На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Коран - священна книга мусульман

Реферати > Релігія > Коран - священна книга мусульман

Висновок.

Отже, проаналізувавши розглянуті питання ми можемо зробити такі висновки: Іслам виник на початку 7 ст. н. е. в Західній Аравії на перехресті культур і цивілізацій Сходу і Заходу, в період розпаду родоплемінного ладу і формування там центральної класичної арабської держави, епоху переходу від первіснообщинного до феодального ладу в арабів. Формування феодалізму вимагало відповідної ідеології – монотеїстичної релігії, яка об’єднала б арабські племена – кочівників – скотарів (бедуїнів), серед яких панував племінний політеїзм. Попередником ісламу був ханіфізм. Халіфи називали себе пророками та боролися за об’єднання арабських племен і встановлення єдинобожжя.

Термін «іслам» у перекладі з арабської означає «покірність», а того, хто прийняв цю релігію називають відданим (з араб.: мусульманин). Звідси – друга назва цієї релігії: мусульманство. У Європі її називають ще «магометанство» (від зміненого імені Мухаммед – Магомет).

З Аравії іслам поширився на сусідні країни Середнього Сходу, Єгипту, Північну Африку, Індію, Індонезію, Середню та Малу Азію, Закавказзя, Європу. Нині іслам є найпоширенішою після християнства релігією у світі.

Своєрідність Корана як історико-культурного пам'ятника і як історичного джерела полягає в подвійності його ідеологічної основи. Коран закріпив божественною санкцією результати тривалого процесу перебудови соціальної дійсності, що домінує положення вже існуючих, як правило, осілих центрів Внутрішньої Аравії, інститутів і норм. Коран відбив боротьбу Мухаммеда з язичеством і язичниками, а також його полеміку з іудаїзмом і християнством, які існували в Аравії в сектантських формах, а також, можливо, і боротьбу з іншими представниками до ісламських монотеїстичних течій. У ході цієї полеміки відбувалося насичення проповідей Мухаммеда релігійно-філософськими ідеями й сюжетами іудео-християнського змісту, а також деякими уявленнями, які відносяться до зороастризму й манихейству. Все це обумовило значну еволюцію коранічних уявлень і привело до суперечливості й непослідовності в трактуванні ряду найважливіших елементів віровчення.

Коран - це святе письмо мусульман, їхня історина та культурна пам’ятка. Одна з найважливіших і заначущих книг історії не тільки мусульман а й всього людства, оскільки дае свое роз’яснення винекнення світу, людства, тих моральних і культурних засад за якими ми повинні жити.

Література:

1. Ю.А.Калінін, Є.А.Харьковщенко «Релігієзнавство» підручник.

2. журнал «Наука і релігія» №5 2003р. Москва

3. В.М. Андріанов, С.А.Бублик, М.М.Ібрагімов «Релігієзнавство»

навчальний посібник.

4. В.С.Соловьйов «Магомет. Його життя та релігійне вчення.»

Сан – Петербург 1902р.

5. «Іслам. Словар атеїста» під редакцією Піотровського М.Б.,

Прозорова С.М.

Москва 1988 р.

6. «Релігії світу» під редакцією Я.Н.Щапова Москва

«Просвітництво» 1994р.

7. Коран (переклад).

8. «Християнство та іслам» Рудольф Фрилинг, переклад «Енігма»

Москва 1997р.

9. Internet.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат