На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

Ф - сума фактично сплаченого страхового внеску у фіксованому

розмірі за відповідний місяць;

Т - розмір страхового внеску до солідарної системи у

відповідному місяці.

Виплати (доходи), що враховуються в заробітнуплату (дохід)застрахованої особи для обчисленняпенсії

До заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії

враховуються:

1) суми виплат (доходу), отримуваних застрахованою особою з яких були фактично обчислені та сплачені страхові внески до Пенсійного фонду в межах встановленої законодавством максимальної величини заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески;

2) суми виплат (доходу), отримуваних застрахованою особою у межах сум, на які відповідно до законодавства, що діяло раніше, нараховувалися внески на державне соціальне страхування або збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, а за періоди до запровадження обмеження максимального розміру заробітної плати (доходу), з якої сплачувалися зазначені внески (збір),− у межах сум, які включалися до заробітної плати, з якої обчислювалася пенсія відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення" і не перевищують 5,6 розміру середньої заробітної плати в Україні на день отримання зазначених сум.

Для осіб, які у період до запровадження обмеження максимального розміру заробітної плати (доходу), з якої сплачувалися внески на державне соціальне страхування або збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, отримували заробітну плату (дохід) за результатами роботи, термін виконання якої перевищував календарний місяць, до заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії враховуються суми виплат (доходу), які відповідно до законодавства, що діяло раніше, включалися і до заробітної плати, з якої обчислювалася пенсія відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення" і не перевищують 5,6 розміру середньої заробітної плати в Україні, у розрахунку на кожний місяць виконання роботи. Перелік таких осіб, а також порядок визначення для них заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії встановлюється Кабінетом Міністрів України;

3)суми заробітної плати (доходу), визначені виходячи із здійсненої застрахованою особою доплати.

6.2.Порядок визначення середньомісячного фактичного заробіткуу разі призначення пенсії працівникам, зайнятим на сезонних роботах

У разі призначення пенсій працівникам, які протягом року зайняті

тільки на сезонних роботах, середньомісячний фактичний заробіток визначається шляхом ділення заробітку за будь-які 5 повних сезонів підряд протягом усієї трудової діяльності до 1 липня 2003 р. на 60 місяців із збільшенням на 12 місяців за кожний повний сезон починаючи з 1 липня 2003 р. до моменту звернення за пенсією.

Наприклад:

Заявник звернувся за призначенням пенсії в жовтні2004 р. та подав дані про заробітну плату за період роботи насезонних роботах відпрацювавши 6 повних сезонів, у тому числі5 повних сезонів до 1 липня 2003 р. та один повний сезон у2004 році. Загальна сума заробітної плати при цьому становить16560 гривень. Середньомісячний заробіток для обчислення пенсіїстановитиме 230 гривень (16560 гривень : 72 місяці)

.

Особам, які відпрацювали сезон повністю, але протягом

сезону мали місяці з неповною кількістю робочих днів (незалежно

від причин), заміна неповних місяців повними не провадиться.

У разі коли особа відпрацювала сезон не повністю у зв'язку із зарахуванням на роботу після початку сезону або зверненням за призначенням пенсії до закінчення сезону, середньомісячний заробіток визначається виходячи із сум заробітку за відпрацьований період, перерахованих на повний сезон. При цьому відпрацьований період відображається в днях та провадиться розрахунок заробітку за сезон виходячи із заробітної плати за один день. Сума заробітку за неповний сезон додається до суми заробітку за повні сезони і визначається середньомісячний заробіток.

Наприклад:

заявник подав для обчислення пенсії заробітнуплату за період роботи на сезонних роботах з 1998 року до1 вересня 2003 року. У зв'язку з виходом на пенсію він припинивроботу не відпрацювавши останнійсезон повністю. Сума заробітку за5 повних сезонів становить 17000 гривень, а за неповний сезон -4 місяці 15 днів - 1282 гривні 50 копійок. Тривалість повногосезону - 6 місяців.

Заробіток за неповний сезон визначається таким чином:

1282,5 гривні : 135 днів (4 місяці 15 днів) = 9,5 гривні

(заробіток за один день);

9,5 гривніх 180 днів (6 місяців повного сезону) =1710 гривень.

Середньомісячний заробіток визначається таким чином:

17000 гривень + 1710 гривень = 18710 гривень (загальна сумазаробітку за 6 сезонів);

18710 гривень : 72 (місяці) = 259,86 гривні (середньомісячнийзаробіток для обчислення пенсії).

У разі призначення пенсій працівникам, які протягом року зайняті

тільки на сезонних роботах і виявили бажання обчислювати пенсію із заробітку за періоди роботи, їх середньомісячний заробіток визначається шляхом ділення суми заробітку за останні 2, 3 або 4 повні сезони відповідно на 24, 36 або 48 календарних місяців.

У разі визначення середньомісячного заробітку особам, які подали дані

про заробітну плату за період роботи як на сезонних, так і на інших (не сезонних) роботах, заробітна плата за період роботи на сезонних роботах визначається та додається до суми заробітку за інші роботи, після чого визначається середньомісячний заробіток.

6.3. Порядокнарахування надбавки до пенсії за роботупісля досягнення пенсійного віку

Пенсіонерам, яким пенсія призначена при неповному стажі

роботи, надбавка не нараховується.

При визначенні права на надбавку до стажу роботи, який даєправо на надбавку, зараховується будь-яка робота, передбачена законодавством, за умови сплати страхових внесків до Пенсійного фонду, в тому числі робота на умовах неповного робочого часу, час тимчасової непрацездатності та відпустки без збереження заробітної плати, передбачені законодавством.

Надбавка нараховується за повний рік роботи (12 місяців). Пільгове обчислення стажу при цьому не застосовується.

Надбавка нараховується в розмірі 10 відсотків основного розміру пенсії (без урахування надбавок, підвищень, додаткової

пенсії, доплат та державної допомоги), який одержує особа за кожний повний рік роботи після досягнення пенсійного віку.

Якщо пенсіонер відпрацював неповний рік у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством чи перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників чи звільненням з роботи за станом здоров'я, розмір надбавки за роботу протягом неповного року обчислюється пропорційно відпрацьованому часу таким чином: розмір надбавки за повний рік ділиться на 12, отримана сума множиться на число відпрацьованих повних місяців. При цьому період понад 15 календарних днів округлюється до повного місяця, а період до 15 днів включно не враховується.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат