На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Особливості змісту освіти в сучасій школі за кордоном (на приладі декількох країн)

Реферати > Педагогіка > Особливості змісту освіти в сучасій школі за кордоном (на приладі декількох країн)

2. Характеристика змісту освіти у Німеччині.

В середині 60-70-х років у ФРН відбулося реформування школи. Результатом реформи змісту освіти стали: посилення наукового характеру учбового матеріалу; орієнтація на розвиток мислення і пізнавальних здібностей учнів у ході модернізації навчальних планів, програм і підручників всіх типів шкіл; розширення мереж факультативних і обов’язкових учбових дисциплін, запровадження інтегрованих курсів, включення сучасної проблематики в учбовий матеріал традиційних предметів. В результаті всіх перетворень значно розширились освітні можливості учнів.

Початкова школа.Діти, що досягни шестирічноговіку, вступають до 1 класу початкової школи, яка служить фундаментом німецької системи освіти.Основний акцент в цей період робиться на всебічний розвиток дитячої індивідуальності, пізнавального інтересу і таких здібностей, як фантазія, ініціатива, самостійність і спілкування в колективі. Початкове навчання включає чотири (чи шість) класів загальноосвітньої школи і поділяється на два (чи три) 2-річних ступеня: вступний ступінь, початковий ступінь (і, відповідно, ступінь орієнтації). Кожний з них має своє певне педагогічне завдання і одночасно об'єднані єдиним неперервним процесом навчання.

На початках тривалість занять становить 18-20 годин на тиждень, а уроку — 45 хв. Поступово кількість годин збільшується до 25-30. В 1 і 2 класах всі уроки веде один вчитель, з 3 класу до роботи поступово підключаються учителі-предметники з тим, щоб полегшити дітям перехід на наступний ступінь навчання.

В Баварії, наприклад, у перші два роки викладаються такі предмети, як німецька мова (літературу розглядають як продукт мови і не виділяють в окремий предмет), математика, країнознавство; музичне, естетичне виховання і ритміка. У вчителя немає строго визначеного учбового плану, який вказує, що і як слід викладати з кожного з предметів, і він діє на свій розсуд. Для розвитку індивідуальних здібностей кожної дитини поряд з класною роботою існують форми індивідуального, парного і групового навчання. Результати навчання починають оцінювати в балах лише на третьому році навчання. Основним принципом всього навчання і виховання в початковій школі і основою комплексного навчання є принцип батьківщинознавства. З 2 класу комплексне викладання іноді охоплює не всі предмети, а лише рідну мову і батьківщинознавство. В деяких землях в нього включаються також малювання і співи. Поза комплексом вивчається релігія, арифметика, письмо, фізкультура.

В учбових планах знаходять відображення різні форми організації учбових занять, зокрема: поділ класу на групи, диференційоване навчання, заняття, що сприяють подоланню труднощів у засвоєнні учбового матеріалу.

Існуючий в початковій школі зміст навчання сьогодні переживає серйозні зміни в техніці культури читання і письма, в батьківщинознавчому комплексному навчанні, у вивченні математики. Учбові програми розширюються за рахунок нового матеріалу: вивчення правил дорожного руху, статеве виховання, а іноді й іноземна мова. За основну форму навчання рекомендується розвивати внутрішню диференціацію, яка враховує швидше потребу знань в учнів і менше їх успішність. Великий обсяг змісту навчання, застосування нових і вдосконалення традиційних методів навчання, спрямованих на виховання самостійності учнів, на індивідуалізацію навчання вимагають кращого оснащення шкіл технічними засобами навчання і підвищеної рухливості в організаційних формах.

Завдання додому даються з таким розрахунком, щоб діти не перевтомлювались і не втрачали інтерес до навчання. Так, в школах землі Північний Рейн-Вестфалія учні 1-2 класів затрачають на виконання домашнього завдання не більше ЗО хвилин, 3-4 класів — 1 години.

З 5 класу починається другий ступінь навчання і учні розподіляються за здібностями і успішністю в школи різних типів. До другого ступеня навчання першого порядку у всіх федеральних землях належать:

—основна школа (Grundschule) — з 5 чи 7 по 9 чи 10 клас;

— реальна школа (Realschule) — з 5 чи 7 по 10 клас;

— гімназія (Gimnasium) — з 5 чи 7 по 10 клас (молодший і середній ступені навчання);

— інтегрована чи кооперативна загальноосвітня школи — з 5 чи 7 по 10 клас. В Баварії є також баварська промислова школа (з 7 чи 8 по 10 клас).

Учні мають можливість переходити зі школи одного типу до школи іншого типу. Перехід став можливим в результаті вжитих заходів по узгодженню «рамочних» учбових планів для всіх видів шкіл. Соціологічні дослідження показують, що переважна більшість (80%) батьків учнів початкової школи Німеччини прагнуть навчати своїх дітей в школах підвищеного типу, оскільки це дає більші шанси на успіх в житті, продовження освіти і вдале працевлаштування в майбутньому. Все частіше сім'ї стали вдаватись до послуг репетиторів, навіть в тому випадку, коли діти відвідують основну школу (явище до цього невідоме у ФРН), оскільки на її старшому ступені з'явилась можливість для добре встигаючих учнів перейти в учбові заклади більш високого рівня.

Основна школа передбачає в більшості федеральних земель п'ять років навчання (з 5 по 9 клас); в Північному Рейні-Вестфалії з 1979 р. всі основні школи перейшли на шестирічне навчання (з 5 по 10 клас); в землях Бремен, Гессен і Нижня Саксонія, де 5 і 6 класи виділені в самостійну орієнтаційну школу, навчання в основній школі триває три роки (з 7 по 9 клас). В Заарланді, Бремені, Нижній Саксонії, Шлезвіг-Гольштейні і Гессені основні школи об'єднані з реальними.

У ФРН немає одноманітності в тривалості навчання в основній школі. Запровадження 10 класу в окремих землях (Північний Рейн-Вестфалія, Гессен) відкриває можливість учням, що його закінчили, перейти на старший ступінь навчання в гімназії.

Після закінчення основної школи випускні іспити не складаються, вони запроваджені тільки в землі Баден-Вюртемберг. У всіх інших землях передбачені звичайні письмові й усні екзамени, а також практичні завдання з математики, німецької і англійської мов. Можна скласти екзамен (за вибором) з трудового і музичного виховання (столярна справа, креслення, шиття, домоводство, машинопис, стенографія, музика, естетичне виховання і спорт) або ж з одного з таких предметів, як фізика, хімія, біологія, історія, географія, соціологія. Якщо середній бал складе 3,0, то учневі видається кваліфікаційний атестат зрілості, який дає право вступу в об'єднане професійне училище, в спеціальне професійне училище, в спеціальний 9 клас промислової школи. Як і раніше, більшість підмайстрів виходять з основної школи, більше половини її випускників йдуть на виробництво. У зв'язку з цим очевидна необхідність зміцнити контакти основної школи з виробництвом, розширити практичні заняття в ній і створювати багатопрофільні школи.

Реальна школа. Курс навчання в реальних школах розрахований на шість років (з V по X клас) чи чотири роки (з VII по X клас). Реальна школа — самостійний тип учбового закладу. Однак в Гессені, Нижній Саксонії, Північному Рейні-Вестфалії, Шлезвіг-Голштейні і Заарланді часто зустрічається об'єднана форма реальної і основної шкіл чи інтегрована школа, а також, в обмеженій кількості, трирічна об'єднана школа (реальна школа і гімназія) для учнів основні школи, які можуть перейти в неї після VII класу.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат