На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

· обов'язковості страхування осіб, які працюють на умовах

трудового договору (контракту) та інших підставах, передбачених законодавством, а також осіб, які забезпечують себе роботою

самостійно, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності;

· права на добровільну участь у системі загальнообов'язкового

пенсійного страхування осіб, які не підлягають загальнообов'язковому державному пенсійномустрахуванню;

· заінтересованості кожної працездатної особи у власному

матеріальному забезпеченні після виходу на пенсію;

· рівноправності застрахованих осіб щодо отримання пенсійних

виплат та виконання обов'язків стосовно сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;

· диференціації розмірів пенсій залежно від тривалості

страхового стажу та розміру заробітної плати (доходу);

· солідарності та субсидування в солідарній системі;

· фінансування видатків на виплату пенсій, надання соціальних

послуг за рахунок страхових внесків, бюджетних коштів і коштів

цільових фондів;

· спрямування частини страхових внесків до Накопичувального

фонду для здійснення оплати договорів страхування довічної пенсії і одноразової виплати залежно від розмірів накопичень застрахованої особи з урахуванням інвестиційного доходу;

· державних гарантій реалізації застрахованими особами своїх прав;

· організації управління Пенсійним фондом на основі

паритетності представників від застрахованих осіб, роботодавців та держави і на засадах гласності, прозорості та доступності його діяльності;

· обов'язковості фінансування за рахунок коштів Пенсійного

фонду витрат, пов'язаних з виплатою пенсій та наданням соціальних послуг, в обсягах, передбачених законодавством;

· цільового та ефективного використання коштів

загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

· відповідальності суб'єктів системи загальнообов'язкового

державного пенсійного страхування за порушення норм закону «про загальнообов’язкове пенсійне страхування»

а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них

обов'язків.

Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Право на отримання пенсій та соціальних послуг із солідарної системи мають:

1. Громадяни України, які застраховані згідно із законом та досягли

пенсійного віку чи визнані інвалідами в установленному законодавством порядку і мають необхідний для призначення відповідного виду пенсії страховий стаж, а в разі смерті цих осіб − члени їхніх сімей, зазначені статті 36 закону «Про загальнообов’язкове пенсійне забезпечення», та інші особи, передбачені цим законом.

2. Право на отримання довічної пенсії та одноразової виплати

за рахунок коштів Накопичувального фонду мають застраховані особи

і члени їхніх сімей та/або спадкоємці на умовах та в порядку,

визначених цим законом.

3. Особи, які не підлягають загальнообов'язковому державному

пенсійному страхуванню, але добровільно сплачували страхові внески в порядку та розмірах, встановлених законом, до солідарної системи та/або накопичувальної системи пенсійного страхування, мають право на отримання пенсії і соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду та/або

отримання довічної пенсії чи одноразової виплати за рахунок коштів

Накопичувального фонду.

4. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в

Україні на законних підставах, мають право на отримання пенсійних

виплат і соціальних послуг із системи загальнообов'язкового

державного пенсійного страхування нарівні з громадянами України на

умовах та в порядку, передбачених законом, якщо інше не

передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких

надана Верховною Радою України.

1.3.Види пенсійних виплат і соціальних послуг

За рахунок коштів Пенсійного фонду в солідарній системі призначаються такі пенсійні виплати:

1) пенсія за віком;

2) пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання

(у тому числі каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з

дитинства);

3) пенсія у зв'язку з втратою годувальника.

За рахунок коштів Накопичувального фонду, що обліковуються

на накопичувальних пенсійних рахунках, здійснюються такі пенсійні виплати:

1) довічна пенсія з установленим періодом;

2) довічна обумовлена пенсія;

3) довічна пенсія подружжя;

4) одноразова виплата.

У солідарній системі надаються соціальні послуги за рахунок коштів Пенсійного фонду.

До соціальних послуг належить допомога на поховання пенсіонера.

В Україні існує право вибору пенсійних виплат.А саме:

1. Особі, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника), призначається один із цих видів пенсії за її вибором.

2. Особі, яка має право на довічну пенсію, призначається один з видів довічної пенсії за її вибором.

Хто ж підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню?

Загальнообов’язковому пенсійному страхуванню підлягають:

1) громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено

міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України) та особи без громадянства, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, створених відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах цих підприємств та організацій, в об'єднаннях громадян, у фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності та інших осіб (включаючи юридичних та

фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент) на умовах трудового договору (контракту) або працюють на інших умовах, передбачених законодавством, або виконують роботи на зазначених підприємствах, в установах, організаціях чи у фізичних осіб за договорами

цивільно-правового характеру;

2) члени колективних та орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів та фермерських господарств, у тому числі тих, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент);

3) фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент), та члени сімей зазначених фізичних осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності.

До членів сімей фізичних осіб − суб'єктів підприємницької

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат