На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Організація маркетингових досліджень ТЦ «Городок»

Реферати > Маркетинг > Організація маркетингових досліджень ТЦ «Городок»

ПЛАН.

Вступ 3

1. Сутність маркетингових досліджень, їх типи і види……………… 5

2. Порядок проведення маркетингових досліджень, його етапи…… .13

3. Організація маркетингових досліджень в ТЦ «Городок»…………… 25

4. Проведення маркетингових досліджень( методи дослідження, що використовувались торговим центром, та проблеми їх застосування)……… 28

5. Вдосконалення технології і і організації маркетингових досліджень

та інтерпритація отриманих результатів в ТЦ «Городок»……… 32

Висновки та пропозиції 38

Список використаних джерел .43

Додатки…………………………………………………………………………44

Вступ.

Кожне суспільство зі спеціалізацією виробництва вимагає змін і постійно наражається на проблеми, пов'язані з реалізацією продукції і пошуком відповіді на запитання: «Що і скільки виробляти?», «Як проінформувати про процеси споживачів?», «Який рівень цін необхідно встановити?» Нині багато дослідників вважає, що в Україні маркетинг з'явився - наприкінці 1980-х pp. — на початку 1990-х pp. Саме в цей період поняття «маркетинг» стрімко увійшло в застосування в українській мові. Наявність служби маркетингу на підприємстві стала розглядатись як стандарт ринкового мислення сучасного керівника. На даному етапі наукового розвитку маркетинг визначається як процес планування та втілення задуму, ціноутворення, просування й реалізації ідей, продукції та послуг за допомогою обміну, що дозволяє досягнути мети окремим особам і організаціям. Ніколи не варто забувати, що сила маркетингу в його комплексності. Елементи маркетингу — як літери алфавіту, і якщо спробувати вилучити з абетки хоча б одну літеру, то це призведе до того, що книга складно читатиметься або стане зовсім незрозумілою. Так само відмова хоча б від одного елемента маркетингу зробить його неефективним або збитковим заняттям. Основою для ефективної регуляції і управління усіма елементами маркетингу є маркетингові дослідження, вивчення ринку. Спрощення процедури досліджень і підвищення їхньої ефективності зробило їх дуже популярними в останні роки. Але саме тому іноді за прекрасно виконаним за формою дослідженням ховається штучно нав'язана гіпотеза, недбало зібрані дані й нечітко сформульовані цілі. Це і є найбільшою і найросповсюдженішою помилкою і саме тим елементом, який заважає розвиватись підприємству та гальмує його розвиток, пластичність в керуванні. Маркетингові дослідження — вид соціальної технології, спрямованої на виявлення ефективних засобів управління ринком на основі об'єктивного розуміння ситуації на ньому. Нині досить просто скласти дані за чисельними зразками та обробити їх на комп'ютері за допомогою прогресивних методів аналізу. Однак, насправді важливо те, яку роль відіграють дослідження в повсякденній діяльності підприємства, як вони використовуються.[4]

Актуальність теми полягає у тому, що основою для прийняття управлінських рішень, забезпечення процвітання та вчасного реагування на збиткові явища, пластичності та гнучності роботи підприємства є володіння інформацією. Саме володіння інформацією про навколишній світ, тенденції та попит і забезпечується знанням і вмінням розуміти результати маркетингових досліджень. [12]

Мета даної роботи – навчитись самостійно, на практиці, інтерпретувати результати маркетингових досліджень, аналізувати механізми, якість та доцільність проведеного дослідження і обгрунтувати доцільність управлінських рішень у підприємницькій діяльності фірми.

Предмет дослідження - маркетингові дослідження, їх методи та специфіка.

Об’єкт – торгівельний центр «Городок».

Аналіз зовнішнього середовища в цілому дозволяє виявити чи має фірма внутрішні сили, щоб використати можливості, які внутрішні слабкі місця можуть ускладнити майбутні проблеми, які пов’язані з зовнішніми непередбаченостями. Метод, які будуть роглядатись у роботі досить різноманітні і спрямовані на означення проблем, тенденцій розвитку та можливих шляхів розвитку.

Без виявлення проблем даного торговельного центру в процесі його функціонування в поточному періоді, а також пов'язаних із забезпеченням перспективних цілей, неможливо визначити завдання маркетингового дослідження і напрямки його проведення. Власне цілі і завдання даного дослідження виступають орієнтирами в пошуку необхідних інформаційних джерел - внутрішніх і зовнішніх.

1. Сутність маркетингових досліджень, їх типи і види

Маркетинг є однією з областей провідної науки, тому особлива увага в ньому повинна приділятись реальності, що сприймається через досвід. Необхідно розуміти, яким способом отримана дійсна реальність, а також бути дуже обережним, щоб не допускати її довільного трактування, зловживаючи значенням теорії. Маркетингові дослідження – це систематичне визначення кола даних, необхідних у зв'язку з маркетинговою ситуацією, що стоїть перед фірмою, їх збір, аналіз і звіт про результати. Фірма проводить маркетингові дослідження або власними силами - відділом маркетингу, або спеціалізованими організаціями. Найбільш типовими завданнями дослідників маркетингу є: вивчення характеристик ринку, виміри потенційних можливостей ринку, аналіз розподілу доль ринку між фірмами, аналіз збуту, вивчення тенденцій ділової активності, вивчення товарів конкурентів, короткострокове прогнозування, вивчення реакції на новий товар і його об'єм, довгострокове прогнозування, вивчення політики цін. Керівники, що вдаються до маркетингових досліджень, повинні бути знайомі з їх специфікою і знати технологію дослідження, щоб не допустити помилки в ухваленні рішення на основі недостовірної інформації. [8]

З точки зору об'єкту вивчення маркетингові дослідження представляють комплексне дослідження. Так дуже складно відокремити один від одного такі напрями (об'єкти) дослідження як ринок, споживач, конкурент. Ринок немислимий без конкурентної боротьби, споживачі формують свою поведінку в певному ринковому середовищі.[2, 46]

Всі маркетингові дослідження здійснюються в двох розрізах: оцінка тих або інших маркетингових параметрів для даного моменту часу і набуття їх прогнозних значень. Як правило, прогнозні оцінки використовуються при розробці як цілей і стратегій розвитку організацій в цілому, так і її маркетингової діяльності.

Організація, яка замовила проведення маркетингового дослідження або проводить його самостійно, повинна отримати інформацію відносно того, що продавати і кому, а також про те, як продавати і як стимулювати продажі. Це має вирішальне значення для досягнення конкурентних переваг. Результати дослідження можуть зумовити зміну цілей і стратегій діяльності організації в цілому.[9]

Маркетингові дослідження відбуваються на основі маркетингової інформації – внутрішньої і зовнішньої. У успішно функціонуючих організаціях маркетингова інформація збирається, аналізується і розподіляється в рамках маркетингової інформаційної системи (МІС, рис.1), що є частиною інформаційної системи управління організацією. МІС - це сукупність (єдиний комплекс) персоналу, устаткування, процедур і методів, призначена для збору, обробки, аналізу і розподілу у встановлений час достовірної інформації, необхідної для підготовки і ухвалення маркетингових рішень. [4]

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат