На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

Виплата здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому пенсіонер зарахований на повне державне утримання.

Припинення та поновлення виплати пенсії

Виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду припиняється:

1) якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять

недостовірні відомості;

2) на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше

не передбачено міжнародним договором України, згода на

обов'язковість якого надана Верховною Радою України;

3) у разі смерті пенсіонера;

4) у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців

підряд;

5) в інших випадках, передбачених законом.

Поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після з'ясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати.

Суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера або подання страхувальником недостовірних даних, можуть бути повернуті пенсіонером добровільно або стягуються на підставі рішень територіальних органів Пенсійного фонду чи в судовому порядку.

Відрахування з пенсії провадяться в установленому законом порядку на підставі судових рішень, ухвал, постанов і вироків (щодо майнових стягнень), виконавчих написів нотаріусів та інших рішень і постанов, виконання яких відповідно до закону провадиться в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Розмір відрахування з пенсії обчислюється з суми, що належить

пенсіонерові до виплати.

З пенсії може бути відраховано не більш як 50 відсотків її розміру: на утримання членів сім'ї (аліменти), на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств і організацій, на відшкодування пенсіонером шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також у зв'язку зі смертю потерпілого, на повернення переплачених сум заробітної плати в передбачених законом випадках.

З усіх інших видів стягнень може бути відраховано не більш як 20 відсотків пенсії.

У разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон пенсія, призначена в Україні, за заявою пенсіонера може бути виплачена йому за шість місяців наперед перед від'їздом, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання. Під час перебування за кордоном пенсія виплачується в тому разі, якщо це передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв'язку з його смертю, не включається до складу спадщини і виплачується - по місяць смерті включно непрацездатним членам сім'ї, які знаходилися на його утриманні. Батькам, чоловіку (дружині), а також членам сім'ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті, сума недоотриманої пенсії виплачується незалежно від того, чи належать вони до кола непрацездатних членів сім'ї та від перебування на його утриманні.

У разі звернення кількох членів сім'ї померлого пенсіонера належна їм сума ділиться між ними порівну.

Зазначена сума пенсії виплачується, якщо звернення за нею надійшло не пізніше 12 місяців після смерті пенсіонера.

У разі смерті пенсіонера особам, які здійснили його поховання, виплачується допомога на поховання пенсіонера в розмірі двомісячної пенсії, яку отримував пенсіонер на момент смерті.

В даному розділі ми ознайомились з тим, як обчислюється пенсія.Також ознайомились з порядком визначення середньомісячного фактичного заробітка у разі призначення пенсії працівникам, зайнятих на сезонних роботах. Розглянули деякі приклади обчислення заробітку.

Порядок перерахунку, індексація, виплати пенсій − невідємна частина у солідарній системі.

7. ПЕРСОНІФІКОВАНИЙ ОБЛІК У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

7.1. Основні поняття формування інформаційної бази системи персоніфікованого обліку

Органи Пенсійного фонду ведуть облік застрахованих осіб та персоніфікований облік відомостей про суми заробітної плати (доходу) та облік сплати страхових внесків, створюють і забезпечують функціонування єдиного державного автоматизованого банку відомостей про застрахованих осіб, що пов’язані з визначенням права на виплати з Пенсійного фонду та їх розміру за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням.

Для формування інформаційної бази системи персоніфікованого обліку використовуються відомості, що надходять від:

· інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб

платників податків та інших обов'язкових платежів;

· органів державної податкової служби;

· роботодавців;

· фізичних осіб;

· органів реєстрації актів громадянського стану;

· державної служби зайнятості;

· фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування;

· компанії з управління активами;

· зберігача;

· інших підприємств, установ, організацій та військових формувань.

Інформація з бази даних системи персоніфікованого обліку, що ведеться в електронній формі, може надаватися за запитом страхувальників або застрахованих осіб у вигляді документа, що відповідає вимогам законодавства.

На кожну застраховану особу відкривається персональна облікова картка, в якій використовується постійний ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб − платників податків та інших обов'язкових платежів.

Персональна облікова картка застрахованої особи повинна

містити такі відомості:

1) умовно-постійна частина персональної облікової картки:

- модифікований ідентифікаційний номер;

- прізвище, ім'я та по батькові на поточний момент

- прізвище при народженні;

- дата народження;

- місце народження;

- стать;

- адреса постійного місця проживання;

- серія, номер і назва документа, з якого взято відомості до

- персональної облікової картки;

- громадянство;

- відомості про членів сім'ї, які знаходяться на утриманні

застрахованої особи, та її дітей;

- номер телефону (за згодою);

- відмітка про смерть;

2) частина персональної облікової картки, яка відображає страховий стаж, заробітну плату (дохід) та розмір сплачених страхових внесків:

- ідентифікаційний номер страхувальника;

- рік, за який внесено відомості;

- розмір страхового внеску до Пенсійного фонду за відповідний

місяць;

- сума сплачених страхових внесків до Пенсійного фонду за

відповідний місяць;

- страховий стаж;

- ознака особливих умов праці, які дають право на пільги в

пенсійному забезпеченні;

-сума заробітної плати (грошового забезпечення, доходу), з

якої сплачено страхові внески за відповідний місяць;

- сума доходу (прибутку) осіб, які провадять підприємницьку

діяльність і обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований

податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок,

придбали спеціальний торговий патент);

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат