На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Проектування бази даних предметної області „Онлайн-магазин”

Реферати > Комп'ютерні науки > Проектування бази даних предметної області „Онлайн-магазин”

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………… .………3

1. Аналіз предметної області та постановка задачі . ……………4

2. Розробка універсального відношення…………………………………… 6

3. Розробка концептуальної схеми предметної області «Онлайн-магазин» за ER-принципом…… .11

4. Проектування нормалізованих відношень……………………………… .… 14

5. Оцінка спроектованих відношень . ……………………………………………16

6. Розробка вихідних форм подання інформації ……………………………….19

7. Розробка програмного забезпечення ………………………………………23

7.1. Розробка схеми алгоритму реалізації запитів предметної

області «Онлайн-магазин»………………………………………… …….23

7.2. Обґрунтування вибору мови програмування для управління

базою даних . ………………………………………………………………24

7.3. Основні оператори мови програмування . ………………………………24

7.4. Розробка схеми алгоритму реалізації програмного забезпечення

для БД «Онлайн-магазин» .27

Висновки . …………………………………………………………………………29

Список використаних джерел . …………………………………………………30

Додатки . ………………………………………………………………………31

Додаток А. Інструкція користувача

Додаток Б. Лістинг програми

Додаток В. Тестовий приклад

Додаток Г. Графічний матеріал до курсової роботи

ВСТУП

Внаслідок розвитку та розповсюдження мережі Інтернет неминучою стала поява та еволюція такого явища як електронна комерція. Все більша і більша частка світового бізнесу припадає на цей сегмент ринку. Багато людей оцінило переваги придбання товарів через Інтернет. При веденні своєї справи в режимі онлайн, такі проблеми як оренда приміщень чи потреба у торговому обладнанні, які існують для звичайних підприємців, просто відпадають.

В умовах постійного зростання об’ємів інформації та вимог щодо швидкості її опрацювання, потреба у ефективних автоматизованих засобах обробки інформації стає дедалі нагальнішою. Ця проблема гостро відчувається підприємцями, які займаються електронною комерцією і яким необхідний інструмент, що дозволив би зручне ведення обліку товару та швидку обробку замовлень, навіть у випадку значної їх кількості.

Бази даних та системи управління базами даних покликані розв’язувати ці проблеми. СУБД забезпечують можливість доступу до даних будь-яким користувачам, навіть тим, які практично не мають уявлення про фізичне розміщення даних в пам’яті, їх опис, механізми пошуку даних за запитами, проблеми, що виникають при одночасному запиті одних і тих самих даних багатьма користувачами та багато іншого.

На даний момент найбільш розповсюдженими СУБД у мережі є: MySQL, FireBird, InterBase, PostgreSQL, MS SQL Server. В даній роботі з метою розробки бази даних для онлайн-магазину використано СУБД MySQL, програмне забезпечення реалізовано на мові PHP 5, що повністю відповідає вимогам, які висуваються даною предметною областю.

1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ І ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Розробка бази даних для онлайн-магазину має за мету підвищення швидкості обробки інформації, cпрощення ведення обліку товару щодо обсягів продажу, нових надходжень та замовлень.

Організована структура даних призначена для використання власником онлайн-магазину. Основним видом товару є комп’ютерна техніка, комплектуючі, мережеве обладнання, аксесуари та диски.

У відповідності до наявної інформації та вимог до форми звітності по товарам необхідно реалізувати наступні запити:

1. Вивести моделі комп’ютерів визначеного діапазону цін:

- з них певної категорії;

- з них у певному діапазоні коду комп’ютера;

- з них від певного виробника;

- з них з певним об’ємом оперативної пам’яті;

- з них з певною тактовою частотою ЦП;

- з них з певним об’ємом пам’яті жорсткого диску;

- з них з певним об’ємом відеопам’яті.

2. Вивести моделі комплектуючих визначеного діапазону цін:

- з них певної категорії;

- з них у певному діапазоні коду комплектуючого;

- з них від певного виробника.

3. Вивести моделі периферійних пристроїв визначеного діапазону цін:

- з них певної категорії;

- з них у певному діапазоні коду периферійного пристрою;

- з них від певного виробника.

4. Вивести моделі мережевого обладнання визначеного діапазону цін:

- з них певної категорії;

- з них у певному діапазоні коду мережевого обладнання;

- з них від певного виробника.

5. Вивести найменування аксесуарів визначеного діапазону цін:

- з них певної категорії;

- з них у певному діапазоні коду аксесуару;

- з них від певного виробника.

6. Вивести найменування дисків визначеного діапазону цін:

- з них певної категорії;

- з них у певному діапазоні коду диску;

- з них від певного виробника.

7. Показати попит на товар певного типу:

- з нього у певному діапазоні коду комплектуючого/периферійного пристрою/мережевого обладнання/аксесуару/диску;

- з нього за певний період часу.

8. Відобразити замовлення, зроблені за певний період часу:

- з них, які зроблені певним покупцем;

- з них з певним видом доставки.

9. Вивести інформацію про покупців з певним прізвищем, ім’ям або по-батькові:

- з них певного віку;

- з них певної статі.

10. Показати прибутки від продажу товару за певний період часу:

- з них певного типу;

- з них у певному діапазоні коду комплектуючого/периферійного пристрою/мережевого обладнання/аксесуару/диску.

11. Показати надходження товару на склад за певний період часу:

- з нього певної категорії;

- з нього від певного виробника.

2 РОЗРОБКА УНІВЕРСАЛЬНОГО ВІДНОШЕННЯ

Розробка універсального відношення полягає у виборі інформаційних об’єктів, задання їх найбільш важливих та суттєвих характеристик.

Проаналізувавши сформовані запити, в базу даних необхідно включити атрибути, що описують наступні інформаційні об’єкти:

- Комп’ютер

- Комплектуюче

- Периферія

- Диск

- Аксесуар

- Мережеве обладнання

- Покупець

- Замовлення

Введемо атрибути для опису вищезазначених сутностей:

Комп’ютер (К_код, К_модель, К_категорія, К_ОП, К_частота, К_hdd, К_відеопам’ять, К_виробник, К_вартість, К_опт, К_ціна_закупівлі, К_кількість, К_дата_надходження);

Комплектуюче (Ком_код, Ком_модель, Ком_категорія, Ком_виробник, Ком_вартість, Ком_опт, Ком_ціна_закупівлі, Ком_кількість, Ком_дата_надходження);

Периферія (П_код, П_модель, П_категорія, П_виробник, П_вартість, П_опт, П_ціна_закупівлі, П_кількість, П_дата_надходження);

Диск (Д_код, Д_модель, Д_категорія, Д_виробник, Д_вартість, Д_опт, Д_ціна_закупівлі, Д_кількість, Д_дата_надходження);

Аксесуар (А_код, А_модель, А_категорія, А_виробник, А_вартість, А_опт, А_ціна_закупівлі, А_кількість, А_дата_надходження);

Мережеве обладнання (М_код, М_модель, М_категорія, М_виробник, М_вартість, М_опт, М_ціна_закупівлі, М_кількість, М_дата_надходження);

Покупець (Пок_код, Пок_ПІП, Пок_стать, Пок_вік, Пок_адреса, Пок_E-mail, Пок_телефон);

Замовлення (З_код, З_код_покупця, З_тип_товару, З_код_товару, З_кількість, З_дата, З_доставка);

Отримаємо таке універсальне відношення:

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат