На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Прикладне програмне забезпечення

Реферати > Комп'ютерні науки > Прикладне програмне забезпечення

Спеціальні засоби дозволяють автоматично отримувати і роздруковувати налагоджувані звіти з використанням десятків різних типів таблиць, графіків, діаграм, додавати до них коментарі і графічні ілюстрації.

Табличні процесори мають вбудовану довідкову систему, що надає користувачу інформацію по конкретним командам меню та інші довідкові дані. Багатомірні таблиці дозволяють швидко робити вибірки у базі даних по будь-якому критерію.

Основні можливості: бази даних, діаграми, друк, макроси, розрахунки.

Робоче поле електронної таблиці складається із рядків і стовпців.

Об'єкти електронної таблиці:

§ рядки, пронумеровані арабськими цифрами

§ комірка – первинний елемент таблиці, що містить дані, кожна комірка позначається адресою, яка складається з номеру рядка і імені стовпця

§ стовпці, що йменуються латинськими літерами A, B, . Z, AA, AB, . AZ

Адреса комірки ще називається посиланням. Крім адреси, комірка може мати власне ім'я, яке може використовуватися у формулах. Поточна комірка позначена вказівником – прямокутником, що світиться.

Найвідоміші табличні процесори - Microsoft Excel, Lotus 1—2—3, OpenOffice.org Calc, Kspread, Gnumeric, SuperCalc та інші.

5.Бази даних

База даних - це сукупність взаємозв'язаних даних, що зберігаються разом.

Основними та невід'ємними властивостями БД є такі:

- для даних допускається така мінімальна надлишковість, яка сприяє їх оптимальному використанню в одному чи кількох застосуваннях;

- незалежність даних від програм;

- для пошуку та модифікації даних використовуються спільні механізми;

- як правило, у складі БД існують засоби для підтримки її цілісності та захисту від неавторизованого доступу

База даних – це набір даних з наступними властивостями:

· дані логічно пов'язані між собою і несуть відповідну інформацію;

· структура баз даних звичайно відповідає тому специфічному набору даних, які вона містить;

· бази даних відображають тільки окремі аспекти реального світу, що дає змогу визначити їх як "мікросвіт".

Під цілісністю БД розуміють несуперечливість між собою даних, що в ній зберігаються. Наприклад, для кадрових відомостей рік народження співробітника не може бути більшим року призначення на посаду або поточного року. Щоб запобігти виникненню таких ситуацій при модифікації і поповненнях БД, співвідношення між даними контролюються спеціальними засобами підтримки цілісності БД. Специфікація подібних умов, що накладаються на дані і відслідковуються при будь-яких їх оновленнях, покладаються на спеціальну службу Адміністратора бази даних (АБД), а системи управління базами даних (СУБД) надають інструментальні засоби, які забезпечують службі АБД можливість виконання її функцій.

За критерієм виразової потужності інструментальні засоби специфікації умов цілісності можна підрозділити на такі групи:

1) порівняння поля запису (або атрибута) з константою або з іншим полем цього ж запису; приклад такої умови наводився вище;

2) порівняння поля запису з полем або кількома полями інших записів;

3) порівняння поля запису з множиною (підмножиною) значень полів всього файлу або навіть кількох файлів. При порівняннях використовуються відношення належності (неналежності) елемента множині, або застосовуються множинні функції типу суми, кількості, середнього арифметичного, тощо. Приклад такої умови: заробітна плата певного службовця не може більш ніж у 5 разів перевищувати середнє арифметичне від заробітної плати його підлеглих.

Зауважимо також, що вищенаведений поділ на групи має в своїй основі не тільки виразову потужність, а і складність алгоритмів реалізації.

Оскільки однією з основних властивостей БД є орієнтація на широке коло застосувань, то природно передбачити засоби захисту від неавторизованого доступу (навмисного чи ненавмисного) користувачів до даних. З цією метою в БД встановлюється система паролів та ідентифікацій користувачів, а також розподіл даних і користувачів на групи з різноманітними взаємними правами.

Отже, основне призначення системи управління базами даних (скорочено – СУБД) — створення та підтримка в актуальному стані бази даних, а також зв'язок її з програмами розв'язування економічних завдань (прикладні програми користувачів).

Організація єдиної бази даних стала можливою лише завдяки тому, що були створені спеціальні програмні продукти — системи управління базами даних (СУБД).

У світі існує безліч СУБД. Незважаючи на те, що вони можуть по-різному працювати з різними об'єктами і надають користувачу різні функції й засоби, більшість СУБД спираються на єдиний устояний комплекс основних понять. Це дає нам можливість розглянути одну систему й узагальнити її поняття, прийоми й методи на весь клас СУБД. Найпоширенішими СУБД є Visual FoxPro та Microsoft Access.

Система управління базами даних (СУБД) поєднує відомості з різних джерел в одній реляційній базі даних. Створювані форми, запити і звіти дозволяють швидко й ефективно обновляти дані, отримувати відповіді на питання, здійснювати пошук потрібних даних, аналізувати дані, друкувати звіти, діаграми і поштові наклейки.

6.Графічні пакети

Дисплей комп’ютера може працювати у двох режимах – текстовому і графічному. Використання графічного режиму роботи дисплея набагато розширює можливості комп’ютера.

Програми, що забезпечують реалізацію цих можливостей, називаються графічними пакетами. За допомогою цих програм користувач створює на екрані дисплея графіки, креслення, діаграми, малюнки, картини, мультфільми і відеокліпи.

Все розмаїття існуючих зараз графічних пакетів поділяється на дві основні групи:

· пакети інженерно-ділової та конструкторської графіки

· ілюстративні пакети

Інженерна та ділова графіка використовується для побудови різного виду графіків, діаграм, креслень. Конструкторські графічні пакети допомагають автоматизувати роботу конструкторів і використовуються при створенні систем автоматизації проектування.

До складу пакетів ілюстративної графіки входять графічні редактори, що дозволяють створювати різноманітні за видом та кольоровим оформленням малюнки і редагувати їх. Більш складні пакети дозволяють створювати об’ємні картини з багатою колірною гамою і робити анімацію зображення. За допомогою таких пакетів створюють заставки телевізійних програм та комп’ютерні мультфільми.

Сучасні пакети ілюстративної графіки дозволяють також:

o отримати на екрані дисплея зображення людини, одягненої в різні моделі одягу, щоб таким чином підібрати для себе костюм на свій смак;

o наочно зобразити, які різні молекули, з’єднуючись, утворюють складну хімічну молекулу;

o імітувати обтікання літака, що рухається, повітряними потоками і таким чином вибрати найприйнятнішу форму фюзеляжа та крил;

o відтворити на екрані зіткнення автомобіля з перешкодою і дослідити можливі наслідки;

o відновити обличчя людини по кістках черепа, що збереглися;

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат