На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

- уже уклала договір про добровільну участь, строк дії якого не припинено або за яким не виконала передбачені договором умови;

- бажає укласти договір на строк менше одного року.

В інших випадках відмова в укладенні договору про добровільну участь не допускається.

Договір про добровільну участь може бути достроково розірваний:

· застрахованою особою:

· за умови дії договору не менше одного року;

· у разі систематичного порушення територіальним органом Пенсійного фонду умов договору;

· за згодою сторін, якщо договір діяв не менш одного року;

· територіальним органом Пенсійного фонду в разі:

· набуття застрахованою особою відповідно до цього Закону

зобов'язань щодо участі в системі загальнообов'язкового державного

пенсійного страхування;

· систематичного порушення застрахованою особою умов договору;

· смерті застрахованої особи.

1.5.Припинення участі в системі загальнообов'язковогодержавного пенсійного страхування

Участь застрахованих осіб у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування припиняється:

- у разі якщо особа, яка підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, втратила статус застрахованої особи;

- у разі закінчення терміну дії договору про добровільну участь

або дострокового розірвання цього договору;

- у разі якщо застрахованій особі призначено пенсію і вона не продовжує працювати або якщо застрахована особа від набула права на довічну пенсію чи одноразову виплату;

- у разі смерті застрахованої особи.

У разі якщо особа не сплачувала страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування під час навчання, у період визнання інвалідом, тимчасового виїзду за кордон тощо, за нею зберігається право на набутий страховий стаж та право на пенсійні активи, що обліковані на її накопичувальному пенсійному рахунку.

Особа, яка припинила участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, може поновити свою участь у цьому виді страхування з набуттям нею статусу, згідно з яким вона підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню або шляхом укладення в установленому законом порядку договору про добровільну участь.

Отже, ознайомившись з передумовами виникнення та розвитку

пенсійної системи, я в який раз переконалась, що є можливість працездатним власною працею забезпечити собі матеріальну незалежність після втрати працездатності.Адже досвідом ділиться столітня історія пенсійної системи.

В свою чергу, структурування системи пенсійного забезпечення в Україні є свідченням її вдосконалення.

2. СТРАХУВАННЯ В ПЕНСІЙНІЙ СИСТЕМІ

2.1. Основні поняття про страхування в пенсійній системі України

2.1.1. Взяття на облік до Пенсійного фонду страхувальників

Взяття на облік до Пенсійного фонду страхувальників, здійснюється у такому порядку:

- для юридичних осіб, незалежно від організаційно-правової

форми, форми власності та підпорядкування, а також фізичних осіб -

підприємців, на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей територіальними органами Пенсійного фонду;

- у порядку, встановленому правлінням Пенсійного фонду, не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від них

відповідної заяви.

Повідомлення про взяття на облік страхувальника як платника страхових внесків надсилається страхувальнику наступного робочого дня з дня взяття на облік.

Зняття з обліку страхувальника здійснюється територіальними органами Пенсійного фонду на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, страхувальників, на яких не поширюється дія закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" - за їх заявою після проведення передбачених законодавством перевірок страхувальника, звірення розрахунків з ним і проведення остаточного розрахунку.

2.1.2.Права та обов'язки застрахованої особи

Застрахована особа має право:

1) отримати в установленому законодавством порядку свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

2) отримувати від страхувальника підтвердження про сплату страхових внесків, у тому числі в письмовій формі;

3) вимагати від страхувальника сплати страхових внесків, у тому числі в судовому порядку;

4) отримувати безоплатно у виконавчих органах Пенсійного фонду відомості, внесені до її персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку, в тому числі інформацію про пенсійні активи, що обліковуються на її накопичувальному пенсійному рахунку, та про призначення і здійснення пенсійних виплат за формою, встановленою правлінням Пенсійного фонду, та впорядку, визначеному законом;

5) звертатися із заявою до територіального органу Пенсійного фонду про уточнення відомостей, внесених до персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку;

6) обирати або змінювати в порядку, визначеному законом, страхову організацію, яка здійснює виплату довічних пенсій;

7) обирати порядок здійснення виплати пенсії;

8) оскаржувати в установленому законодавством порядку дії страхувальника, виконавчих органів Пенсійного фонду, їх посадових осіб та інших суб'єктів системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

9) на отримання пенсійних виплат на умовах і в порядку, передбачених цим законом;

10) залишатись учасником системи загальнообов'язкового

державного пенсійного страхування в разі тимчасового припинення до досягнення пенсійного віку сплати страхових внесків з дотриманням вимог з закону «Про загальнообов’язкове пенсійне забезпечеення;

11) достроково розривати договір про добровільну участь;

12) інші права.

В свою чергу застрахована особа зобов'язана:

1) пред'являти свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на вимогу страхувальника, посадових осіб виконавчих органів Пенсійного фонду;

2) надавати на вимогу страхувальника, територіального органу Пенсійного фонду документи, що засвідчують відомості, які мають бути занесені або містяться в її персональній обліковій картці в системі персоніфікованого обліку;

3) повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду про зміну даних, що вносяться до її персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку, виїзд за межі держави та про обставини, що спричиняють зміну статусу застрахованої особи, протягом десяти днів з моменту їх виникнення;

4) укладати договір страхування довічної пенсії з обраноюстраховою організацією та не розривати цей договір протягом життя(крім випадків зміни страхової організації згідно із цим Законом);

5) виконувати інші вимоги, передбачені законом, а також

нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до закону «Про загальнообов’язкове пенсійне забезпечення».

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат