових внесків за відповідний місяць;

В - мінімальний страховий внесок за відповідний місяць.

Періоди роботи після призначення пенсії зараховуються до страхового стажу на загальних підставах.

Страховий стаж враховується в одинарному розмірі, крім випадків, передбачених законодавстсом.

Періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії зараховуються до страхового стажу.

При цьому за кожний повний рік стажу роботи на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 − виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, зайнятість на яких давала право на пенсію на пільгових умовах, до страхового стажу додатково зараховується по одному року.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат