На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік внутрішнього відпуску товарів на торговельних підприємствах

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Облік внутрішнього відпуску товарів на торговельних підприємствах

У зв’язку з тим, що передача товарів від однїєї матеріально відповідальної особи іншій здійснюється при цьому за обліковими продажними цінами в межах одного виду торговельної діяльності, передача товарних надбавок не потрібна.

У разі передачі товарів із роздрібної торгівлі громадському харчуванню та навпаки необхідно здійснити передачу відповідних сум товарних надбавок (відповідно Дт 42-2 – Кт 42-3 та Дт 42-3 – Кт 42-2).

17. Приклад 9. На відображення в обліку передачі товарів і продуктів зі складу ресторану торговельного підпориємства кафе «Надія» на одному балансі.

Зі складу ресторану передано товари і продукти кафе «Надія». За видатковою накладною складу ресторану вартість товарів і продуктів за продажними цінами ресторану складає 480 грн., в тому числі:

Товари і продукти за договірними купівельними цінами - 300 грн.

Податок на додану вартість, 20% - 60 грн.

Торговельна націнка ресторану, 40% від 300 - 120 грн.

Разом за продажними цінами 480 грн.

В кафе «Надія» товари и продукти мають бути оприбутковані за продажними цінами кафе з врахуванням розміру торговельної націнки, встановленого для нього. За прибутковою накладною кафе «Надія» значиться:

Товари і продукти за договірними купівельними цінами - 300 грн.

Податок на додану вартість, 20% - 60 грн.

Торговельна націнка кафе «Надія», 30% від 300 - 90 грн.

Разом 450 грн.

За даними наведеного прикладу 9 мають бути зроблені бухгалтерські записи:

На підставі видаткової накладної складу ресторану:

Дт 41-3 - Кт 41-3 - 450

Дт 42-3 - Кт 41-3 - 30 (480 – 450)

Разом 480

За даними прибуткової накладної кафе «Надія»:

Дт 41-3 - Кт 41-3 - 450 (п. 9)

Відпуск товарів зі складів в роздрібну торгівлю і громадському харчуванню, виробничим підприємствам та на власні виробничі потреби, а також із роздрібної торгівлі громадському харчуванню і навпаки впливає на визначення суми валового доходу окремих видів торговельної діяльності. Тому правильне визначення товарних надбавок, що відносяться до відпущених товарів, які обліковуються за продажними цінами, має важливе значення для об’єктивного визначення фінансових результатів окремих видів торговельної діяльності.

18. Фінансові результати за видами торговельної діяльності (оп­това торгівля, роздрібна торгівля, громадське харчування) повинні визначатись окремо. Це пов’язано в першу чергу з необхідністю визначення їх рентабельності та ефективності, а також пояснюється застосуванням різних облікових цін на товари.

В кінці місяця по підсумку торговельних операцій за звітний місяць підприємства роздрібної торгівлі та громадського харчування визначають і відображають в обліку суми товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів.

19. З 1.10.97 р. на рахунку 42 "Торговельна націнка", субрахунки 42-2 "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі" і 42-3 "Товарні надбавки підприємств громадського харчування", крім торговельної націнки, обліковується також податок на додану вартість, що входить до продажної вартості товарів, а також суми ПДВ, що сплачені при передоплаті товарів. У зв’язку з цим відображення в обліку товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів (реалізованих товарних надбавок), суттєво змінилось.

Згідно з пунктом 5 Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість суми товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів, визначаються як сума залишку товарних надбавок на початок місяця і товарних надбавок за звітний місяць, зменшена на суму то­варних надбавок, що припадають на залишок не реалізованих на кінець звітного місяця товарів. Товарні надбавки, нараховані на товари за звітний місяць, мають бути зменшені на суми товарних надбавок, списаних на зменшення в звітному місяці. Без цього розрахунок буде не точний, не об’єктивний.

Суми товарних надбавок, що припадають на залишок не реалізованих товарів на кінець звітного місяця, визначаються як добуток вартості нереалізованих товарів на середній відсоток товарних надбавок, розрахований в установленому Інструкцією порядку.

20. У тому випадку, коли торговельне підприємство здійснює різні види торговельної діяльності і фінансовий результат господарської діяльності визначає по підприємству в цілому, валовий дохід кожного виду діяльності має бути визначений і відображений в обліку окремо: від оптової торгівлі, роздрібної торгівлі, громадського харчування, тощо

У зв’язку з цим незалежно від того, чи фінансові результати визначаються і відображаються в бухгалтерському обліку за кожним видом господарської діяльности підприємства, чи по підприємству в цілому валовий дохід оптової торгівлі, роздрібної торгівлі і громадського харчування мусить біти визначений за розрахунками окремо і відображений в обліку точно та об’єктивно.

20.2. Порядок визначення валового доходу від оптово-збутової діяльності та внутрішнього відпуску товарів на підприємстві, що обліковує товари на складах за продажними цінами, нормативними документами не визначений. І це не дивлячись на те, що бухгалтерські записи, пов’язані з визначенням і відображенням в обліку валового доходу від оптово-збутової діяльності таких підприємств є вельми складним.

Автор вважає, що валовий дохід оптової торгівлі від внутрішнього відпуску товарів повинен визначатись і відображатись в обліку в залежності від того, які ціни для обліку товарів на складах застосовуються: купівельні чи продажні роздрібної торгівлі.

20.3. Якщо застосовуються купівельні облікові ціни, то торговельну націнку на покриття витрат складів і створення доходу оптової торгівлі слід відображати в обліку записом :

Дт 42-2 або 42-3 - Кт 80 (п.3.2)

В тому випадку, коли застосовуються облікові продажні ціни роздрібної торгівлі, валовий дохід оптової торгівлі від операцій з внутрішнього відпуску товарів повинен визначатись за розрахунком товарних надбавок, що відносяться до залишку товарів (п. 19).

Різниця між сумою попереднього сальдо товарних надбавок на рахунку 42-1 і сумою залишку товарних надбавок згідно з розрахунком їх на залишок товарів станом на кінець звітного місяця повинна відображатись в обліку записом на рахунках:

Дт 42-1 - Кт 80, ст. «Валовий дохід оптової торгівлі»

20.4. Визначена за розрахунком сума валового доходу від внутрішнього відпуску товарів на відміну від роздрібної торгівлі і громадського харчування не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість, бо оподатковуються обороти роздрібної торгівлі і громадського харчування, з валового доходу яких, що входить до сум обороту з реалізації товарів, вирахуваний (віднятий) валовий дохід оптової торгівлі від операцій з внутрішнього відпуску товарів. Отже, ПДВ з цього доходу буде нарахований і сплачений підприємством від оборотів з продажу товарів в роздрібній торгівлі й громадському харчуванні.

Як видно із викладеного вище матеріалу запропонованої увазі читача статті, прості, на перший погляд, питання бухгалтерського обліку внутрішнього відпуску товарів на торговельних підпориємствах із-за недостатнього їх регулювання нормативними документами є досить складними. Автор надіється, що стаття допоможе бухгалтерам торгівлі раціонально організувати й вести бухгалтерський облік руху товарів, правильно визначати й об’єктивно відображати в обліку доходи торгівлі.

Професор І. Павлюк

10 травня 1999 р.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат