На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Управління персоналом

Реферати > Підприємництво > Управління персоналом

4. Планування людських ресурсів повністю інтегровано в корпоративне планування.

5. Ціль - суміщення наявних людських ресурсів, кваліфікації і потенціалів із стратегією і цілями компанії.

6. Цільна корпоративна культура і балансування поточних потреб інтегрованої організації з зовнішнім середовищем. [11]

Узагальнюючи досвід зарубіжних підприємств можна сформувати головну ціль системи управління персоналом: забезпечення кадрами, їх ефективне використання, професійний і соціальний розвиток.

В Європі та США чітко визначені службові обов’язки інженера, техніка і робітника. Представлені вище моделі мають як „плюси”, так і „мінуси”. Тому у світовій практиці намітилась тенденція застосування змішаної системи управління людськими ресурсами.

Отже для того, щоб створити дієву систему менеджменту на підприємстві, розробити власну фірмову філософію управління персоналом, слід виходити з досвіду провідних світових компаній, а крім того накопичувати власний досвід роботи з українськими працівниками.[16]

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ „КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”

2.1. Техніко-економічна характеристика діяльності ВАТ „Конотопський хлібокомбінат”

Відкрите акціонерне товариство „Конотопський хлібокомбінат” створено згідно з установчим договором від 31 жовтня 1996 року. Товариство у своїй діяльності керується діючим законом України, установчим договором, Статутом.

Юридична адреса підприємства:

41611, Україна, Сумська область, м.Конотоп, вул. Генерала Тхора, 104.

ВАТ „Конотопський хлібокомбінат” виготовляє хлібобулочні та кондитерські вироби. Підприємство було збудовано в 1933 році. В 1976 році був реконструйований хлібний цех, де замість трьох печей УТС-К було встановлено 2 печі ГТР-1 загальною технічною потужністю 50 т/добу.[76]

Здійснена реконструкція в 1981-1984 рр. Дала можливість збільшити технічну потужність підприємства до 60 т/добу.

Було збудовано склад безтарного зберігання борошна ємністю до 180 т., булочний та кондитерський цехи, експедицію, встановлено 3 печі ФТЛ-2-66. Змонтовано нове технічне обладнання дало змогу механізувати процес виробництва хлібобулочних виробів.

В 1998 році на хлібокомбінаті було встановлено нову механізовану лінію з піччю БН-25 для виробництва подового хліба.

Виконання даних заходів дало змогу розширити асортимент продукції і значно поліпшити її якість.

В даний час підприємство продовжує удосконалювати знаряддя праці, намагається якомога більше механізувати всі процеси виробництва продукції та покращувати умови праці робітників, а також поліпшити службу безпеки підприємства.[76]

Підприємство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Воно має поточні та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, а також знак для товарів і послуг. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та установчого договору. Підприємство має самостійний баланс, свій фірмовий бланк, печатку з повним найменуванням державною мовою, необхідні штампи, діє на принципах господарського розрахунку.

Товариство може бути учасником спільних підприємств, акціонерних та інших товариств, концернів, консорціумів, асоціацій та інших добровільних об‘єднань.

Хлібокомбінат має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність і користуватися повним обсягом прав суб‘єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства. Форма власності підприємства – колективна.[76]

Мета і предмет діяльності підприємства

Підприємство створене з метою задоволення потреб в його роботах, товарах та реалізації на основі отриманого прибутку інтересів учасників товариства.

Предметом діяльності хлібокомбінату є:

- задоволення потреб населення його товарами у повному обсязі;

- забезпечення установ громадського харчування;

- роздрібна торгівля;

- оптова торгівля.

Місія ВАТ „Конотопського хлібокомбінату” визначається його основними завданнями:

- здійснення комерційної діяльності за угодами;

- упровадження у виробничі процеси прогресивних технологій, нової техніки і передового досвіду;

- здійснення контролю та проведення документальних ревізій та перевірок;

Загальна структура підприємства створюється або проектується в першу чергу, а потім уже формулюються завдання, визначається вплив економічних обставин, політика й тактика організації та взаємовідносини влади.

Задача – це те, що потребує виконання. Для того щоб задача була виконана, необхідно чітко визначити об’єм засобів, необхідних для досягнення результату, якого хоче досягти організація в процесі реалізації своїх цілей до певного періоду.

Наприклад, ціль ВАТ „Конотопський хлібокомбінат” можна сформулювати так: “завоювання організацією лідируючих позицій на ринку в найближчій перспективі”, для задачі подібне визначення не можливе. Задачі визначаються таким чином, щоб їх легко можна було дезінтегрувати в групи і поставити перед різними підрозділами, закласти в самостійні проекти й програми.

ВАТ „Конотопський хлібокомбінат” має досить велике значення для міста. Воно забезпечує робочими місцями більше 1000чоловік і регулярно виплачує зарплату, а отже, вирішує соціальні питання. Підприємство постачає на ринок вироби народного споживання, технічні можливості виробництва дозволяють випускати широкий спектр різноманітної продукції – більше 50 найменувань хлібобулочних та кондитерських виробів.

Підприємство працює стабільно, дані фінансово-господарської діяльності свідчать, що темп росту продуктивності праці майже співпадає з темпом росту середньої зарплати, середньомісячна заробітна плата у всіх категорій працівників постійно зростає, що пов'язано зі зменшенням кількості працівників та збільшенням реалізації продукції і послуг на підприємстві. Позитивним в діяльності підприємства є те, що воно визнане як інноваційно активне і на ньому постійно проводиться робота з виготовлення та освоєння нових видів продукції.

Майно товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі товариства.

Товариство створює резервний фонд у розмірі 25 % статутного фонду. Резервний фонд формується за рахунок щорічних відрахувань у розмірі 5 % від чистого прибутку.

До основних видів продукції, що виготовляє підприємство відноситься:

- вироби хлібобулочні;

- вироби сухарні;

- печиво та здобні хлібобулочні вироби;

- торти та кондитерські вироби;

- паніровочні вироби;

- вироби хлібобулочні без додавання підсолоджувачів.

Органи управління підприємством

Вищим органом товариства є збори учасників. Вони складаються з учасників товариства, або з призначених ними представників. Збори учасників обирають голову товариства.

До компетенції зборів учасників товариства належить:

- визначення основних напрямків діяльності товариства і затвердження його планів та звітів про його виконання;

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат