На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік внутрішнього відпуску товарів на торговельних підприємствах

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Облік внутрішнього відпуску товарів на торговельних підприємствах

В цьому разі в синтетичному обліку роблять запис за даними облікового регістра руху товарів на складі:

Дт 41-2 - Кт 41-1 - 600

Аналогічно роблять записи на бухгалтерських рахунках у випадку відпуску товарів і продуктів зі складу підприємствам громадського харчування за продажними цінами роздрібної торгівлі, але з доданням до них торговельної націнки громадського харчування (п. 8).

10. У зв’язку з тим, що підприємство, яке здійснює різні види торговельної діяльності, повинно визначати фінансові результати від окремих видів діяльності, то при внутрішньому відпуску товарів, що обліковуються за продажними цінами, треба передавати (проводити в обліку) відповідні суми товарних надбавок на відпущені зі складу товари з врахуванням необхідного доходу оптової торгівлі. При цьому передається з оптової торгівлі податок на додану вартість, який при оприбуткуванні товарів на склад включений до товарних надбавок ( Дт 41-1 - Кт 42-1).

Без передачі товарних надбавок неможливе правильне визначення і відображення в обліку ПДВ і валового доходу оптової й роздрібної торгівлі та громадського харчування.

3 метою спрощення обчислень, виписки товарних документів і облікових записів прийнято передавати товарні надбавки за підсумком операцій з відпуску товарів у звітному місяці. Для цього за фінансовими розрахунками визначають і встановлюють відсоток торговельної націнки на суму відпущених товарів зі складу за купівельними цінами або торговельної знижки від суми відпущених товарів за продажними цінами.

11. При обліку товарів на складах за продажними цінами роздрібної торгівлі доцільно передавати товарні надбавки з оптової торгівлі (зі складу) роздрібній торгівлі та громадському харчуванню за середнім відсотком товарних надбавок на складі підприємства за попередній місяць за вирахуванням відсотка торговельної націнки на покриття витрат і створення доходу складу, перерахованої в торговельну знижку. За цим відсотком від продажної вартості відпущених зі складу товарів у звітному місяці розраховують суму товарних надбавок, яку необхідно передати роздрібній торгівлі або громадському харчуванню за місяць.

На підставі розрахунку на передачу товарних надбавок від опто­вої торгівлі (складу) роздрібній торгівлі та громадському харчуванню складають бухгалтерські проводки:

Дт 42-1 - Кт 42-2 - для роздрібної торгівлі або

Дт 42-1 - Кт 42-3 - для громадського харчування

12. Таким чином, для спрощення обчислень, виписки товарних документів і облікових записів прийнято передавати товарні надбавки за підсумком операцій з відпуску товарів у звітному місяці. Товарні надбавки доцільно передавати за середнім їх відсотком згідно з розрахунком за минулий місяць. Для цього за фінансовими розрахунками необхідно визначити й встановити відсоток торговельної знижки від суми відпущених товарів за продажними цінами на покриття витрат і створення валового доходу оптової торгівлі (п.п. 10 - 11).

Відсоток такої знижки віднімається від середнього відсотка товарних надбавок за розрахунком попереднього місяця й товарні надбавки, що підлягають передачі на відпущені товари, розраховуються за зменшеним таким чином відсотком. Або ж за встановленим відсотком торговельної знижки розраховують її суму від суми відпущених за звітний имісяць товарів. І ця сума віднімається від суми товарних надбавок, що відносяться до відпущених в звітному місяці товарів, розрахованої по середньому їх відсотку за минулий (або звітний) місяць (п. 19).

13. Приклад 7. На розрахунок і відображення в обліку переда­чі товарних надбавок на товари, що відпущені зі складу за продажними цінами своїм роздрібним торговельним підприємствам і підприємствам громадського харчування.

1. Виробничо-комерційна фірма за фінансовим розрахунком визначила, що для покриття витрат і отримання доходу оптової торгівлі торговельна націнка на купівельну вартість товарів, перерахована на торговельну знижку з продажної вартості відпущених товарів, складає 4 відсотки.

2, Середній відсоток товарних надбавок в оптовій торгівлі за попередній звітний місяць за розрахунком складає 30,75% (п. 19).

3. Протягом звітного місяця зі складу відпущено товарів за обліковими продажними цінами роздрібної торгівлі:

- роздрібним торговельним підприємствам на суму 40800 грн.

- підприємствам громадського харчування на суму 10200 грн.

4. Розрахунок товарних надбавок, що підлягають списанню (передачі) з оп­тової торгівлі на роздрібну торгівлю та громадське харчування:

4.1. Для роздрібної торгівлі: - продажна вартість відпущених зі складу товарів 40800 х (30,75% - 4%): 100 = 10914 грн.

4.2. Для громадського харчування: - продажна вартість відпущених товарів 10200 х (30,75% - 4%):100 = 2729 грн.

За даними прикладу 7 на передачу товарних надбавок необхідно зробити наступні записи на бухгалтерських рахунках:

1. На збільшення товарних надбавок в роздрібній торгівлі та зменшення їх на товари на складах:

Дт 42-1 - Кт 42-2 - 10914

2. На збільшення товарних надбавок на продукти і товари в підприємствах громадського харчування та на зменшення їх на товари на складах:

Дт 42-1 - Кт 42-3 - 2729

Зазначимо, що за товарами, реалізованими зі складу стороннім підприємствам, валовий дохід оптової торгівлі визначається на рахунку 46 «Реалізація» як різниця між договірними відпускними (без ПДВ) і купівельними цінами реалізованих товарів, а різниця між відпускними (без ПДВ) і обліковими продажними цінами списується при відвантаженні (відпуску) товарів покупцям на зменшення товарних надбавок ( Дт 42-1 - Кт 41-1).

14. До внутрішнього відпуску товарів відносяться також відпуск товарів для власних виробничих потреб торгівлі та для використання у виробництві продукції (робіт, послуг). Інструктивними документами бухгалтерський облік такого відпуску товарів з врахуванням податку на додану вартість з 1.10.97 р. не регламентується. Виходячи із положень Закону України "Про податок на додану вартість" та інших нормативних документів, вважаємо, що облік цих операцій необхідно вести в наступному порядку:

При відпуску товарів для власних виробничих потреб торгівлі (товарів санітарно-гігієнічного призначення, на виробництво, для поточного ремонту, тощо) видаткова накладна повинна бути виписана в купівельник цінах товарів, на які треба нарахувати податок на додану вертість та вказати облікову продажну вартість товарів.

Приклад 8. На відображення в обліку товарів, витрачених для власних виробничих потреб торгівлі.

Відпущено товари з торговельного підприємства (складу, крамниці, тощо) на потреби санітарно-гігієнічного характеру. У видатковій накладній значиться:

Товари за купівельними цінами -

50 грн.

Податок на додану вартість, 20% від 50 -

10 грн.

Разом

60 грн.

Облікова продажна вартість товарів -

75 грн.

За даними прикладу 8 необхідно скласти бухгалтерські провод­ки на списання товарів, використаних для власних виробничих потреб:

Дт 44 і ін. - Кт 41- 1 (2, 3) - 50

Дт 42-1 (2, 3) - Кт 41-1 (2, 3) - 25 (75 - 50)

15. Якщо прийняти, що вказані в прикладі 8 товари відпущені власному виробничому підприємству (на одному з торгівлею балансі) з торговельною націнкою на ці товари на користь складу (оптової торгівліЇ) в розмірі 10% від купівельної вартості товарів (10% від 50 = 5), то бухгалтерські проводки будуть наступними:

1. За даними товарного звіту складу:

Дт 05 - Кт 41-1 - 55 (50+5)

Дт 42-1 - Кт 41-1 - 20 (75-55), в т.ч. ПДВ - 10

2. За даними матеріального звіту виробничого підрозділу підприємства:

Дт 05 - Кт 41-2 - 55 (50+ 5)

В даному випадку ПДВ віднесено на збільшення податкового креди­ту при передоплаті товарів, що надійшли від постачальника, або на збільшення податкового з ПДВкредиту на товари, одержані від постачальників без передоплати, які використані для власних виробничих потреб, і підтверджується податковою накладною на ці товари.

16. До внутрішнього відпуску товарів відноситься також передача (т.зв. внутрішня перекидка) товарів із однієї крамниці іншій, із одного підпримємства громадського харчування іншому.

При передачі товарів із крамниці в крамницю, із одного підприємства громадського харчування в інше товари і продукти виписуються і оприбутковуються за обліковими продажними цінами. Якщо підприємства громадського харчування мають різні категорії і відповідно різний рівень торговельної націнки, то різниця в сумі торговельної націнки відноситься на збільшення або зменшення сум торговельних надбавок на рахунку 42-3.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат