На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Організація маркетингових досліджень ТЦ «Городок»

Реферати > Маркетинг > Організація маркетингових досліджень ТЦ «Городок»

Загальна кількість респондентів склало 357 людей. Відповідно до мети дослідження з узгодження із Замовником 58% респондентів опитувались у ТЦ "Городок", інші респонденти (42%) опитувались біля інших торговельних центрів. Такий склад вибіркової сукупності був обґрунтований тим, що одним із головних завдань опитування було вивчення відвідувачів і покупців ТЦ "Городок", а також виявлення переваг і недоліків у роботі даного торгового центру (достовірна інформація щодо цього могла бути отримана тільки від людей, що вже мали досвід здійснення покупок у «Городку»).

Отже, за результатами аудиту завдання, попередньої маркетингової розвідки, а також чіткого уявлення про майбутній формат отриманої інформації, було поставлено завдання, концепція та методи, специфіку (наприклад, відсоткове співвідношення відвідувачів ТЦ «Городок» та інших ТЦ) і план виконання маркетингового дослідження. Такий підхід до початку дослідження, як вже зазначалось на початку нашої роботи, є найбільш правильним і здатен забезпечити належний результат та правильну інтерпретацію результатів.

4. Проведення маркетингових досліджень( методи дослідження, що використовувались торговим . центром, та проблеми їх застосування)

Як вще зазначалсь вище, Виконавець, в особі «Бізнес. Маркетинг. Технології», обрав методом дослідження вибіркове опитування методом стандартизованого інтерв’ю. Даний метод дослідження, в нашому випадку, являвся найоптимальнішим, оскільки дозволяв вивчити вподобання населення міста Києва шляхом репрезентації аудиторії виборкою. Як зазначалось вище, перевагами і областям застосування особистого інтерв’ю є вивчення споживачів (визначення портрета й опис поведінки споживачів, вивчення відносини споживачів до товарів, торговельних марок, виробників, сегментування споживачів і вибір цільового ринку) та вивчення ринку (визначення обсягу й часток ринку, його характеристик і тенденцій розвитку), тому завдання, що було поставлене Замовником, в повному обсязі задовольняв саме обраний метод.

Виконавцем обирались два шляхи формування вибірки: репрезентативна, яка відповідна по своїм характеристикам до генеральної сукупності, але менше по розмірах, або цільова, коли опитуються тільки люди, що входять до цільової аудиторії, або до аудиторії, яку заплановано досліджувати. У випадку з ТЦ «Городок» Виконавець вирішив використати репрезентативну виборку, адже вона давала можливість розуміти настрої і вподобання генеральної сукупності, а саме таке завдання и було поставлене. Вивченню, за попередньо розробленою концепцією дослідження підлягала не лише цільова аудиторія, а й уся генеральна сукупність,тобто населення міста. Вибірка розраховувалась алгоритмом простої виборки, тобто простого звичайного відбору[3]. В даному випадку, згідно об’єму генеральної сукупності вона становила 357 чоловік.

Оскільки основним завданням було визначення можливих проблем та недоліків ТЦ «Городок», то, як видно із таблиці 3, більше половини респондентів були опитані саме на виході з даного ТЦ.

Таблиця 3

Розподіл респондентів по місцях проведення опитування

Місце проведення опитування

Кількість респондентів

% до всіх учасників опитування

ТЦ «Городок»

208

58,3

ТЦ «Квадрат»

66

18,5

Ринок «Петрівка»

30

8,4

ТЦ «Глобус»

21

5,9

ТЦ «Метроград»

15

4,2

ЦУМ

9

2,5

ТЦ «Мегамаркет»

5

1,4

ТЦ «Караван»

3

0,8

ВСЬОГО

357

100,0

Опитування біля ТЦ "Караван", "Мегамаркет" і "Фокстрот" було припинено на вимогу охорони даних торговельних центрів. За узгодженням зі співробітниками відділу маркетингу й реклами ПП "Українська торговельна гільдія" інтерв'ю проводилися біля ТЦ " Квадрат-Лук'янівка", "Метроград", "Глобус" і "ЦУМ"., При проведенні опитування на ринку "Петрівка" також виникли питання в керівництва ринка, которі були налагоджені керівництвом компанії «Бізнес. Маркетинг. Технології». В аналізі результатів опитування слід враховувати, що при проведень кількісних досліджень дані збираються лише в частині цільового споживчого сегмента (вибірці), яка по основним соціально-демографічним характеристикам відповідає параметрам генеральної сукупності (усі відвідувачі торгових центрів г. Києва). Тому всі кількісні показники, приведені у звіті, мають інтерпретуватися з урахуванням помилки вибірки, що перебуває на рівні 5,3% - це означає, що при екстраполяції отриманих даних на всю генеральну сукупність (сегмент реальних і потенційних відвідувачів торгових центрів, що знаходяться в районі ст. метро "Петрівка"), кожен показник необхідно розглядати в інтервалі ±5,3%.

При аналізі результатів опитування також необхідно звернути увагу на те, що більше половини респондентів опитувались у ТЦ "Городок", тому вцілому серед учасників опитування був виявлений досить високий рівень поінформованості про ТЦ "Городок" і досвіді здійснення в ньому покупок, а також зафіксований високий рівень лояльності в оцінці даного ТЦ. Для того щоб окремо оцінити рівень поінформованості про ТЦ "Городок"відвідувачів інших торгових центрів у звіті проведена порівняльна характеристика відповідей відвідувачів ТЦ "Городок" з відповідями відвідувачів інших ТЦ.

В силу зазначених причин висновки за результатами дослідження необхідно розглядати по двом основним напрямкам: > з однієї сторони - зто виводи за результатами опитування в цілому, де переважають опитані в ТЦ «Городок» (згідно з цілями і завданням дослідження) і, відповідно, зафіксований більш високий рівень поінформованості і лояльності до даного ТЦ (що вцілому властиво споживачам під час опитування в місцях продажу); > з іншої сторони - це висновки за результатами опитування відвідувачів інших торгових центрів, що демонстрували менш високий рівень поінформованості про ТЦ "Городок", та проявляли до нього більш критичне відношення.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат