На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Організація маркетингових досліджень ТЦ «Городок»

Реферати > Маркетинг > Організація маркетингових досліджень ТЦ «Городок»

· Каузальні, або причиново-наслідкові, дослідження. - маркетингове дослідження, що проводиться для перевірки гіпотез відносно причинно-наслідкових зв'язків. У основі даного дослідження лежить прагнення зрозуміти яке-небудь явище на основі використання логіки типа: "Якщо X, то потім Y". Маркетолог завжди прагне визначити, скажімо, причини зміни стосунків споживачів, зміни показника ринкової долі і т.п. Казуальні дослідження можна здійснювати на основі адаптованого під цілі даного дослідження методу логико-сміслового моделювання, шляхом використання ряду математичних методів, наприклад, факторного аналізу. Проте найбільш позитивні результати виходять при постановці експериментів.

Описові та казуальні – це такі види досліджень, коли особа, яка має прийняти управлінське рішення, вже чітко розуміє проблему, яку треба вирішити. Через це усвідомленою є конкретна інформаційна потреба. Тому необхідно визначити, оцінити та обрати найефективніший план дій для вирішення конкретної управлінської проблеми.

У рамках таких досліджень зазвичай перевіряють наявні гіпотези щодо ринку, споживачів, товарів; досліджують певні взаємозв'язки між чинниками маркетингу та ін.

Описові та казуальні дослідження структурованіші та формалізованіші, ніж пошукові. Такі дослідження передбачають проведення кількісних опитувань, а отже, потребують більше ресурсів.[15]

Таблиця 2

Види маркетингових досліджень

Назва

Характеристика

Кабінетні

Дають загальні уявлення про кон’юнктуру ринку, інформацією слугують друковані видання, маркетингова база даних підприємств (вторинна інформація)

Польові

Дають конкретні уявлення про конкретні аспекти діяльності суб’єктів ринку, дані одержані через опитування чи спостереження (первинна інформація)

Метод пробних продаж

Інформація отримується через пробні продажі невеликої партії товарів

Метод ділових контактів

Інформація отримується завдяки спілкуванню з представниками інших підприємств чи споживачів під час ярмарок, виставок, днів відкритих дверей, зустрічей

Панельні дослідження

Здійснюються через регулярне спілкування з однією і тією ж групою споживачів (клієнтів)

Метод фокус-групи

Невимушене спілкування із 6-10 особами, які мають подібні характеристики (наприклад стать, вік,) з метою об’єктивного визначення їх точок зору щодо певної маркетингової проблеми

Отже, ми можемо зробити висновок, що маркетингові дослідження, як основа для формування конкурентної та гнучкої щодо змін на ринку, управлінської політики найоптимальніше відбувається на основі МІС, мають обов’язкову мету, що формулюється до початку дослідження замовником, концепцію, яка визначає предмет, конкретну задачу. Без постановки завдання за допомогою мети і концепції, маркетингове дослідження не починають, адже неможливо буде конкретизувати проблему і виявити саме ті тенденції, які на даному етапі необхідні замовнику.

2. Порядок проведення маркетингових досліджень. Його етапи

Постановка завдання маркетингового дослідження — один з найважливіших і найскладніших етапів процесу маркетингового дослідження. Саме постановка завдання маркетингового дослідження і визначає курс для всього проекту дослідження. Тільки у разі чіткої і точної постановки завдання маркетингового дослідження можливе правильне проведення всього дослідження. Постановка завдання маркетингового дослідження — це формулювання завдання в цілому, а також виділення конкретних компонентів цього завдання. Якщо завдання маркетингового дослідження не було поставлене належним чином, то всі зусилля, час і гроші, що вкладаються в проект маркетингового дослідження, будуть витрачені дарма. Щоб правильно поставити завдання маркетингового дослідження, дослідник повинен провести аудит завдання — всестороннє вивчення маркетингового завдання з метою розуміння джерела її виникнення і природи. Аудит завдання включає обговорення проблеми з особами, що ухвалюють рішення, а також з експертами галузі; аналіз вторинних даних; дослідження якісних показників. Подібний збір неформальних даних допоможе дослідникові зрозуміти навколишнє оточення, в якому виникла проблема. Результати маркетингового дослідження — це додаткове джерело інформації для осіб, що ухвалюють рішення. Обговорення проблеми з особами, що ухвалюють рішення, дає дослідникові можливість зрозуміти очікування керівництва і обмеження, які пов`язані з можливими результатами маркетингового дослідження. [2, 164] Співбесіди з експертами галузі також можуть допомогти в постановці завдання маркетингового дослідження. Такі співбесіди найчастіше застосовуються в промислових дослідницьких роботах або в ситуаціях, коли інші джерела дають мало інформації (наприклад, при розробці абсолютно нового товару). Інформація, отримана від осіб, що ухвалюють рішення, а також експертів повинна бути доповнена вторинними даними. Вторинні дані — це дані, зібрані в цілях, відмінних від поточного завдання (наприклад, дані від торгових підприємств або дані переписи населення). При цьому первинні дані збираються для конкретної дослідницької проблеми.

Вторинні дані – інформація, що була зібрана для будь яких цілей, не пов’язаних з поточнім завданням. Іншими словами, вторинна інформація – це дані, які вже були зібрані ( вами, або ким –небудь іншим) для вирішення інших задач, але які можно частково використати для вирішення і для розв’язку задачі, що стоїть перед вами на даний момент. Це інформація, яка розміщується в ділових і урядових джерелах, публікується фірмами по маркетингових дослідженнях, зберігається в комп`ютерних базах даних. Оскільки вторинні дані — це економічне і швидке джерело інформації, то аналіз цих даних завжди повинен передувати збору первинних даних.

"Завжди починайте із вторинної інформації, і тільки коли вона вичерпана або віддача від її використання скорочується, переходьте до первинних даних" [5]. Перейдемо до технології збору вторинної інформації. Для того щоб одержати огляд вторинної інформації, необхідно:

- Визначити можливі джерела необхідної Вам інформації. Ця інформація може міститися як у внутрішніх, так і в зовнішніх джерелах. ДО внутрішніх джерел інформації відносяться до внутрішніх джерел інформації належать внутрішні звіти Вашої компанії, бесіди зі співробітниками, звіти про продажі, бухгалтерські й фінансові звіти, скарги й пропозиції споживачів і т.п. Зовнішні джерела інформації — це засоби масової інформації, що випускаються різними організаціями бюлетені, публікації дослідницьких і консалтингових фірм, статистичні збірники; маса коштовної інформації знаходиться в мережі Internet — тематичні й галузеві сайти, сайти конкуруючих компаній.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат