На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Потенціал підприємства: формування та оцінка

Реферати > Економіка підприємства > Потенціал підприємства: формування та оцінка

Основні ситуації, в яких облік та оцінка вартості нематеріальних активів просто необхідні:

1. З метою обліку т аналізу:

1.1. Встановлення ціни на товари, що виготовляються з використанням нематеріальних активів.

1.2. Страхування об'єктів нематеріальних активів.

1.3. Розрахунок винагороди для авторів, що створили нематеріальні активи.

1.4. Аналіз ефективності роботи підприємства, яке створює чи використовує нематеріальні активи.

1.5. Визначення прибутку від вживання нематеріального активу в господарській діяльності.

1.6. Облік об'єктів нематеріального активу на балансі підприємства. Кожного такого разу для правильного віднесення всіх цих сум на відповідні бухгалтерські рахунки потрібна їх вартісна оцінка. Може бути три джерела виникнення таких об'єктів:

1.6.1. Вони можуть створюватись за рахунок власних ресурсів підприємства.

1.6.2. Вони можуть з'являтися за рахунок коштів замовника.

1.6.3. Ці об'єкти можуть виникати за кошти третіх осіб чи бути викупленими у них.

1.7. Відображення вартості нематеріальних активів у собівартості продукції.

1.8. Оцінку інвестиційних проектів.

2. З метою аналізу прибутку від використання нематеріальних активів:

2.1. Визначення бази оподаткування.

2.2. Вибір оптимального варіанта використання нематеріального активу.

2.3. Фінансове забезпечення оновлення виробничих фондів.

2.4. Зменшення витрат, пов'язаних із незаконним використанням нематеріальних активів та з їх експортом.

3. З метою відображення вартості нематеріальних активів у статутному фонді фірм:

3.1. Збільшення вартості статутного капіталу для підвищення шансів на отримання кредитів.

3.2. Точний облік вкладів до статутного фонду.

3.3. Правильний розподіл часток вкладів за спільне інвестування.

3.4. Переоцінка структури та розміру статутного капіталу.

3.5. Випуск акцій функціонуючими підприємствами.

4. Для зміни форми та суб'єкта-власника:

4.1. Реорганізація (в тому числі приватизація), ліквідація, банкротство підприємства.

4.2. Продаж підприємства з аукціону або в конкурсному порядку (в тому числі в процесі виконання рішень арбітражних або судових органів).

4.3. Приватизація об'єктів науково-технічної сфери може супроводжуватися переоформленням авторських свідоцтв, які належать державі, на патенти, котрі є власністю конкретної фізичної або юридичної особи.

4.4. Купівля або продаж прав на нематеріальні активи.

4.5. Надання франшизи або здійснення лізингу (що передбачають використання нематеріального активу).

4.6. Визначення вартості нематеріального активу, запропонованого як застава.

5. З метою вирішення організаційно-правових питань, пов'язаних із нематеріальними активами:

5.1. Обґрунтування вартості нематеріального активу в процесі судово-арбітражних суперечок, пов'язаних із незаконним його використанням.

5.2. Обґрунтування вартості нематеріальних активів під час судово-арбітражних суперечок, пов'язаних із неправильною виплатою авторської винагороди.

5.3. Виконання постанови судових органів.

Принципи оцінки нематеріальних активів.

За методологічну підставу оцінки нематеріальних активів доцільно брати базові принципи ціноутворення, що були вироблені протягом тривалого періоду та неодноразово перевірені на практиці:

- принцип комплексного обліку трьох груп факторів: витрат, корисності для споживача, впливу конкуренції;

- принцип обліку тільки релевантних витрат;

- принцип обліку факторів, що визначають сприйнятливість покупця до ціни інтелектуальної власності;

- принцип використання адекватних методів виділення частки інтелектуальної власності в загальній вартості чи прибутку від використання майнового комплексу підприємства.

Види оцінок нематеріальних активів.

Нематеріальні активи можуть бути оцінені в грошовій формі з використанням таких видів оцінок:

- за фактичною собівартістю – визначення вартості об'єкта інтелектуальної власності на основі первісної вартості під час їх придбання;

- за поточною відновною вартістю – визначення вартості нематеріального активу на основі наявних цін та з урахуванням ринкової ситуації в процесі заміни відповідного об'єкта такої ж корисності;

- за поточною ринковою вартістю – визначення вартості нематеріального активу, що може бути отримана під час його продажу чи ліквідації на ринку;

- за чистою вартістю реалізації – сума коштів, що може бути отримана чи оплачена під час конверсії у національну (чи іноземну) валюту об'єкта інтелектуальної власності в ході господарської діяльності, за вирахуванням витрат на проведення операції.

Дохідний підхід базується на встановленні причинного зв'язку між функціональними (фізичними, техніко-економічними та іншими) властивостями об'єкта інтелектуальної власності та майбутніми доходами від його використання.

Дохідні методи оцінки вартості нематеріальних активів підприємства поділяються на:

1) Метод дисконтування грошових потоків. В основу методу покладено залежність вартості від часу. Вартість нематеріального активу дорівнює теперішній вартості майбутніх грошових потоків від його використання.

2) Метод капіталізації грошового потоку (метод прямої капіталізації). Метод заснований на процесі переведення доходів від використання нематеріального активу в його вартість.

Розрахунок вартості нематеріальних активів за методом дисконтування грошових потоків проводиться за формулою:

де - теперішня вартість об'єкта оцінки; - щорічні майбутні грошові потоки (відпливи та припливи); - ставка дисконтування; п — чинник часу.

За схожою технологією визначається вартість нематеріального активу методом капіталізації грошових потоків:

де - теперішня вартість об'єкта розрахована методом капіталізації доходу; - грошовий потік щорічного доходу; - коефіцієнт капіталізації.

Наведені вище два методи вважаються найпоширенішими у господарській практиці. Інколи метод дисконтування грошових потоків називають непрямою капіталізацією, а метод капіталізації грошових потоків — прямою.

Витратний підхід заснований на міркуваннях про те, що потенційний покупець, володіючи певною інформацією про предмет купівлі, не заплатить за нього більше, ніж вартість іншого нематеріального активу з тією ж корисністю. У рамках цього підходу з метою визначення реальної вартості нематеріального активу передбачається визначення витрат на відтворення первинної вартості об'єкта інтелектуальної власності з урахуванням наступних поліпшень

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат