На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Методи вирішення трудових конфліктів

Реферати > Економічні теми > Методи вирішення трудових конфліктів

Переваги соціального партнерства:

• створення зацікавленості в успіху підприємства, встановлення більш вираженого зв'язку між успіхом підприємства та особистою матеріальною зацікавленістю;

• рівна участь усіх в економічному зростанні.

Таким чином, соціальне партнерство — дуже ефективний засіб підвищення продуктивності праці, зростання задоволеності працею. У капіталістичній економіці в різних країнах виникло безліч прикладів конкретної реалізації цього підходу. Кожне суспільство може модифікувати цей досвід у такий спосіб, щоб він якнайбільше відповідав її власному соціально-економічному розвитку.

Висновки

Суспільство і кожний його член, регіон, держава і кожне підприємство несуть величезні економічні та соціальні втрати через трудові конфлікти. Це викликає необхідність у розробці конкретних шляхів подолання та згладжування трудових конфліктів, які неможливо здійснити без ретельного аналізу причин та характеристик даних конфліктів у часовому розрізі.

Основними причинами конфліктів на підприємствах виступають економічні, пов'язані, насамперед, із затриманням виплати заробітної плати (на цю причину вказало більше половини опитаних), а також погані умови праці, некомпетентність керівників.

Необхідно створити певну систему управління трудовими конфліктами та ретельно їх вивчати. Для цього слід здійснювати постійний моніторинг громадської думки з питань конфліктності .

Пропозиції щодо зниження рівня трудової конфліктності в Україні:

• поліпшити соціально-економічне становище трудящих;

• посилити соціальний захист трудящих;

• розробити законодавчу основу для запобігання та згладжування конфліктів, визначити процедуру примирення;

• посилити законослухняність і виконання прийнятих законів;

• продовжити демократизацію всіх процесів у суспільстві;

• забезпечити створення механізму виконання колдоговорів та угод;

• прийняти обґрунтовані соціально-економічні програми, підкріплені ресурсами та розрахунками;

• повернути право законодавчої ініціативи профспілкам. На рівні галузей:

• посилити соціальний захист трудящих;

• навчати керівників передовим прийомам та методам сучасного управління виробничими колективами;

• забезпечити створення механізму виконання колдоговорів та угод.

Список використаної літератури:

1. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" від 03.03.1998 р.

2. Бандурка А.М. Психологія управління. – Х.,1998р. Стр.336

3. Ложкін Г. В., Повякель Н. I. Практична психологія конфлікту: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2000. — 256 с.

4. Руденко В. Трудовий конфлікт: примирити і задовольнити вимоги // Людина і влада. — 1998. — № 4-5. — С102-105.

5. Скотт Г. Джинні. Засоби вирішення конфліктів. Київ, 1991.

6. Скотт Г. Джинні. Конфлікти: шляху подолання. Київ, 1991.

7. Степанов О. М. , Фібула М. М. Основи психології і педагогіки: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 520 с.

8. Чумиков А. Н. Керування конфліктами. К.: МАУП, 2003. – 97с.

9. Чумиков А. Н. Керування конфліктом і конфліктне керування як нові парадигми мислення і дії // Соціологічні дослідження. — 1995. — N 3. — С.52-53.

10. Шаленко В. Н. Конфлікти в трудових колективах. К.: Скіф, 2002. – 255с.

11. Шаленко В. Н. Виробничі страйки як об'єкт соціального аналізу // СОЦИС. — 1990. — № 7.

12. www.readbooks.com

13. www.refineau.com.ru

14. www.refine.org.ua

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат