На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Коран - священна книга мусульман

Реферати > Релігія > Коран - священна книга мусульман

Мухаммеду неодноразово доводилося спростовувати висловлення про те, що він, подібно поетам, «складає» свої сури: «Або вони стануть затверджувати: «Він вигадав Коран». Відповідай: «Складіть десять вигаданих сур, подібних до Корана, і викличте на допомогу, кого зумієте, крім Аллаха, якщо ви й справді так уважаєте»» (11, 13;). Насправді він ставився до «поетів» дуже погано. Тодішні араби вкладали в поняття «поет» досить специфічний зміст.

Хоч Мухаммед придавав значення і почуттям супроводжуючим отримання ним божого одкровення, важливим для нього було звичайно саме одкровення, тобто Коран. Коран означає читання, але це читання було спочатку внутрішнім, сердечним відчуттям божественних Глаголєв, які Мухаммед потім промовляв в голос і задиктовував своїм близьким. Хоч Коран з самого початку представлявся Мухаммедом як книга, але ця книга не схожа на звичайні писання – діло рук людських; вона існує на небі і звідти повідомлена пророку.

Назва ресул-аллах, яке звичайно дається Мухаммеду ним самим та його послідовниками, означає посланець Господній, тобто людина, яка отримала місію від Бога. Ця місія полягала в тому, щоб проповідувати арабам єдинство і праведність Бога, відмінність добра та зла і майбутній суд.

Помер Мухаммед 8 червня 632 року на 63 році життя.

Іслам з'явився у формі книги - Корану.

У людства не так багато священних книг, як може здатися на перший погляд. Коран - одна з них. Коран (араб. «аль – куран» - читання, декламація) – головна священна книга мусульман усього світ, що зберігає записи та зібрання проповідей, пророцьких об’явлень, Божественних одкровень, молитов, повчальних розповідей і притч виголошених пророком Мухаммедом у формі «пророчих откровеній» у Мецці й Медині між 610 та 632. Слово Коран означає «те, що читають, вимовляють» (тобто те, що було сказано Мухаммедові, а він повторив). Його називають також мусхаф, кітаб, фуркан.

3.Структура Коранічного тексту.

По ученню ісламу, Коран є Словом Аллаха (Слово Боже) він не створений, існує вічно. Оригінал його зберігається у Аллаха, який частинами у вигляді одкровення передав Коран пророку Мухаммеду через ангела Джебраїла (Гавриіла) по вічно існуючому небесному оригіналі Коран - найбільш крупний твір арабської прози написаний у 7 столітті, але протягом тривалого часу в нього вносилися доповнення й зміни.

Коран є писання для арабів; воно не відміняє П¢ятикнижжя і Євангелія для отримавших ці книги, але він замінює їх для арабів. Релігійний закон залишається той же для народів, отримавши писання.

Існуючий текст Корана містить 114 глав, іменованих сурами. За своїм розміром сури сильно відрізняються одна від одної. За деякими виключеннями вони розташовані у порядку убування їхньої довжини, за винятком першої «Фатіхи». Сури переділені бісмалою, якої нема лише на початку 9-ї та 12-ї сур. Своєю чергою кожна сура ділиться на окремі вислови - аяти. Аят – це фраза чи фрагмент сури, наприклад, «фатіха» (перша сура) починається з аятів: 1) «В ім’я Аллаха, милостивого, милосердного!»; 2) «Хвала Аллахові – Господу світів…» та ін. Більша частина Корану написана римованою прозою. За короткої першої «Відкриваючої», випливають великі сури, що виникли в пізній період, під час перебування пророка в Медині; У найдовшій сурі, 2-й – 286 аятів, у найкоротших –103-ї, 108-ї і 110-ї – лише 3. Найкоротші сури, в декілька віршів, розміщені в кінці Корану. Однак таке розміщення не відповідає часу їх виголошення. В аяті від 1 до 68 слів. Усього в Корані 6238 аятів, в загальній сумі 77934 слова на арабській мові. Кожна сура має свою назву. Назва сури, як правило, не відображає її змісту, а пов'язана з найяскравішою фразою або темою, що запам'ятовується.

Хронологічна оповідна і смислова послідовність між главами, а часто і аятами в Корані відсутня. Спроби хронологічного розташування глав і аятів в Корані робилася з 15 століття, але великих результатів не дали. В учбових цілях і цілях публічного читання весь Коран поділений на три частини, які в свою чергу діляться на невеликі розділи майже однакової довжини. Коран починається першою сурою «Фатіха» (араб. «Відкриваюча»), що включає короткий зміст основних догматів ісламу, читається при здійсненні практично всіх мусульманських обрядів і широко використовується для написів на культових будинках. Вона носить характер молитви, в ній 6 аятів, як і в 114-й сурі.

Хоча сури розташовані не в хронологічному порядку, відповідно до мусульманської традиції їх ділять на "мекканские"( 610-622 рр., 90 сур) (до хіджри) і "мединські"( 622-632 рр., 24 сури) (після хіджри) відповідно періодам перебування Мухаммеда в Мецці й Медині. Останні в своїй більшості довші Мекканських.

Мекканські сури - були послані Мухаммеду на початку його місії. Вони, як правило, мають невелике число віршів. В "мекканських" частинах Корана Мухаммед говорить про майбутнє воскресіння з мертвих, яскравими і сміливими образами в них затверджується існуванні єдиного Бога, необхідність віри, покарання для тих, хто зіб'ється з шляху істинного, засуджує язичеський обряд поховання заживо новонароджених дівчаток; спочатку провідною думкою Мухаммеда було не єдинобожжя, а що наближається Страшний суд, коли всі справи і вірування людини оцінюватимуться по їх гідності. Сури "мекканских" одкровень діляться на три групи. У сурах першої групи містяться наставляння й заклики поміркувати про порятунок; ці одкровення відповідають початковим чотирьом рокам діяльності Мухаммеда й найдавнішою вважається 96-а сура. У другу групу входять сури п'ятого і шостого років діяльності Мухаммеда, пророкування про Страшний суд як би відступає на задній план перед проголошенням єдинобожжя. Утримуються й сказання про попередніх пророків. У третій групі одкровень (шостий рік до хіджри) таких сказань стає більше. Аллах згадується як Рахман (Милостивий), але в пізніших сурах це слово зникає.

Сури "мединського" періоду містять безліч культових, юридичних і етичних приписань, у них в подробицях розглядаються конкретні правові, соціальні і політичні ситуації, натяки на деякі події, що відбувалися, заклики поважати пророка і його родину, вихваляння тих, хто вмирає "на шляху Божому", випади проти лицемірів, фарисеїв ісламу, і проти християнської Трійці; зустрічаються також випади проти євреїв. Діяльність Авраама (Ібрахима) Мухаммед став зв'язувати тільки з арабами й, відповідно до Корана, він зі своїм сином Ісмаилом створив не тільки мекканське святилище, але й чисту первісну релігію, ту саму, котру прагне відновити Мухаммед і яку спотворили євреї й християни. В "мединських" сурах немає якого-небудь спеціального кодексу законів, і мусульмани не ведуть судочинства по Корану, однак більше 500 віршів (сури 2, 4, 5) містять приписання по релігійних, цивільних і кримінальних справах і ясно викладають обов'язки зразкового мусульманина (наприклад, 2: 172).

Часом їх правильне розуміння доступно лише за умови повного знання всіх тих обставин, що передували одкровенню.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат