На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Потенціал підприємства: формування та оцінка

Реферати > Економіка підприємства > Потенціал підприємства: формування та оцінка

Фізичний знос і техніко-економічне старіння в кожному конкретному випадку виявляються у системі, тому під час оцінювання враховується сукупний знос як сума втрат його вартості під впливом усіх видів старіння.

Приклад:

Об'єкт оцінки має повну вартість заміщення 250 тис. грн. Величина фізичного зносу об'єкта досягає 35 %, технологічне старіння становить 25 %, функціональне – 7 % і економічне старіння – 11 %.

Необхідно визначити оціночну вартість об'єкта.

Розв’язання: Визначаємо сумарні втрати вартості додаванням до фізичного зносу всіх інших складових, що визначають старіння об'єкта:

35 % + 25 % + 7 % + 11 % = 78 %.

Визначаємо оціночну вартість об'єкта:

250 – (250*0,78) = 55 тис. грн.

Найпоширенішими непрямими методами визначення фізичного зносу об'єкта є такі:

1. Метод «ефективного віку» - базується на міркуваннях фахівця-експерта чи самого оцінювача щодо фактичного стану машини (обладнання), враховуючи її зовнішній вигляд, умови експлуатації та інші фактори, і до того ж припущення про можливість достовірного визначення строку служби об'єкта. За застосування даного методу, аналогічно до визначення зносу будинків та споруд, використовуються такі терміни та визначення:

- Строк служби (строк економічного життя) (Сс) — тобто проміжок часу між датою встановлення до дати виведення з експлуатації об'єкта (чи повністю відпрацьовано ресурс об'єкта).

- Залишковий термін служби (Сз) — прогнозована кількість років до виведення об'єкта з експлуатації (чи залишковий ресурс можливого напрацювання).

- Хронологічний (фактичний) вік (Сх) — кількість років, що проминули від дати створення об'єкта (чи напрацювання).

- Ефективний вік (Се) — різниця між строком служби і залишковим строком служби (чи розмір напрацювання об'єкта за минулі роки): Се = Сс – Сз.

Нормовані галузевими стандартами строки служби для різних груп обладнання і механізмів відображають їхні експлуатаційні можливості в середньостатистичних умовах роботи. Для оцінювача вони мають не більш ніж довідковий характер. Тому в кожному конкретному випадку визначення залишкового терміну служби обладнання необхідно враховувати реально існуючий на момент оцінки рівень фізичного зносу. Відмінності фактичних вікових параметрів засобів праці визначають методичні особливості розрахунку коефіцієнта їх фізичного зносу:

- для порівняно нового обладнання за нормальних умов експлуатації він визначається так:

- для старішого складного обладнання коефіцієнт розраховується за такою формулою:

- для обладнання, що відпрацювало термін, більший за прогнозований строк його економічного життя, яке продовжує все ще працювати, хоча за бухгалтерськими документами на нього вже нараховано 100 % зносу, коефіцієнт визначається так:

де - залишковий строк служби, визначений експертним шляхом;

- для капітально відремонтованого обладнання коефіцієнт визначається за формулою:

Ефективний строк служби визначається так:

де , , ., - відповідно хронологічний вік частин об'єкта, які було капітально відремонтовано, та таких, що підлягають ремонту; ,, ., відсоткове співвідношення цих частин об'єкта в загальній їх сукупності.

2. Метод експертизи стану передбачає залучення спеціалістів-скспертів, у тому числі, можливо, й робітників служби головного механіка та ремонтних підрозділів підприємства, для оцінки фактичного стану обладнання та визначення рівня його фізичного зносу. Для того щоб експерти керувалися єдиними критеріями оцінки зносу на основі нагромадженого досвіду діагностичних робіт, складають спеціальні оціночні шкали.

Таблиця 2.4.1

Шкали експертних оцінок для визначення ступеня зносу при обстеженні технічного стану машин та обладнання

Рівень зносу (знецінення), %

Характеристика технічного стану

Залишковий термін служби, %

0

Нове. Обладнання нове. встановлене і ще не експлуатується, пересуває у відмінному стані.  

100

5

95

10

Дуже добре. Практично нове обладнання. що недовго було в експлуатації і не потребує ремонту та заміни деталей чи агрегатів.  

90

15

85

20

Добре. Обладнання, що вже було в експлуатації, повністю відремонтоване чи відновлене.  

80

25

75

30

70

35

65

40

Задовільне. Обладнання, що було в експлуатації, вимагає деякого ремонту чи заміни окремих незначних деталей, вузлів.  

60

45

55

50

50

55

45

60

40

65

Умовно придатне. Обладнання, що було в експлуатації, придатне до експлуатації, але вимагає значного ремонту або заміни головних (суттєвих) деталей, вузлів  

35

70

30

75

25

80

20

85

Незадовільне. Обладнання, що було в експлуатації, вимагає капітального ремонту, такого як заміна основних робочих органів, основних агрегатів  

15

90

10

97.5

Непридатне до експлуатації. Обладнання, яке не має реальних перспектив продажу, крім реалізації за вартістю конструкційних (основних) матеріалів.  

2.5

100

0

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат