На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

3 ) частина персональної облікової картки, яка відображає сплату за рахунок коштів Пенсійного фонду пенсії застрахованій особі за місяцями:

- дата, з якої призначено пенсію;

- місяць нарахування (перерахунку, індексації) пенсії;

- сума періодів страхового стажу;

- коефіцієнт страхового стажу;

- коефіцієнт заробітної плати (доходу);

- заробітна плата (дохід) для обчислення, перерахунку,

індексації пенсії;

- розмір пенсії для виплати;

- запис про членів сім'ї, які знаходяться на утриманні

застрахованої особи;

4) частина персональної облікової картки, яка відображає стан пенсійних активів застрахованої особи або здійснення виплат спадкоємцям накопичувального пенсійного рахунку:

- сума заробітної плати (грошового забезпечення, доходу), з

якої сплачено страхові внески за відповідний місяць;

- розмір та сума сплачених страхових внесків на накопичувальний

пенсійний рахунок за відповідний місяць;

- сумарний розмір інвестиційного доходу за попередні періоди;

- чиста вартість пенсійних активів;

- загальна кількість одиниць пенсійних активів;

- сума коштів, перерахована страховій організації, обраній застрахованою особою, для оплати договору страхування довічної пенсії і дата перерахування цих коштів;

- сума одноразової виплати і дата її виплати;

- відмітка про смерть застрахованої особи.

Персональна облікова картка застрахованої особи зберігається в Пенсійному фонді протягом усього життя цієї особи, а після її смерті - протягом 75 років на паперових носіях та в електронному вигляді за наявності засобів, що гарантують ідентичність паперової та електронної форми документа.

Дані про відкриття розрахункових та інших рахунків страхувальниками-роботодавцями виконавчі органи Пенсійного фонду отримують від банків, у яких ведуться ці рахунки.

Відомості про осіб подаються до територіального органу Пенсійного фонду страхувальниками-роботодавцями, відповідними підприємствами, установами, організаціями, військовими частинами та органами, які виплачують цим особам заробітну плату, грошове забезпечення (заробіток), допомогу. Відомості про застрахованих осіб подаються до територіального органу Пенсійного фонду України безпосередньо цими особами, а також Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, про осіб, які підлягали загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття та отримували допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності) та матеріальну допомогу у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, - Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Форми документів, порядок та строки їх подання встановлюються правлінням Пенсійного фонду.

Органи реєстрації актів громадянського стану за формою, встановленою відповідно до законодавства, протягом десяти робочих днів із дня реєстрації смерті особи подають відповідні відомості територіальним органам Пенсійного фонду.

Органи, що здійснюють державну реєстрацію юридичних і фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, зобов'язані надсилати один примірник реєстраційної картки територіальномуоргану Пенсійного фонду за місцем реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.

7.2. Інформація у сфері загальнообов'язкового державного

пенсійного страхування

Інформація у сфері загальнообов'язкового державного

пенсійного страхування використовується з дотриманням вимог,

передбачених законодавством про інформацію. Відомості, що містяться в системі персоніфікованого обліку, використовуються виконавчими органами Пенсійного фонду для:

1. Підтвердження участі застрахованої особи в системі

загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

2. Обчислення страхових внесків;

3. Визначення права застрахованої особи або членів її сім'ї на

отримання пенсійних виплат;

4. Визначення розміру, перерахунку та індексації пенсійних

виплат;

5. надання застрахованій особі на її вимогу або у випадках,

передбачених цим Законом;

6. Надання страховим організаціям, які здійснюють страхування

довічних пенсій;

7. Надання аудитору, який здійснює аудит Накопичувального фонду.

Надання органами Пенсійного фонду відомостей, що містяться в системі персоніфікованого обліку, іншим юридичним і фізичним особам допускається лише за рішенням суду у випадках, передбачених законом.

Пенсійний фонд забезпечує комплекс організаційних та

технічних заходів, спрямованих на захист відомостей, що містяться в системі персоніфікованого обліку, в тому числі забезпечує обмеження кола службових осіб, які в силу своїх службових обов'язків мають доступ до відомостей, що містяться в системі персоніфікованого обліку.

Особи, які мають доступ або користуються відомостями, що містяться в системі персоніфікованого обліку, за незаконне розголошення цих відомостей несуть відповідальність згідно із законом.

Спори, що виникають із правовідносин за пенсійним забезпеченням, вирішуються органами Пенсійного фонду та в судовому порядку.

7.3. Терміни та скорочення, які містяться у текстах бланків форм документів первинної звітності

У текстах бланків форм документів первинної звітності до системи персоніфікованого обліку Пенсійного фонду терміни та скорочення вживаються у такому значенні:

Відповідальна особа Пенсійного фонду — спеціаліст територіального органу Пенсійного фонду, що здійснює приймання, введення та обробку звітності страхувальника до системи персоніфікованого обліку відомостей.

Відповідальна особа страхувальника — визначена страхувальником особа, яка відповідає за формування та подання звітності до системи персоніфікованого обліку Пенсійного фонду.

ДРФО — Державний реєстр фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів.

ЄДРПОУ — Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України.

ІНДАНІ — Індивідуальні відомості про заробіток (дохід), страхові внески застрахованої особи.

ЗО — застрахована особа. Перелік застрахованих осіб визначається згідно зі статтями 11 та 12 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Закон — Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

КВЕД — державний Класифікатор видів економічної діяльності.

КОАТУУ — державний Класифікатор організаційно-адміністративного устрою України.

КОПФГ — державний Класифікатор організаційно-правових форм господарювання.

Коригуючий звіт — документальний звіт страхувальника до СПОВ з позначкою “коригуюча”, який є підставою для заміни значень реквізитів відповідного звіту, що попередньо було подано до СПОВ. Код категорії страхувальника — серійно-порядковий номер підмножини страхувальників із довідника, наведеного у додатку 1.

Код категорії застрахованої особи — порядковий номер категорії підмножини застрахованих осіб із довідника, наведеного у додатку 2, складеного відповідно до статей 11 та 12 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, щодо яких встановлено єдиний об’єкт нарахування страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (далі — страхові внески) та відповідні розміри ставок страхових внесків.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат