На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Потенціал підприємства: формування та оцінка

Реферати > Економіка підприємства > Потенціал підприємства: формування та оцінка

Для галузевого стандарту загальний коефіцієнт конкурентоспроможності потенціалу підприємства буде дорівнювати:

Цей коефіцієнт показує, що загальна конкурентоспроможність потенціалу підприємства нижча від галузевого стандарту на 13%

Метод експертних оцінок. Цей метод можна використовувати як один з варіантів оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства. Слід зауважити, що цю методику розроблено з урахуванням таких основних моментів: підприємство є малим;

підприємство виробляє один вид продукції.

Алгоритм використання методу експертних оцінок є таким:

- обираються піддослідні підприємства;

- для експертизи залучаються фахівців підприємств (директори, заступники директорів з виробництва, заступники директорів з економіки, комерційні директори, маркетологи), фахівців роздрібної торгової мережі, основних оптових клієнтів;

- усім експертам пропонують заповнити анкету з питаннями щодо конкурентоспроможності потенціалу підприємств і результати обробки заносять до підсумкової таблиці, за допомогою якої порівнюють отримані результати.

Загальний показник конкурентоспроможності потенціалу підприємства дорівнюватиме середньостатистичній сумі зважених числових показників за кожною з груп. Найбільш конкурентоспроможним буде підприємство, яке набрало найбільший бал.

Приклад:

Оцінити конкурентоспроможність підприємства „ЩЕДРА НИВА” згідно методу експертних оцінок. Дані про конкурентів підприємства наведені в таблиці 1.3.2.

Таблиця 1.3.2

Обробка експертних оцінок підприємств-конкурентів

Підприємство

Підсумки оцінок за групами показників

Управління

Виробництво

Маркетинг

Кадри

Продукт

Фінанси

1

„Промінь”

4,56

5,78

7,25

7,59

6,25

5,49

2

„Світязь”

3,94

4,12

4,98

6,72

6,58

2,34

3

„ЩЕДРА НИВА”

5,13

6,01

4,25

7,56

5,1

2,12

Знайдемо загальний коефіцієнт конкурентоспроможності кожного підприємства:

1) ЗКПП = (4,56+5,78+7,25+7,59+6,25+5,49) / 6 = 6,15;

2) ЗКПП = (3,94+4,12+4,98+6,72+6,58+2,34) / 6 = 4,78;

3) ЗКПП = (5,13+6,01+4,25+7,56+5,1+2,12) / 6 = 5,03.

Підприємство „Промінь” лідирує за потенціалом підприємства, але „ЩЕДРА НИКВА” відстає від нього лише на 1,12 бала.

Метод набору конкурентоспроможних елементів. Це синтезований метод визначення конкурентоспроможності потенціалу підприємства, побудований на посилці, що конкурентоспроможність продукції підприємства є її головною складовою.

Алгоритм методу є таким:

1. Передовсім формується перелік індикаторів (INDj, де j = 1 … т), які беруть за базу оцінки конкурентоспроможності конкретного виду продукції, що оцінюється.

2. Експертним способом для кожного індикатора встановлюється його вага (Vagaj, де j = 1 . т) у загальній оцінці за умови, що .

3. Службою маркетингу підприємства-об'єкта оцінки пропонується n-вибір підприємств з аналогічною продукцією, які є найближчими конкурентами.

4. На підставі отриманої інформації будують матрицю визначення конкурентоспроможності одиниці продукції підприємства. що служить об'єктом оцінки.

5. За допомогою абсолютних значень вибраних індикаторів визначають ранги одиниці продукції (Rij).

6. Обчислюють зважений на вагу індикатора загальний ранг одиниці продукції кожного підприємства, що бере участь у масиві оцінки, за формулою:

7. Після встановлення загальних рангів знаходять підприємство-лідер (L) та підприємство-аутсайдер (А) щодо даної одиниці продукції, а також діапазон відстані аутсайдера від лідера (Dv) за формулою:

Діапазон відстані аутсайдера від лідера дає уявлення про розмежування підприємств у конкурентному середовищі, а саме:

- Чи належить підприємство до кола лідерів чи аутсайдерів?

- Чи вигідне в нього становище в зоні очікування нападу?

- Чи правильно воно використовує свої можливості?

8. Конкурентоспроможність одиниці продукції визначають за формулою:

9. Для визначення конкурентного статусу підприємства за всією номенклатурою продукції, що її воно виготовляє, необхідно провести аналогічні розрахунки для всіх видів продукції, а потім звести отримані результати в підсумкову таблицю, де має бути наявна також інформація щодо структури виробництва продукції за проектною потужністю та фактичними обсягами продажу.

10. Ранг конкурентоспроможності потенціалу підприємства визначається за формулою:

11. Рівень конкурентоспроможності потенціалу підприємства розраховується, як середній ранг конкурентоспроможності за всією номенклатурою продукції.

Конкурентоспроможність продукції, без сумніву, є головною складовою конкурентоспроможності потенціалу підприємства, але не треба забувати, що до його складу входять такі важливі елементи, як виробничий, фінансовий, управлінський тощо потенціали, конкурентоспроможність яких треба враховувати, визначаючи остаточний рівень конкурентоспроможності потенціалу.

Запропонована методика визначення конкурентоспроможності потенціалу підприємства не претендує на бездоганність, але має певні переваги в практичному використанні, оскільки може давати прийнятні (більш-менш точні) результати навіть в обмеженому інформаційному просторі.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат