На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

Код ЗО — ідентифікаційний номер облікової картки застрахованої особи, що формується на підставі коду із реєстру ДРФО ДПА.

КФВ — державний Класифікатор форм власності.

МРЦ — міжрайонний центр сканування та автоматизованої підготовки електронних звітів страхувальників до системи персоніфікованого обліку.

НДІ — нормативно-довідкова інформація з довідників, класифікаторів та реєстрів, що використовуються при формуванні документів звітності СПОВ.

Пакет пачок первинної звітності — комплект пачок документів первинної звітності СПОВ, які формуються разом з узагальнюючим службовим документом “Опис пакета пачок документів СПОВ”.

Пачка документів первинної звітності — комплект однотипних документів первинної звітності СПОВ.

ПЗВ — первинна звітність до СПОВ.

Первинний звіт — документальний звіт страхувальника за визначеною Пенсійним фондом формою документа, на підставі якого створюється відповідний електронний звіт у системі СПОВ.

ПІБ — прізвище, ім’я, по батькові.

ПФУ — Пенсійний фонд України.

РУ ПФУ — управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах.

Скасовуючий документ — документальний звіт страхувальника до СПОВ з позначкою “скасовуючий”, який є підставою для повного скасування відповідного звіту, що попередньо було подано до СПОВ. СПОВ — система персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб.

Стаж БСВ — період, який відповідно до законодавства зараховується до страхового стажу без сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Страхові внески — страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Страхувальник — роботодавці та інші особи, які відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” сплачують страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Уповноважена (довірена) особа юридичної особи — фізична особа, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори.

ФО — фізичні особи суб’єкти підприємницької діяльності;

фізичні особи, які працюють на умовах трудового договору; фізичні особи, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами; інші особи, які є застрахованими в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Члени сім’ї фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності — дружина (чоловік), батьки, діти та інші утриманці, які досягли 15 років, не перебувають у трудових або цивільно-правових відносинах з такою фізичною особою — суб’єктом підприємницької діяльності, але разом з нею здійснюють підприємницьку діяльність і отримують частину доходу від заняття цією діяльністю.

Звітність страхувальників до системи персоніфікованого обліку подається у таких порядку та строках:

1) страхувальник один раз на рік до 1 квітня поточного року згідно із затвердженим графіком подає до територіального органу Пенсійного фонду за місцем реєстрації комплект документів первинної звітності до системи персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб за попередній рік. Перелік форм документів первинної звітності до СПОВ;

2) протягом поточного року в комплекті документів необхідних для призначення пенсії страхувальник надає територіальному органу Пенсійного фонду за місцем реєстрації усі відсутні у СПОВ відомості про застраховану особу-заявника за період роботи у страхувальника до дати формування заяви на призначення пенсії;

3) у поточному році страхувальник надає необхідний комплект документів первинної звітності також у випадку подання цим страхувальником заяви про зняття з обліку у територіальному органі Пенсійного фонду. Такий комплект документів повинен включати в себе звіт за поточний рік з відомостями за період до зняття страхувальника з обліку та документи первинної звітності за попередні звітні роки, якщо вони не подавались до територіального органу Пенсійного фонду за місцем реєстрації до моменту зняття з обліку;

4) у разі, якщо страхувальник був зареєстрований в новому територіальному органі Пенсійного фонду у зв’язку зі зміною адреси, звіт за попередній рік повинен містити відомості за період з моменту зняття з обліку в попередньому територіальному органі Пенсійного фонду;

5) у разі виявлення недостовірних відомостей, які подані та/або накопичені в електронних базах даних персоніфікованого обліку, страхувальник подає до відповідного територіального органу Пенсійного фонду необхідні коригуючі або скасовуючі документи щодо виявлених недостовірних звітів про застраховану особу.

6) графіки подання первинної звітності та коригувальних документів до системи персоніфікованого обліку визначаються та надаються страхувальникам територіальними органами Пенсійного фонду за місцем їх реєстрації. Відомості до системи персоніфікованого обліку надаються на електронних та паперових носіях.

Електронні носії з первинною звітністю до системи персоніфікованого обліку формуються страхувальником з використанням спеціального комплексу програм “АРМ–Р”, актуальні версії якого безкоштовно надаються страхувальникам у територіальному органі Пенсійного фонду за місцем реєстрації.

Страхувальник зобов’язаний повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду України про зміну відомостей, що вносяться до системи персоніфікованого обліку, про застраховану особу, за яку або на користь якої ним сплачуються страхові внески, в десятиденний строк з дня одержання цих відомостей.

За неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою або подання недостовірних відомостей, що використовуються у системі персоніфікованого обліку, та іншої звітності, передбаченої законодавством, до територіальних органів Пенсійного фонду на страхувальника накладається штраф у розмірі 10 відсотків від суми страхових внесків, які були сплачені або підлягали сплаті за відповідний звітний період, за кожний повний або неповний місяць затримки подання відомостей, звітності, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а в разі повторного протягом року такого порушення — у розмірі 20 відсотків від зазначених сум та не менше 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Виконавчі органи Пенсійного фонду накладають на посадових осіб, які вчинили правопорушення, адміністративні стягнення у вигляді штрафу в розмірі від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у разі неподання, несвоєчасного подання, подання не за встановленою формою звітності щодо страхових внесків, коштів Пенсійного і Накопичувального фонду або подання недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку, та іншої звітності і відомостей, передбачених законодавством.

Застрахована особа має право вимагати від страхувальника достовірного та своєчасного подання до територіального органу Пенсійного фонду первинних та коригуючих відомостей про себе стосовно персоніфікованого обліку.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат