На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Прикладне програмне забезпечення

Реферати > Комп'ютерні науки > Прикладне програмне забезпечення

Зміст

1. Пакет прикладних програм

2. Текстові редактори і текстові процесори

3. Електронні таблиці

4. Бази даних

5. Графічні пакети

6. Штучний інтелект

7. Навчальні програми

8. Системи мультимедіа, комп’ютерні ігри та розваги

9. Висновок

10. Список використаних джерел

1.Вступ

Комп’ютер складається з двох частин: апаратної системи і програмного забезпечення.

Для розв’язання конкретної задачі комп’ютер повинен послідовно виконати цілком визначений набір операцій. Ці операції є сукупністю дій, здійснюваних центральним процесором. Самі по собі окремі дії ЦП прості і виконуються дуже швидко. Потрібні дії та черговість їх виконання задає програма, що призначена для розв’язання цієї задачі.

Програми, що забезпечують можливість використання комп’ютерами, поділяються на два основних види. Перший вид – програми, що керують діями пристроїв апаратної частини комп’ютера. Сукупність таких програм називається операційною системою (ОС).

Другий вид – програми, що керують діями комп’ютера під час розв’язання за його допомогою конкретних задач. Такі програми називаються прикладними програмами

2.Пакет прикладних програм

Основне призначення прикладних програм – це розв’язання задач у конкретній предметній галузі.

При розв’язанні задач за допомогою комп’ютера її розбивають на кілька частин – підзадач. Кожна з цих під задач розв’язується за допомогою своєї прикладної програми. Розв’язання вихідної задачі забезпечується сукупністю всіх використовуваних прикладних програм. Для розв’язування задач однакового типу створено системи прикладних програм, за допомогою яких розв’язуються різні конкретні задачі даного типу. Системи прикладних програм, що дозволяють розв’язувати задачі певного типу, називаються пакетами прикладних програм.

За типом розв’язуваних задач серед наявних нині прикладних програм виділяються такі основні групи:

· текстові редактори і текстові процеси

· електронні таблиці

· бази даних

· графічні пакети

· системи штучного інтелекту й експертні системи

· навчальні програми

· системи мультимедіа, комп’ютерні ігри та розваги.

У кожній із зазначених груп є багато прикладних програм, що різняться особливостями і можливостями.

Використання пакета прикладних програм потребує наявності певного набору пристроїв у апаратної частини, певного об’єму оперативної пам’яті комп’ютера, певної операційної системи. Під час вибору пакета прикладних програм для роботи користувач мусить враховувати можливості свого конкретного комп’ютера.

3.Текстові редактори і текстові процесори.

Однією з найважливіших ділянокзастосувань комп’ютерів є їх використання для створення та обробки різних текстів: складання листів і оформлення документів, створення журналів з кольоровими ілюстраціями та наукових книжок з формулами та кресленнями.

Пакети прикладних програм, що їх називають текстовими редакторами, дають змогу використовувати комп’ютер для розв’язування задач зазначеного типу.

Текстовий редактор – це програма, призначена для створення і обробки текстів.

За допомогою цих програм користувач створює нові тексти та редагує ті, що вже має. Текст, з яким працює користувач, перед ним на екрані дисплея. Користувач або набирає текст, або, використовуючи курсор для пересування по тексту, набирає і вставляє в текст пропущені літери чи слова, змінює розташування частин тексту, включає в текст формули, діаграми, малюнки, складає таблиці.

Текстові редактори дають змогу виводити на екран дисплея кілька текстів одночасно і компонувати з їхніх частин новий текст, автоматично розбивати текст на сторінки, складати зміст та правильно розташовувати посилання, управляти розмірами літер і шрифтів у різних частинах тексту, автоматично контролювати орфографію та пунктуацію, сортувати рядки таблиць, друкувати текст або будь-яку його частину у заданому користувачем вигляді.

Окрім текстових редакторів, для обробки текстів нині використовують програми, що мають назву текстові процесори.

Відмінність між текстовими редакторами і текстовими процесорами досить умовна. Як правило, текстові редактори мають менше можливостей і використовуються для підготовки текстів нескладної форми. Текстові процесори є розширенням текстових редакторів у тому розумінні, що вони мають додаткові можливості, які можна використати під час підготовки складних за формою текстів.

Для використання текстових редакторів і текстових процесорів достатньо стандартного набору пристроїв комп’ютера. Текстові процесори потребують більшої оперативної пам’яті для зберігання, ніж текстові редактори.

В нашій країні найпоширенішими є текстові редактори Твір, Multi-Edit різних версій, Notepad, WordPad, текстові процесори Word, Word-Star, Tex.

4.ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛИЦІ

Досить часто інформацію, що обробляється, треба представляти у вигляді таблиць. При цьому частина комірок таблиці містить вихідну або первинну інформацію, а частина – похідну. Похідна інформація є результатом різних арифметичних та інших операцій, що робляться над первинними даними.

Базову ідею електронних таблиць можна викласти таким чином. Кожна комірка таблиці позначається деякою адресою (позначенням комірки по горизонталі та вертикалі). Частина комірок таблиць містить якість числа (наприклад, 5, 9, 12.8 та ін.), а в іншій частині записані якісь формули, операндами яких служать адреси комірок.

Для вирішення завдань, які можна подати у вигляді таблиць, розроблені спеціальні пакети програм, що називаються електронними таблицями або табличними процесорами.

Електронна таблиця – це комп'ютерний еквівалент звичайної таблиці, що складається із рядків і граф, на перетині яких розташовуються клітки, в яких міститься числова інформація, формули і текст. Графам і рядкам можна давати назви. Екран монітору трактується як вікно, через яке можна розглядати таблицю цілком і частинами. Електронна таблиця – найбільш розповсюджена і потужна інформаційна технологія для професійної роботи з даними. Для керування електронною таблицею створені спеціальні програмні продукти – табличні процесори.

Табличний процесор – це комплекс взаємопов'язаних програм, призначений для обробки електронних таблиць.

Табличні процесори являють собою зручний засіб для проведення бухгалтерських і статистичних розрахунків. У кожному пакеті є сотні вбудованих математичних функцій і алгоритмів статистичної обробки даних. Крім того є потужні засоби зв'язку таблиць між собою, створення і редагування баз даних.

Сфери застосування електронних таблиць:

§ економічні розрахунки

§ інженерні задачі

§ статистична обробка даних

§ пошук оптимальних значень параметрів

§ побудова графічних залежностей і діаграм

§ однотипні розрахунки над більшими наборами даних

§ моделювання складних фінансових ситуацій, бухгалтерські розрахунки

§ обробка результатів експерименту

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат