На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Організація маркетингових досліджень ТЦ «Городок»

Реферати > Маркетинг > Організація маркетингових досліджень ТЦ «Городок»

аналіз протокола і допоможе розібратись із внутрішніми аспектаи покупця і цей час.[11]

Кількісне дослідження відповідає на питання «хто» і «скільки».

Даний тип дослідження, на відміну від якісного, дозволяє отримати враженні кількісну інформацію по обмеженому колу проблем, проте від великої кількості людей, що дозволяє обробляти її статистичними методами і розповсюджувати результати на всіх споживачів. Якісні дослідження допомагають визначити рівень усвідомленості споживачів про існування даної фірми чи марки, виявити основні групи споживачів, об’єм ринка, тощо.

Основні методи кількісних досліджень — це різні види опитувань і аудит роздрібної торгівлі (retail audit).[14}

Опитування припускає з'ясування думки респондента по певному колу включених в анкету питань шляхом особистого або опосередкованого контакту інтерв'юера з респондентом.

Технологія проведення: Опитування полягає в зборі первинної інформації шляхом прямого задавания людям питань щодо рівня їх знань, відносин до продукту, переваг і купівельної поведінки. Як правило, проведення опитування складається з декількох етапів, а саме:

· розробка, перевірка й тиражування анкети;

· формування вибірки;

· інструктаж інтерв'юерів;

· проведення опитування й контроль якості даних;

· обробка й аналіз отриманої інформації;

· складання підсумкового звіту.

Види опитування Опитування можуть поділятися:

· по способу контакту з респондентом: особисто, по телефону, поштою (у тому числі по електронній) і через Internet;

· по типу респондентів: опитування фізичних осіб, опитування юридичних осіб, опитування експертів;

· по місці проведення опитування: будинку, в офісі, у місцях продажів;

· по типу вибірки: опитування репрезентативної або цільової вибірки.

Особисте інтерв'ю — опитування у формі особистої бесіди між інтерв'юером і респондентом. Особисті інтерв'ю відрізняються за типом респондентів: інтерв'ю з фізичними і юридичними особами, експертами; за місцем проведення: будинку, в офісі, у місцях продажів товарів(рис2). Технологія проведення особистого інтерв'ю містить у собі кілька етапів:

1. розробка й тиражування анкет;

2. формування вибірки: вибірка може бути репрезентативної (повністю відповідної по своїх характеристиках генеральної сукупності, але менше по розмірах) або цільовий (коли опрашиваются тільки люди, відповідні до певних критеріїв);

3. підготовка інтерв'юерів;

4. польове дослідження й контроль якості: безпосередньо опитування респондентів відбувається при особистій бесіді, у відсутності сторонніх осіб, що не участвующих в анкетуванні.

5. обробка анкет, побудова діаграм, таблиць і розподілів: дані, отримані від респондентів, зазнають статистичній обробці й аналізу;

6. аналітичний опис результатів інтерв'ю: за результатами опитування замовникові надається звіт, що містить графіки й таблиці з розподілами відповідей різних груп споживачів на запитання анкети.

Особисте інтерв'ю є надійним методом вивчення споживчих переваг. Воно незамінне в тому випадку, коли необхідна демонстрація респондентові значного обсягу наочної інформації. Особисте інтерв'ю найчастіше використовується для: вивчення споживачів (визначення портрета й опис поведінки споживачів, вивчення відносини споживачів до товарів, торговельних марок, виробників, сегментування споживачів і вибір цільового ринку); вивчення ринку (визначення обсягу й часток ринку, його характеристик і тенденцій розвитку); розробки комплексу маркетингу (пошук незайнятих ніш і розробка нового продукту, оцінка відповідності існуючого продукту вимогам ринку, визначення оптимальної ціни, тестування рекламних матеріалів, дослідження комунікаційних каналів, оцінка ефективності рекламної кампанії, вивчення каналів розподілу), тощо.[ 14]

Основні недоліки приватного опитування:

· висока вартість;

· є присутнім вплив інтерв'юера на респондентів;

· потрібна більша команда кваліфікованих інтерв'юерів;

· досить складно забезпечити винний рівень контролю над роботою інтерв'юерів.

Переваги особистого опитування:

· є можливість продемонструвати продукт, рекламний модуль, логотип і інші візуальні матеріали;

· порівняно легко втримувати увагу респондента протягом довгого часу — можливе проведення задоволене тривалого інтерв'ю;

· з'являється можливість слухати живу мову й коментарі респондента;

· незначне число відмов від інтерв'ю з боку респондентів;

· легко ставити складні запитання, тому що інтерв'юер може додатково пояснити зміст запитання.[3]

Докладніше переваги і недоліки телефонного, поштового та приватного опитування розглянуті у таблиці 2[10]:

Таблиця 2.

Переваги і недоліки первинних даних, що збираються.

 
Критерій Телефон Пошта Приватна зустріч
Точність інформації

Фактор часу

Організаціїна складність

Витрати

Можливий об’єм

Гнучкість

Підлаштування під особистість респондента

Інші вимоги

· Плануючи витрати часу на проведення інтерв’ю, не забувайте про затрати на набор номера телефона.

· Розгляньте можливість використання домашніх телефонів інтерв’юерів.

· Проста форма питання.

· Детальні друковані інструкції.

· Відсутність відкритих запитань.

· Заохочення респондента якимсь сувеніром, вкладеним у лист.

· Як правило,вимагає від інтерв’юера детального знання проблеми,що обговорюється.

· зручна можливіст використовувати різні візуальні засоби.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат