На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

- проведення єдиної та ефективної державної політики у цій сфері;

- забезпечення реалізації прав громадян на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;

- створення умов для ефективного функціонування та розвитку системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

- забезпечення дотримання суб'єктами системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування вимог законів, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

- адаптація системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування до міжнародних стандартів.

Державне регулювання та нагляд у порядку, передбаченому законодавством, здійснюють:

- за дотриманням норм закону «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування» щодо призначення (перерахунку) і виплати пенсій у солідарній системі та щодо взаємодії Пенсійного фонду з фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування - центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики і його територіальні органи;

- щодо цільового використання коштів Пенсійного фонду - центральний орган виконавчої влади у сфері фінансів і його територіальні органи та Рахункова палата;

- щодо дотримання норм законодавства суб'єктами накопичувальної системи пенсійного страхування - Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України;

- за діяльністю компаній з управління активами в частині управління пенсійними активами, радника з інвестиційних питань − Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

- за діяльністю зберігача та уповноваженого банку − Національний банк України і Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Суб'єкти солідарної системи та накопичувальної системи пенсійного страхування зобов'язані надавати посадовим особам органів державного регулювання та нагляду всі документи та інформацію, необхідні для здійснення ними функцій державного регулювання та нагляду.

З ініціативи органів державного регулювання та нагляду може призначатися додаткова аудиторська перевірка діяльності суб'єктів солідарної системи та накопичувальної системи пенсійногострахування, оплата якої здійснюється за рахунок коштів органу, що призначив перевірку.

10.2. Основні завдання Державної комісії з регулювання

ринків фінансових послуг України щодо нагляду в

накопичувальній системі пенсійного страхування

З метою здійснення державного регулювання та нагляду в накопичувальній системі пенсійного страхування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України:

1) забезпечує розроблення та координацію єдиної державної політики щодо функціонування накопичувальної системи пенсійного страхування;

2) здійснює систематичний контроль за дотриманням законодавства в накопичувальній системі пенсійного страхування, за достовірністю інформації, що надається та оприлюднюється суб'єктами цієї системи;

3) забезпечує захист прав застрахованих осіб, які сплачують страхові внески до Накопичувального фонду, шляхом застосування в межах своїх повноважень заходів впливу, з метою запобігання і припинення порушень законодавства в накопичувальній системі пенсійного страхування;

4) узагальнює практику застосування законодавства в накопичувальній системі пенсійного страхування, розробляє та вносить пропозиції щодо його вдосконалення;

5) розробляє і затверджує нормативно-правові акти, обов'язкові до виконання, з питань, що належать до її компетенції, та контролює їх виконання;

6) встановлює порядок розкриття інформації та складання звітності учасниками ринків фінансових послуг − суб'єктами накопичувальної системи пенсійного страхування;

7) щомісяця надає Пенсійному фонду інформацію щодо показників діяльності страхових організацій, у тому числі даних, щ використовуються при розрахунку довічних пенсій;

8) визначає форму та обсяг інформації про діяльність суб'єктів накопичувальної системи пенсійного страхування, що підлягає офіційному оприлюдненню, та визначає періодичність такого оприлюднення;

9) виконує інші функції, передбачені цим Законом та законодавством про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг.

ВИСНОВОК

Вивчивши структуру пенсійної системи, та, ознайомившись з особливостями нарахування, та обліку надходжень до Пенсійного фонду України можна обґрунтувати своє ставлення до пенсійної системи взагалі, а також вказати на особливості податкового контролю до Пенсійного фонду України.

Організаційно пенсійна система України містить в собі такі структурні елементи:

· Міністерство праці й соціальної політики, яке нараховує пенсії й готує

платіжні відомості, а також веде облік справ і платіжних документів;

· Пенсійний фонд збирає страхові внески через мережу районних

відділів, акумулює їх на розрахункових рахунках в спеціалізованому поштово-пенсійному банку.

· Міністерство зв’язку здійснює виплату пенсій через місцеві поштові

відділення.

В свою чергу, структурування пенсійного забезпечення в Україні є свідченням її вдосконалення.

Першою умовою для призначення пенсії є наявність трудового стажу, що дорівнює періоду сплати внесків до фонду пенсійного страхування. Другою умовою призначення пенсії є досягнення пенсійного віку: 60 років для чоловіків та 55 років для жінок.

У класичному виді пенсії за віком мають в своїй основі довгостроковий контракт між активним населенням і тими , хто в силу свого похилого віку не може більше працювати , але в минулому через виплату страхових внесків матеріально підтримував людей похилого віку. Системи, побудовані за класичним принципом страхування, передбачають відрахування внесків до пенсійного фонду на протязі всього трудового віку.

Страхування в пенсійній системі − необхідна умова існування системи взагалі. Тому визначення суб’єктів, об’єктів страхування, а також прав та і обов’язків між страхувальниками і застрахованими особами є дуже важливим кроком до вивчення пенсійної системи України.

Написання курсової роботи дало змогу розібратися з тим, хто є платниками збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, а також, що являється об’єктом оподаткування. Розібрались зі ставками збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.

Вивчення порядку ведення органами Пенсійного фонду України обліку надходження платежів зі збору на обов’язкове державне пенсійне страхування дало змогу прослідкувати за тим, як установлюється механізм здійснення органами Пенсійного фонду даного контролю.

Порядок обчислення страхового стажу і порядок визначення заробітної плати дуже важливий етап, так як для визначення пенсій враховують дані обчислення.

В Україні понад 14 млн. пенсіонерів. Згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення» громадяни України отримують такі види пенсій: трудові, за віком, у разі втрати годувальника, за вислугу років, соціальні пенсії. Соціальні пенсії призначаються непрацюючим громадянам, крім інвалідів з дитинства, за відсутністю права на трудову пенсію.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат