На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

Коефіцієнт страхового стажу, що застосовується для обчислення розміру пенсії, визначається із заокругленням до п'яти знаків після коми за формулою:

См х Вс

Кс = -----------, де:

100% х 12

Кс - коефіцієнт страхового стажу;

См - сума місяців страхового стажу;

Вс - визначена величина оцінки одного року страхового стажу (у відсотках). За період участі тільки в солідарній системі величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1%, а за період участі в солідарній і накопичувальній системах пенсійного страхування - 0,8%.

Для особи, яка брала участь у солідарній і накопичувальній системах, визначається один коефіцієнт страхового стажу як сума коефіцієнта страхового стажу за період участі тільки в солідарній системі та коефіцієнта страхового стажу, визначеного за період участі в солідарній і накопичувальній системах.

Коефіцієнт страхового стажу з урахуванням періодів не може перевищувати 0,75, а з урахуванням страхового стажу - 0,85.

5.2. Пенсії за віком в солідарній системі

Особи мають право на призначення пенсії за віком після

досягнення чоловіками 60 років, жінками - 55 років та наявностістрахового стажу не менше п'яти років.

Розмір пенсії за віком визначається за формулою:

П = Зп х Кс, де:

П - розмір пенсії, у гривнях;

Зп - заробітна плата (дохід) застрахованої особи з якої обчислюється пенсія, у гривнях;

Кс - коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи,

.

За бажанням застрахованої особи частина розміру пенсії за віком за період страхового стажу може бути визначена, а частина розміру пенсії за період страхового стажу.

При цьому частина розміру пенсії за віком не може перевищувати максимальних розмірів пенсій, визначених законом для відповідних категорій пенсіонерів, та не може бути нижчою, ніж розмір трудової пенсії за віком з урахуванням цільової грошової допомоги на прожиття.

Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 25, а у жінок - 20 років страхового стажу встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

За кожний повний рік страхового стажу понад 25 років чоловікам і 20 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, але не більше ніж на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком.

За наявності страхового стажу меншої тривалості, ніж

передбачено законом «Про загальнообовязкове пенсійне забезпечення», пенсія за віком встановлюється в розмірі, пропорційному наявному страховому стажу, виходячи з мінімального розміру пенсії за віком.

Мінімальний розмір пенсії за віком, встановлений абзацом першим частини першої цієї статті, застосовується виключно для визначення розмірів пенсій.

Особі, яка набула права на пенсію за віком , але після досягнення пенсійного віку, виявила бажання працювати і одержувати пенсію з більш пізнього строку, пенсія за віком призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії з підвищенням розміру пенсії за віком, за кожний повний рік страхового стажу після досягнення пенсійного віку в такому порядку:

Кількість років вкладеного виходу на пенсію за віком

Підвищення розміру пенсії на:

1

3,00%

2

6,71%

3

11,83%

4

18,54%

5

27,07%

6

36,46%

7

46,85%

8

58,43

9

71,19%

10

85,32%

При цьому підвищення розміру пенсії за неповний рік страхового стажу не здійснюється.

5.3. Пенсії по інвалідності в солідарній системі

Пенсія по інвалідності призначається в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності внаслідок загального захворювання (в тому числі каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства) за наявності страхового стажу.

Пенсія по інвалідності призначається незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи.

Пенсія по інвалідності від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання призначається відповіднодо закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" .

Залежно від ступеня втрати працездатності визначено три

групи інвалідності.

Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність, визначаються органом медико соціальної експертизи згідно із законодавством.

Органи Пенсійного фонду та застрахована особа мають право

в установленому законом порядку оскаржити рішення органів

медико-соціальної експертизи.

Страховий стаж, необхідний для призначення пенсії по інвалідності. Особи, визнані інвалідами, мають право на пенсію по інвалідності за наявності такого страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією:

- до досягнення особою 23 років включно - 2 роки;

- від 24 років до досягнення особою 26 років включно - 3 роки;

- від 27 років до досягнення особою 31 року включно - 4 роки;

- для осіб 32 років і старших - 5 років.

Якщо інвалідність настала в період проходження строковоївійськової служби, то пенсія по інвалідності призначається особі незалежно від наявності страхового стажу.

Пенсія по інвалідності залежно від групи інвалідності призначається в таких розмірах:

- інвалідам I групи - 100 відсотківпенсії за віком;

- інвалідам II групи - 90 відсотків пенсії завіком;

- інвалідам III групи - 50 відсотків пенсії за віком.

За наявності у непрацюючих інвалідів II і III груп – у чоловіків 25, а у жінок - 20 років страхового стажу за їх вибором пенсія по інвалідності призначається в розмірі пенсії за віком/

Пенсія по інвалідності призначається на весь строк встановлення інвалідності. Інвалідам - чоловікам старше 60 років і жінкам старше 55 років пенсії по інвалідності призначаються довічно. Повторний огляд цих інвалідів провадиться тільки за їх заявою.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат