На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Організація маркетингових досліджень ТЦ «Городок»

Реферати > Маркетинг > Організація маркетингових досліджень ТЦ «Городок»

Оскільки, за результатами дослідження, найбільш популярнім ТЦ залишається для досить вікової аудиторії, для залучення найактивнішої категорії споживачів ввести новинку, яка ще не використовується в жодному торговому центрі - консультації стиліста (суть проекту: у торговому центрі працює кілька незалежних консультантів-стилістів, які зможуть порекомендувати відвідувачам, яка зачіска їм походить, який макіяж, який стиль одягу, а потім при бажанні відвідувача, провести його по торговому центру і допомогти зробити покупки). Саме на цьому нововведенні пропонуємо побудувати наступний етап рекламної кампанії. Це залучить додаткових відвідувачів у торговий центр, а також допоможе створити образ модного, стильного популярного торгового центру.

Керівництво ТЦ інтерпретувало результати так, заклавши їх в основу наступної за дослідженням рекламної кампанії:

Була вибрана така концепція:

Збільшити популярність торгового центру, познайомити відвідувачів із групами товарів ТЦ, як результат - збільшення кількості відвідувачів. Допомогти орендарям збільшити об’еми продажів за рахунок якісного поліпшення цільового залучення відвідувачів торгового центру. Створити привабливий імідж Бренда.

Задачи:

Концентрація рекламної кампанії на цільовій аудиторії середній, середній+, підтримка образа родини, пропаганда й популяризація основних груп товарів, організувати атмосферу, що спонукає до здійснення покупок. Засоби, інструменти і методи вирішення завдань і досягнення цілей:

Головне завдання рекламної кампанії осінь- зима цього долі знайомство цільової аудиторії із групами товарів Торгового центру, закріплення у свідомість потенційного покупця асоціативного ряду по товарній групі, по статевій і віковій ознаці, виховання "свого" постійного споживача і збільшення його кількісного і якісного складу. Презентація відвідувачам оновленого торгового центру. Результати початку рекламної кампанії доводять, що стратегія була вибрана вірно, про що свідчать наступні цифри:

На момент початку рекламної кампанії кількість відвідувачів була: 4170-4302 людини в будній день і 9152 у внхідний день На сьогоднішній день ця цифра: 6425-6892 людини в будній день і 19200 у внхідний. Ці цифри внще, ніж межі, що принято вважати піковнми в торгових центрах, передноворічні дні, ця цифра в минулому році в грудні досягала: 5002 людини в будній день и 16000 у вихідний (взяті найвищі показники того періода).

У зв’язку з цим можемо вважати рекламну компанію вдалою.

Висновки та пропозиції

Зазначаючи все вищезгадане, можемо підвести підсумки. Отже, проведена робота дозволила виявити такі пункти:

Маркетингові дослідження — вид соціальної технології, спрямованої на виявлення ефективних засобів управління ринком на основі об'єктивного розуміння ситуації на ньому.

Дослідження відбуваються на основі МІС – маркетингової інформаційної системи, тобто сукупності персоналу, устаткування, процедур і методів, призначена для збору, обробки, аналізу і розподілу у встановлений час достовірної інформації, необхідної для підготовки і ухвалення маркетингових рішень. Можна сказати що МІС виступає джерелм внутрішньої інформації підприємства.

Маркетингові дослідження починаються та плануються у тісному зв’язку із іншими елементами та підрозділами компанії, адже надзвичайну роль у процесі дослідження грає правильно поставлена мета та розроблена концепція.

Розрізняють два типи маркетингових досліджень: дослідження для ідентифікації проблеми і дослідження для вирішення проблеми. Дуже часто проект маркетингових досліджень містить обидва типи досліджень. Два зазначені види дослідження хоч і здаються протилежними за метою та завданнями,що вирішують, та їх вдале поєднання є неодмінним базисом, основою збору інформації для прийняття рішень і застосування політики антикризового менеджменту.

Існують такі види дослідження: пошукові, описові і казуальні. Пошукові використовуються для ідентифікації проблеми, описові застосовуються для опису ситуації, що склалася, в той час, як казуальні підтверджують або спростовують гіпотезу. Застосування їх залежить від завдання і мети дослідження.

Дослідження починають із обширного збору вторинної інформації. Аудиту завдання та прямого збору. Вітається застосування неформальних методів підходу – опиту невеликої групи респондентів, працівників підприємства, співбесіди. Такі методи дозволяють означати мету та уявляти результати, які мають бути отримані в кінці дослідження, що допомагає більш точно означити методи та пояснити Виконавцю запити Замовника.

Первинні дані — інформація, зібрана дослідником спеціально для рішення конкретної проблеми. Найчастіше під проведенням маркетингового дослідження розуміють саме збір первинної інформації. Методи збору первинних даних, у свою чергу, діляться на методи збору якісних даних, методи збору кількісних даних і так звані mix-методики.

Кількісні методи збираються за статистичними даними, мають нарширше розповсюдження внаслідок однозначності результатів, легкості проведення і простоті інформації. Якісні методи допомагають зрозуміти глибинні мотиви та зв’зки, поведінку споживачів. Такі методи більш дорогі, менш репрезентативні щодо ген. сукупності, мають забезпечуватись професіональними психологами та ретельно плануватись. Та в той же час дають в кілька разів більше корисної інформації, ніж кількісні. Мікс методи являють собою ідеальне поєднання кількіснихі якісних методів і пом’якшують недоліки обох методів, в той же час змазуючи їх же явні переваги. Не мають широкого розповсюдження із-за своєї вузької спеціалізації.

Керівництво торгового центру «Городок» приватного підприємства «Українська Торгова Гільдія» вирішило провести влітку маркетингове дослідження, що реалізувалось у роботу компанії «Бізнес. Маркетинг. Технології». Були визначені мета, концепція і цілі завдання, що, впринципі, являється умовно-необхідною частиною для початку маркетингового дослідження. На основі попередньо отриманої інформації, аудит завдання та цілей, були означені методи (вибіркове опитування методом стандартизованого інтерв'ю) та специфіка (як-то відсоткове співвідношення). Результати щодо популярності, спеціалізації та переваг конкурентів залишаються невивченими, натомість відкривши портрет потенціального відвідувача торгівельних центрів, довелось дізнатись позиціонування «Городка» очима пересічного споживача, були виявлені плюси та мінуси нинішньої маркетингової політики «Городка». Така ситуація склалась внаслідок обмеженості методів, строків і коштів на проведення дослідження, а також рішення Замовника про непотрібність подальших досліджень. Ситуацію, що склалась, можна було б охарактеризувати, як негативну, адже завдання було виконане лише на половину, та проаназувавши наслідки рекламної кампанії, побудованої на основі даного дослідження, можна зробити висновок, що керівництво прийняло правильне рішення і задовольнившись отриманою інформацією (щодо портрету відвідувача, у данному випадку) провело ефективну рекламну компанію, яка в повній мірі задовольнила свою концепцію.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат