На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Особливості змісту освіти в сучасій школі за кордоном (на приладі декількох країн)

Реферати > Педагогіка > Особливості змісту освіти в сучасій школі за кордоном (на приладі декількох країн)

Внутрішня структура американських шкілвідрізняється багатьма специфічними особливостями. Крім поділу на потоки за тестовим відбором, учні класу часто розбиваються на різні групи в залежності від рівня знань з того чи іншого предмету. Справа в тому, що в американських школах не існує перевідних іспитів і всі учні переходять з класу в клас незалежно від своїх успіхів. Коли виясняється, що деякі учні класуне можуть засвоювати новий учбовий матеріал, їх об'єднують в окремі групи. При організації учбової роботи віддається перевага індивідуальним формам над колективними. Все менше значення в школах США надається класно-урочній системі, що замінюється індивідуальною роботою і навчанням в малих групах, з тим, щоб кожний учень просувався своїм темпом. «Учіння, — говориться в одному офіційному документі, — це індивідуальний процес, і кожна дитина повинна робити своє власне учіння».

Старша середня школа розділяється на два учбові профілі: академічні і практичні, що мають якісно різні цільові установки і програми навчання. Практичний профіль має ряд напрямків: загальний, комерційний, індустріальний, сільськогосподарський. Диференціація навчання відбувається за допомогою зовнішньо демократичного способу вибору предметів. Для всіх учнів обов'язковими є невелика кількість предметів: рідна мова, суспільні дисципліни, фізкультура, природознавство і математика. Програма необов'язкових (елективних) предметів включає до сотні різноманітних курсів. Учні академічних профілів вивчають набір предметів, типових для академічних середніх шкіл: алгебру, геометрію, фізику, хімію, біологію, іноземні мови. А ось географія, як правило, відсутня в програмах багатьох шкіл. На практичних профілях обов'язкові предмети доповнюються практичними курсами типу домоводства, столярної і слюсарної справи, прикладної хімії, математики споживача, косметики, ремонту автомашин, машинопису, стенографії тощо. Основне, що потрібно для отримання сертифікату про закінчення середньої школи, набрати 16 залікових одиниць («кредитів»). За одиницю приймається предмет, що вивчався протягом року по п'ять годин на тиждень. Таких залікових одиниць необхідно набрати: з рідної мови і літератури — 4, з історії - 2, соціальних наук — 1, природничих наук — 2, математики - 2. Крім цього, кожний учень зобов'язаний пройти якийсь 2-3—річний цілеспрямований курс, наприклад іноземної мови, психології, стенографії. 3-4 залікові одиниці можна також отримати, вивчаючи якісь додаткові предмети на вибір.

Середню школу в США називають «всеохоплюючою». В середній школі обов'язкові предмети викладаються за програмами, єдиними для всіх шкіл штату.А в якому порядку вчитель буде вивчати з класом різні теми, з якою швидкістю і за якою методикою — вирішує він сам. Підручників як таких немає. У великих книгах-каталогах перераховано багато посібників з кожного предмету. Вчитель може вибрати 5-6 книг, уважно їх вивчає і тоді замовляє на всіх учнів. Урок триває 40 хвилин, перерви короткі. Наповнюваність класів — 20-25, а в спеціальних класах — не більше 12—15 учнів. Багато шкіл обмежують тижневе навантаження учнів в 18-19 годин, а багато часу віддається факультативам, Дисципліна в американських школах не надто сувора. Учні можуть носити будь-який одяг (але охайний) і будь-яку зачіску, шуміти на перервах і навіть на уроках. Є, однак, і у свободи межі: ніхто не хоче бути вигнаним зі школи і, отже, втратити надію на хорошу роботу в майбутньому.

Учням середніх шкіл надані широкі можливості проведення лабораторних занять, організації різноманітних експериментів. Класні кімнати і лабораторії обладнані за останнім словом техніки. На сучасному рівні вирішено питання інформаційного забезпечення/

Однією з цікавих форм індивідуальної навчально-пізнавальної діяльності вихованців шкіл США є індивідуалізовані програми навчання, змісті структура яких у цілому розраховані на самостійну працю під керівництвом учителя. Контракт — це старанно розроблений документ чи просто угода між учнем і педагогом, який містить основні напрями самостійної роботи. Контрактова форма навчання дає учням змогу індивідуально планувати свою навчальну діяльність і оволодівати матеріалом залежно від власних здібностей, інтересів. Ще однією формою навчання, за якою учні прагнуть виявляти свою самостійність, є навчальні центри і центри з інтересами. У класі, де вивчається, скажімо, біологія, може бути кілька центрів — генетичний, анатомічний, екологічний та ін., кожний із яких має всі необхідні матеріали та обладнання для вивчення цілої теми чи окремої проблеми. Центр історіографії для проведення дослідницьких робіт забезпечує учнів стародавніми книгами, щоденниками, рукописами, листами тощо. Центри за інтересами дають їм змогу розширити свої знання щодо реально існуючої проблеми соціального характеру: вивчити екологічну ситуацію штату, країни, розвиток і становище транспорту, расового питання.

В останні десятиріччя в США йдуть активні пошуки більш ефективних організаційних форм та методів навчання. Великого поширення, наприклад, набули так звані неградуйовані школи, тобто школи без поділу на класи. Найчастіше така форма організації занять застосовується в елементарній школі. Учні, наприклад, перших трьох класів займаються разом, об'єднуються в групи в залежності від успішності і здібностей. В багатьох школах навчання ведеться бригадами вчителів. Сутність цього полягає в тому, що двоє чи більше учителів з одного предмету об'єднуються і організовують роботу таким чином, що частина занять проходить у великих групах (90-100 чол.), а частина — в середніх і малих групах (10-12 учнів). Для великих груп читаються лекції чи повідомляється новий матеріал, в малих групах відпрацьовуються окремі навички, заняття ведуться індивідуально.

Крайністю серед нових організаційних форм навчання є «школа без стін». Така школа не має свого приміщення, постійних класів. Діти збираються з учителем в різних місцях, планують свою роботу, відвідують заводи, музеї, бібліотеки, магазини, пізнають в основному практичну сторону життя.

Варто звернути увагу на такий технічний момент американської школи, як перевірка і оцінка знань учнів.Усні відповіді непопулярні, домінуюча форма перевірки — тест; екзамен — це просто великий тест. Випускних екзаменів немає. Замість цього в 11-му класі учні складають SАТ (Scholastic Aptitude Test) — тригодинний тест, що складається з двох частин (рідна мова і математика). Протягом 12-го класу школярі розсилають по університетах результати цього тесту (в балах) разом із списком пройдених ними предметів (з оцінками).

В США дітей не викликають до дошки, не опитують. Американським педагогам це здається немислимим. Американська школа, хоч і не може добре вчити всіх, турбується про гідність учнів.

Що ж американське суспільство отримує в результаті? Типовий випускник американської школи вільний, розкутий, не соромливий, добре уявляє собі реалії життя, в стані жваво, не плутаючись, виступити по телебаченню, без папірців викласти свою точку зору. Американський підліток досить ініціативний і сприйнятливий до інновацій.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат