На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Організація маркетингових досліджень ТЦ «Городок»

Реферати > Маркетинг > Організація маркетингових досліджень ТЦ «Городок»

— явный недолік — явна перевага — перевага і недолік збалансовані

RetailAudit (аудит роздрібної торгівлі) — це дослідження, що включає аналіз асортиментів, цін, дистрибуції, рекламних матеріалів у роздрібних точках по досліджуваній товарній групі. Аудит роздрібної торгівлі дозволяє одержати інформацію про те, які марки продукту представлені в продажі, наскільки вони доступні (тобто в чи всіх магазинах представлені), за якою ціною й у яких обсягах продаються. За допомогою цих даних можна:

· визначити обсяг і частки ринку;

· провести порівняльний аналіз різних товарів і різних учасників ринку;

· виявити незайняті ніші й розробити нові продукти;

· скорегувати позиціонування існуючої й розробити основу позиціонування нової продукції.

Серед недоліків методу можна згадати складність одержання даних (адміністративні перешкоди). До його переваг можна віднести відносну простоту й точність одержуваних даних.

Mix-Методики — змішані методи досліджень, що досить вдало поєднують у собі плюси якісних і кількісних методів. Основні види mix- методик: hall-тести, home- тести й mystery shopping. Hall-test — метод дослідження, у ході якого досить велика група людей (до 100-400 людей) у спеціальному приміщенні тестує певний товар та/або його елементи (упакування, рекламний ролик і т.п. ), а потім відповідає на запитання (заповнює анкету), що стосуються даного товару.

Нome-test — аналогічний hall- тесту, з тою лише різницею, що тестування товару відбувається в домашніх умовах (будинку в респондента). Використовується цей метод при необхідності тривалого тестування товару.

MysteryShopping — метод досліджень, що припускає оцінку рівня обслуговування за допомогою фахівців, що виступають у ролі підставних покупців (замовників, клієнтів і т.п. ).[11]

Отже, робимо висновок: маркетингове дослідження починається із постановки завдання,я к ми уже розглянули у попередньому розділі, та підтвердили у даному. Завдання означається на основі аудиту питання, пермов з експертами. Виокремлення проблеми за допомогою вторинних даних. На основі саме цих даних ми і можемо вибрати спосіб і метод для отримання первинних даних. Первинні дані, необхідні будуть для вирішення проблеми шляхом встановлення правильних висновків з ситуації що склалась на основі зібранної маркетингової інформації. Щодо нашого випадку, то найоптимальнішим методом для дослідження особливостей поведінки та вподобань реалних та потенціальних споживачів ТЦ «Городок» є опитування шляхом приватної зустрічі.

3. Організація маркетингових досліджень в ТЦ «Городок»

Перш ніж почати маркетингове дослідження, необхідно чітко визначити реальний стан підприємства, їх мету та першочергові цілі. В якості важливих внутрішніх джерел інформації виступають джерела вторинної інформації, зокрема, концепція розвитку підприємства. Важливо встановити шляхи ровитку ТЦ, чи необхідно проводити диверсифікацію орендаторів для забезпечення розширення ассортименту, чи не потрібно відкрити для себе нові сфери обслуговування, тощо. Необхідно зважати на тенденції ринку та шляхи розвитку конкуруючих ТЦ.

Прикладом для нашого дослідження виступило маркетингове дослідження компанії «Бізнес. Маркетинг. Технології» для торговельного центру «Городок» ПП «Українська Торгова Гільдія».

Скорочена інформація:

· Адреса: м. Київ, проспект Московський,23.

· Загальна площа: 12 000 м.кв.

· Арендна площа: 7 000 м.кв.

· Етажність: 2

· Парковка: 250 машиномісць .

· Товарні групи: Одяг, взуття, спортивні товари, шкіргалантерея, ювелірні вироби, сувеніри/подарунки, товари для будинку, дитячі товари, книги, музичні інструменти, аудио/відео товари.

· Якорні арендатори: Супермаркет електроніки City.Com, парфюмерний супермракет Brocard, ювелірний квартал.

Концепція "Городка" забезпечує "однорідність" пропозиції за рахунок добору орендарів, що пропонують товарний асортименти в єдиній ціновій категорії, що дозволяє формувати потік елітних покупців, а також покупців з доходом середній і вище за середній. Основна мотивація для відвідувачів: робити покупки в "Городку" - престижно. Кожний магазин має повне фасадне остеклення, що забезпечує найкращу можливість для ефективної вистави товарів і створює умови для індивідуального оформлення магазину. Так позиціонує себе торговельльний центр.

Керіництвом ТЦ «Городок» (надалі Замовником ) було прийняте рішення звернутись в компанію «Бізнес. Маркетинг. Технології» для проведення маркетингового дослідження. Метою замовлення проведення маркетингового дослідження було вивчення попиту відвідувачів київських ТЦ, позиціонування «Городка» серед інших ТЦ з точки зору споживача, вивчення вподобань цільової аудиторії для проведення ефективної рекламної компанії, та окреслення меж і рамок для подальшого розвитку торговельного центру «Городок». Результати дослідження планувалося втілити в концепції рекламної компанії.

На основі наданої інформації та попереднього опрацювання джерел вторинної інформації, після проведення докладного аудиту завдання, компанією «Бізнес. Маркетинг. Технології» (надалі Виконавцем) були визначені такі орієнтири:

· Ціль дослідження - виявлення особливостей споживчої поведінки і вподобань реальних і потенційних покупців ТЦ "Городок".

· Завдання дослідження: 1. Складання портрета відвідувачів/покупців ТЦ "Городок" (соціально-демографічні характеристики; особливості купівельної поведінки -планування покупок, вибір ТЦ, мотивація відвідування і здійснення покупок у ТЦ "Городок").

2. Виявлення проінформованості населення про ТЦ "Городок" (основні канали інформування, поінформованість про групи товарів, що реалізуються в "Городку"). 3. Виявлення переваг і недоліків, з погляду реальних і потенціальних споживачів, здійснення покупок у ТЦ "Городок" (оцінка ставлення до ТЦ "Городок", причини відвідування даного ТЦ, очікування потенціальних споживачів). 4. Вивчення особливостей споживчого сприйняття ТЦ "Городок", а також сприйняття і оцінки ТЦ – конкурентів.

5. Особливості позиціонування ТЦ "Городок" очима споживачів.

· Метод дослідження: вибіркове опитування методом стандартизованого інтерв'ю (приватної зустрічі аудитора з респондентом). Згідно з цілями і завданням дослідження був розроблений "Бланк інтерв'ю" (Додаток №1).

· Географія дослідження: опитування проводилося в м. Києві біля торговельних центрів "Квадрат" (Лук'янівка), "Метроград", "Глобус", "ЦУМ", "Мегамаркет", "Караван", ринка "Петрівка", а також безпосередньо в ТЦ "Городок".

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат