На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

У разі зміни групи інвалідності пенсія в новому розмірі виплачується з дня зміни групи інвалідності.

Якщо особа визнана інвалідом нижчої групи, пенсія виплачується за попередньою групою до кінця місяця, в якому змінено групу інвалідності.

У разі визнання особи, яка пройшла повторний огляд, здоровою пенсія виплачується до кінця місяця, по який встановлено інвалідність. У разі якщо особа не з'явилася в органи медико-соціальної

експертизи на повторний огляд у визначений для цього строк,

виплата пенсії по інвалідності зупиняється з першого числа місяця,

наступного за місяцем, у якому вона мала з'явитися на повторний

огляд.

У разі якщо строк повторного огляду медико-соціальної експертизи інвалідом пропущено з поважних причин або в разі визнання його знову інвалідом виплата пенсії по інвалідності відновлюється з дня, з якого припинено виплату, до дня повторного

огляду, але не більш як за три роки, якщо орган медико-соціальної експертизи визнає її за цей період інвалідом. При цьому якщо під час повторного огляду інваліда переведено на іншу групу інвалідності (вищу або нижчу), пенсія за зазначений період виплачується за попередньою групою інвалідності.

Якщо виплату пенсії інвалідові було припинено у зв'язку звідновленням здоров'я або якщо він не отримував пенсії внаслідок нез'явлення на повторний огляд без поважних причин, то в разі наступного визнання його інвалідом виплата раніше призначеної пенсії поновлюється з дня встановлення інвалідності знову за умови, що після припинення виплати пенсії минуло не більше п'яти років. Якщо минуло більше п'яти років, пенсія призначається знову на загальних підставах.

Органи медико-соціальної експертизи зобов'язані повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду в порядку, встановленому законодавством, про результати повторного огляду осіб, яким призначена пенсія по інвалідності, та про нез'явлення цих осіб на зазначений огляд.

5.4.Пенсії у зв’язку з втратою годувальника в солідарній системі

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по інвалідності, а в разі смерті пенсіонера − незалежно від тривалості страхового стажу. При цьому дітям пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

Батьки і чоловік (дружина) померлого, які не були на його утриманні, мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, якщо втратили джерело засобів до існування.

Непрацездатними членами сім'ї вважаються:

1) чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є інвалідами або досягли пенсійного віку,

2) діти (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років.

Діти, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти – до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні;

3) чоловік (дружина), а в разі їх відсутності − один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років.

До членів сім'ї, що були на утриманні померлого годувальника відносяться:

1) були на повному утриманні померлого годувальника;

2) одержували від померлого годувальника допомогу, що була

для них постійним і основним джерелом засобів до існування.

Чени сім'ї померлого годувальника, для яких його допомога ула постійним і основним джерелом засобів до існування, але які й амі одержували пенсію, мають право, за бажанням, перейти на пнсію у зв'язку з втратою годувальника.

Усиновлені діти мають право на пенсію у зв'язку з втратою

годувальника нарівні з рідними дітьми.

Пасинок і падчерка мають право на пенсію у зв'язку з тратою годувальника нарівні з рідними дітьми, якщо вони не держували аліментів від батьків.

Пвнолітні діти, які мають право на пенсію у зв'язку з

втратою годувальника, зберігають це право і в разі їх усиновлення.

Пложення цього Закону, що стосуються сім'ї померлого,

відповідно поширюються і на сім'ю особи, визнаної безвісно

відсутньою або оголошеною померлою у встановленому законом

порядку.

Пенсії у 'язку з втратою годувальника, який помер наслідок нещасного випадку на виробництві або професійного ахворювання, призначаються відповідно до Закону України "Про агальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного ипадку на виробництві та професійного захворювання, які причинили втрату працездатності".

5.4.2. Розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається в озмірі: на одного непрацездатного члена сім'ї - 50 відсотків пенсії за віком померлого годувальника; на двох та більше епрацездатних членів сім'ї - 100 відсотків пенсії за віком омерлого годувальника, що розподіляється між ними рівними астками.

Дітям-сиротам пенсія у зв'язку з втратою годувальника ризначається в розмірах, виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків.

Песія у зв'язку з втратою годувальника призначається на весь період протягом якого член сім'ї померлого годувальника важається непрацездатним, а членам сім'ї, які досягли енсійного віку − довічно.

Зміна розміру пенсії або припинення її виплати членам сім'ї здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому склалися обставини, що спричинили зміну розміру або припинення виплати пенсії.

На всіх членів сім'ї, які мають право на пенсію у зв'язку

з втратою годувальника, призначається одна спільна пенсія.

На вимогу члена сім'ї із загальної суми пенсії

виділяється його частка, яка виплачується окремо.

Виділення частки пенсії провадиться з першого числа місяця,

що настає за місяцем, у якому надійшла заява про виділення частки

пенсії.

6.ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ (ДОХОДУ)

ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ПЕНСІЇ У СОЛІДАРНІЙ СИСТЕМІ.

ПРИЗНАЧЕННЯ, ПЕРЕРАХУНОК ТА ВИПЛАТА ПЕНСІЇ

6.1. Порядок визначення заробітної плати (доходу) для

обчислення пенсії

Для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв, та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.

У разі якщо страховий стаж становить менший період, ніж передбачено абзацом першим цієї частини, враховується заробітна плата (дохід) за фактичний страховий стаж.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат