На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Особливості змісту освіти в сучасій школі за кордоном (на приладі декількох країн)

Реферати > Педагогіка > Особливості змісту освіти в сучасій школі за кордоном (на приладі декількох країн)

Щодо змісту освіти, то в результаті реформи 1988 р. його розділили на 10 рівнів для учнів у віці від 7 до 16 років.

Тестування проводиться в 7, 11, 14 і 16 років. Просування на один рівень відбувається через кожні два роки. До 7 років тестування і формальна оцінка успішності не проводиться. Більшість 7-річних дітей повинна перебувати на 2-му рівні, частина з них — на 1-му чи 3-му рівнях. В 11-річному віці в середньому повинен бути досягнутий 4-й рівень, але можливі і 5-й чи 3-й. Для 14 років пропонується 5-6-й, але допускається 4-й чи 7-й рівні. Якщо учень в цьому віці досяг 6-го рівня, то він може готуватися до складання випускних іспитів в 16 років. 16-річний вік охоплює шість рівнів (від 4 до 9-го). Рівні з 7-го по 10-й відповідають вищим оцінкам на випускних екзаменах, 10-го рівня можуть досягти лише найздібніші. Зміст освіти за десятьма рівнями розробляється для кожного предмету.

Системашкільноїосвіти.

Початковаосвіта. З1973 р. в Англії запроваджене одинадцятирічне обов'язкове навчання дітей з 5 до 16 років. П'ятирічні діти вступають вшколидлямалюків(Infant schools). В школу для малюків приймають протягом всього навчального року, коли дитині виповниться 5 років. Після того, як діти пробудуть у школі декілька місяців, їх поділяють на групи: більш розвинутих дітей поміщають в одну групу, менш розвинутих —в іншу. Тут їх протягом двох років вчать читанню, усному рахунку і елементам письма, а також прищеплюють гігієнічні звички і навички самообслуговування. Стабільного учбового плану в школах для малюків не існує, а в навчальні заняття широко включаються елементи гри. Значне місце займають фізичні вправи, конструювання, ритміка, співи; організація діяльності дітей в школі наближена до тих умов, до яких вони звикли вдома. Таке неформалізоване навчання приносить в цілому непогані результати. Число учнів в класах в середньому становить 40 чол., а то й більше. Учбовий тиждень має 35 годин (по 7 уроків на день).

Всі заняття ведуться одним вчителем, Навчання читанню і письму учителі починають лише тоді, коли у дітей з'являється до цього інтерес (як правило, до 6 років). Навчання проходить у формі гри. Наприклад, слова, надруковані на карточках, вчитель показує дітям. Гра полягає у тому, щоб діти їх впізнавали якомога швидше. Потім діти переписують ці слова у свої картонні словнички. Заняття з арифметики теж проходять у формі гри. За допомогою гри в кубики діти отримують уявлення про довжину і ширину. Для ознайомлення з мірами ваги і часу використовується гра в «магазин». Учні роблять іграшкові гроші, підписують цінники на товари.

При навчанні дітей читанню, письму і рахунку вчитель поділяє клас на три групи: на групу здібних учнів, менш здібних і тих, хто не вміє читати, писати і рахувати. З кожною групою учитель займається окремо.

У віці 7 років діти переходять у чотирирічну власне початковушколу(Iunior Schools). Тут учні розбиваються на три потоки: встигаючі йдуть в потік „А", середні за успішністю - в потік „В", а слабше підготовлені — в потік „С". Навчання в школі буває як спільне, так і роздільне, але в більшості випадків — спільне. В кожному з трьох потоків (А-В-С) учні займаються за окремими програмами, що відповідають даному рівню розвитку дітей. Неминучим результатом 4-річного навчання за такою системою є значна розбіжність в рівні знань учнів з основних предметів шкільного курсу.

Як і в інших типах шкіл, в англійських початкових школах немає єдиних учбових планів і програм. Але на їх складання значний вплив чинить Міністерство освіти за допомогою всіляких «рекомендацій» та інструкцій, в яких міститься орієнтовний перелік предметів учбового плану, рекомендований обсяг змісту предметів тощо.

В учбовий план початкової школи входять такі предмети: релігія, читання, письмо, арифметика, історія, географія, природознавство, мистецтво і ручна праця, фізкультура і музика. За кількістю годин перше місце в типовому учбовому плані початкової школи займає англійська мова (37% учбового плану), арифметика займає від 14,3% і більше, фізичне виховання — 14,3%, мистецтво і ручна праця — 11,4%. Порівняно велике місце відводиться релігійному вихованню (5,7%) і музиці (5,7%). На історію, географію і природознавство відводиться 11,4% всього учбового часу.

Закінчуючи початкову школу, учні повинні вміти правильно висловлювати свої думки як усно, такі письмово, у визначених межах практично володіти граматикою, переказувати прочитане, давати відповіді на поставлені питання і самі ставити їх, уміти Інсценувати і драматизувати уривки з творів, писати перекази і невеликі твори, складати плани.

Англійська школа спокійна. Чого-чого, а перевантаження тут не знають. Англійські діти отримують на уроці разів у п'ять менше матеріалу, ніж діти в українських школах. Дітки в молодших класах не сидять за партами, вишикованими в ряди, їм не пояснюють новий матеріал, їм майже не задають домашніх завдань, їх не опитують, їх не викликають до дошки, не питають з місця, а замість оцінок вчителька пише різні веселі чи іронічні слова. Якщо вчителька хоче щось запитати, вона підходить до учня й тихо запитує, учень відповідає так само тихо, залишаючись на своєму місці. В англійськійшколі невважають, щовсідітиповиннінавчитисьоднаково. Всі повинні однаково працювати на уроці, у всіх повинен бути однаковий інтерес до навчання, всі повинні ознайомитись з темою — і цього достатньо. Відповідальністьзазнання конкретногоучня, зарезультатинавчаннялежитьнена вчителеві, анадитинітаїїбатьках. Цедокоріннозмінює характернавчання.

Середняосвіта. Після закінчення початкової школи діти у віці 11 років продовжують навчання в системі середньої осві­ти, яка представлена трьома типами загальноосвітніх шкіл:

середняграматичнашкола(з 11 до 16 чи 18 років);

середнясучаснашкола(з 11 до 16 років);

- середня технічна школа (з 11 до 16 чи 18 років).

Граматичнашкола (GrammarSchools). Назва цього типу школи збереглась ще з часів середньовіччя, коли одним з основних предметів навчання була граматика латинської мови. Мета граматичної школи — зібрати «інтелектуальні вершки» нації і дати їм першокласну освіту. Головне її завдання — підготовка в університет.

Як і в початковій, в англійській середній школі немає єдиних учбових планів і програм. В граматичних школах значна єдність програм досягається тим, що існують єдині програмні вимоги, що ставляться на екзаменах на атестат зрілості. Розробляються вони спеціальними екзаменаційними комітетами, що функціонують при університетах.

Учбова робота в граматичних школах ведеться на основі диференційованого учбового плану. Це, на думку англійських педагогів, робиться для того, щоб учні були краще підготовленими до вступу на певний факультет чи легше могли вибрати для себе вид занять після закінчення основних класів. Диференціація навчання в даному випадку відіграє роль профорієнтації. Курс навчання будується на принципі поступового скорочення числа учбових предметів, що вивчаються окремими учнями. В перших трьох класах курс майже однаковий для всіх і включає: релігію, англійську» французьку, латинську мови, математику, історію, географію, природознавство, музику, образотворче мистецтво, фізкультуру, домоводство (дівчата) і роботи по дереву і металу (хлопчики). В кінці 3-го року у відповідності з результатами успішності учнів, а частково і побажаннями батьків, проходить перерозподіл учнів по класах: найсильніші учні і ті, хто проявив інтерес і схильність до гуманітарних наук, потрапляють в паралель з гуманітарним ухилом (як правило, клас „А"), а учні з нижчими показниками і ті, хто побажав і виявився здібним до природничо-математичних наук, — в паралель „В". Інші, хто встигає слабше, потрапляють в паралелі „С" і „Д". В паралелі „А" з гуманітарним ухилом учні менше займаються природничими науками, а замінюють ці години другою іноземною мовою (німецькою, італійською, іспанською, російською). В класі „В" кількість годин на природничі науки (в т.ч. хімію, фізику) збільшується, але друга іноземна мова не запроваджується.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат