На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Екологічні проблеми

Реферати > Географія > Екологічні проблеми

вступ

Це одна з найгостріших проблем людства.

На кожного жителя Землі припадає більше 20 тонн на рік промислових та ін­ших відходів.

В атмосферу щорічно потрапляє більш 200 млн тонн окислів сірки та азоту -складних забруднювачів, особливо шкідливих для людей. Велику небезпеку несуть людству промислові аварії. У квітні 1986 р. на Чорнобильській АЕС відбулася найбільша глобальна екологічна катастрофа техногенного походження. У взаєминах між суспільством і природою відбувся якісний стрибок, коли господарські навантаження почали перевищувати можливості природних систем до само­очищення. У результаті погіршився стан навколишнього середовища.

Основними напрямками погіршення якості навколишнього середовища є:

1. Парниковий ефект.

Діяльність людей порушує природну рівновагу в атмосфері. Надлишки вуглекислого газу від згорання вугілля, нафти, природного газу зосеред­жуються в атмосфері і утримують багато тепла. Фахівці стверджують, що за таких темпів накопичення до 2070 р. температура в середньому підвищиться на 3°С. Найбільше потепління буде на полюсах. Це призведе до танення льоду у Світовому океані, що підвищить рівень води на 50 - 100 см. У результаті значні площі на Землі будуть затоплені.

2. Руйнування озонового шару.

Озоновий шар утворився над поверхнею Землі дуже давно (570 - 400 млн років тому) на висоті від 10 до 50 км. На початку 70-х років XX ст. з'явилася загроза озоновому шару від господарської діяльності людини. А вже у 80-ті роки виникли «озонові діри» - руйнування озонового шару (особливо над Антарктидою). Причиною цього є господарська діяльність людини і природні цикли.

3. Знищення лісів.

Сучасне знищення лісів йде швидкими темпами. Особливо загрозливе становище в зоні тропічних лісів Амазонії, де щорічно вирубують близько 17 млн га. За таких темпів через 50 років може відбутися їхнє повне знищення. В Африці протягом XX ст. площа лісів скоротилася вдвічі. Ліси -це «легені планети», вони забезпечують Землю киснем. Наша планета втрачає лісовий покрив практично в усіх регіонах світу.

4. Процес утворення пустель.

Цей процес відбувається в результаті нераціо­нальних і екстенсивних методів експлуатації ґрунтів, перевипасу худоби, знищення рослинності. Щорічно із сільськогосподарського виробництва вилучається близько 6 млн га земель. Особливо сильно процес утворення пустель проявляється у північних районах Африки.

5. Дефіцит прісних вод.

Щорічно у водойми потрапляє величезна кількість неочищених стічних вод. До найбільш забруднених річок і озер світу відносять: Дніпро, Дунай, Волгу, Рейн, Сену, Міссісіпі, Аральське, Ладозьке, Балхаш, Великі північноамериканські озера. І ще на екологію впливають глобальні проблеми людства бо: Сучасне світове господарство характеризується тісним процесом взаємодії суспільства і природи. У результаті такої взаємодії руйнуються взаємозв'язки компонентів природних комплексів, порушується природна рівновага. За сучасних масштабів виробництва кількість викидів за одиницю часу перевищує можливості їхньої нейтралізації природою. Виникли проблеми, які торкаються взаємин між суспільством і природою, між окремими країнами, питання спільного розв'язання ресурсозабезпеченості. Такі проблеми мають глобальний характер. Поняття «глобальний» (від франц. «£ІоЬа1» - загальний, від лат. «£ІоЬиз» - куля) - означає всесвітній, загальний. Подібні проблеми називають глобальними з кількох причин:

- вони стосуються всього людства і торкаються інтересів і доль усіх країн і народів;

- вони завдають значних економічних і соціальних збитків;

- для їхнього розв'язання потрібно співробітництво у світовому масштабі, спільні дії всіх країн і народів.

Кількість глобальних проблем різна. Вчені налічують від 10 і більше 40 глобаль­них проблем. У другій половині XX ст. фахівці провели класифікацію глобальних проблем, об'єднавши їх у декілька груп. До першої групи відносяться проблеми політичного, соціального та економічного характеру (збереження миру на Землі, забезпечення пропорційного розвитку господарства світу); до другої групи віднесені проблеми природно-економічного характеру (економічна, екологічна, сировинна, продовольча, освоєння Світового океану); до третьої групи віднесені проблеми соціального характеру (демографічна, міжнаціональна, охорона здоров'я, регіональні конфлікти, проблеми біженців); у четверту групу потрапили проблеми наукового характеру (мирне освоєння космосу, дослідження внутрішньої будови Землі, довгострокові кліматичні прогнози).

У XXI ст. прогнозується загострення продовольчої проблеми, проблеми забезпечення водою, ліками, сировиною, енергетичними ресурсами.

6.Чорнобильська катастрофа як екологічна проблема.

Дуже важлива проблема – запобігання можливим не­гативним наслідкам впливу людини на довкілля, про що переконливо свідчить катастрофа на Чорнобильській АЕС, що сталася 26 квітня 1986 р.

Чорнобильська АЕС розташована в густонаселеному районі північної частини Київської області. Неподалік від АЕС (близько 100 км) знаходиться столиця України – м. Київ (2,6 млн чол.), обласні центри Чернігів та Жито­мир, розгалужена мережа малих і середніх міст та посе­лень міського типу, сільських населених пунктів. Побли­зу протікають третя за величиною річка Європи – Дніпро та її найповноводніша притока Прип'ять. Уздовж Дніпра розташовані десятки великих і середніх міст України: Київ, Канів, Черкаси, Кременчук, Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Нікополь, Херсон і багато інших. Дніпровська вода надходить у Харків, Кривий Ріг, міста Донбасу, Крим та ін.

У перші години після катастрофи радіоактивні речовини поширювалися у західному напрямі, 26-27 квітня – у північно-західному, а 29 квітня – у північно-східному. Вранці ЗО квітня напрям вітру змінився, почали забрудню­ватися райони, розміщені на південний схід від АЕС, у тому числі Київ. Отже, у перші дні після катастрофи, коли викидання радіоактивних речовин було найінтенсивнішим, вони здебільшого осідали у північно-західних регіонах України, на південному заході та півдні Білорусі.

Значні викиди радіоактивних речовин відбувалися у травні – червні і в наступний період (аж до спорудження над реактором спеціального саркофага). У зв'язку з високим рівнем радіації було відселено мешканців з 30-кілометрової зони навколо станції і встановлено так звану зону відчуження.

Смуга найбільшого радіаційного забруднення простя­гається на захід від м. Прип'яті. Інтенсивність забруднен­ня з просуванням на захід зменшується.

Підвищений радіаційний фон спостерігався на великій території України. Зменшення цього фону, всебічна допо­мога потерпілим, надійне укриття зруйнованого четверто­го блока Чорнобильської АЕС, посилення екологічної безпеки на діючих атомних станціях – найважливіша екологічна проблема України. Перший крок уже зроблено: 15 грудня 2000 р. назавжди зупинено роботу Чорнобиль­ської АЕС.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат