На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Паблік рілейшнз у маркетинговій політиці

Реферати > Маркетинг > Паблік рілейшнз у маркетинговій політиці

Зміст

Вступ 3

1. Історія розвитку, суть та функції паблік рилейшнз 4

1.1. Історія розвитку паблік рилкйшнз 4

1.2. Визначення паблік рилейшнз 6

1.3. Функції і області застосування паблік рилейшнз 7

2. Сучасна система ділової комунікації 9

2.1. Інтегрована теорія спілкування 9

2.2. Дослідження і науковий аналіз як інструменти ділової

комунікації 12

2.3. Контроль за результатами діяльності як необхідний

елемент сучасної ділової комунікації 12

3. Методи паблік рилейшнз 14

3.1. Відносини із засобами масової інформації 14

3.2. Друкарська продукція в паблік рилейшнз 15

3.3. Кіно- і фотозасоби в паблік рилейшнз 16

3.4. Усна мова в паблік рилейшнз 17

3.5. Реклама і паблік рилейшнз 17

Висновки 20

Список використаної літератури 22

Вступ

Серед підприємців і сьогодні поширено думку, що для того, щоб справитися з публічною діяльністю, в принципі не потребується якоїсь спеціальної підготовки. Цілком досить здатності тверезо оцінювати ситуацію, трохи розбиратися в людях і фантазії. Паблік рілейшнз (ПР) може займатися кожен, якщо у нього достатньо для цього часу. Існує і об'єктивна причина, через яку паблік рілейшнз дотепер не можуть стати на рівні з такими класичними функціями адміністративного управління, як контроль за фінансовою діяльністю, бухгалтерія, правові і кадрові питання. Причина полягає ще і у тому, що відсутнє однозначне визначення поняття і місця паблік рілейшнз в загальному комплексі управління і маркетингу.

ПР — це мистецтво і наука аналізу тенденцій, прогнозу їх наслідків, видачі рекомендацій керівництву організацій і здійснення програм дій і на користь організацій, і громадськості.

Паблік рілейшнз займаються інтеграцією думок і поглядів адміністрацій підприємств з думкою громадськості, і навпаки.

В даний час метою паблік рілейшнз вважається встановлення двостороннього спілкування для виявлення загальних уявлень або загальних інтересів і досягнення взаєморозуміння, заснованого на правді, знанні, і повній інформованості.

1. Історія розвитку, суть та функції паблік рилейшнз

1.1. Ісорія розвитку публік рилейшнз

Термін «public relations» має американське походження. Вперше він був вжитий в 1807 р. Томасом Джефферсоном. У чернетці свого «Сьомого звернення до конгресу» він викреслив слова «стан думки» і вписав «суспільні відносини». У 1832 р. в Ієльському університеті вперше заговорили про паблік рилейшнз в значенні «relations for the general good» (відносини для загального блага). В кінці XIXст. стала відомою фраза американського підприємця Вільяма Вандербільда «the public be damned» (суспільство повинне бути прокляте). Цей вираз пізніше був замінений новим девізом «the public be informed» (суспільство повинне бути інформоване).

Паблік рилейшнз в сучасному значенні почали розвиватися тільки на початку XX сторіччя.Для цього існували дві передумови: по-перше, індустріалізація, що росте, зумовила напружені відносини між громадськістю і підприємцями; по-друге, здешевлення виробничого процесу в засобах масової інформації зробило їх доступнішими, і їх вплив на суспільство зріс. Завдяки публікаціям так званих «muckrakers» (журналістів і письменників, що відображають соціальні недоліки) увага населення постійно притягувалася до сучасного соціального положення. Думка про те, що без підтримки населення не можуть розв'язуватися будь-які значущі питання, привзела до здійснення перших ПР-заходів.

У 1903 р. Айві Ледбеттер Лі (Ivy L. Lee) залишив роботу репортера і став газетним агентом. У 1904 р. він заснував перше агентство по паблік рилейшнз. Паблік рилейшнз мали у той час виключно функцію отакого «відбілювача» і концентрували свої зусилля в основному на роботі з пресою. Ставши в 1914 р.особистим радником Джона Д. Рокфеллера-молодшого, Лі багато зробив для зміни громадської думки про Джона Д. Рокфеллере-старшого; йому вдалося переконати громадськість, що той зовсім не «старий скнара капіталіст», а добродушний старичок, що роздає дрібницю дітям і мільйони на добродійність. Перша широка ПР-кампанія була проведена в Сполучених Штатах для підготовки населення до вступу США до першої світової війни. Після першої світової війни паблік рилейшнз одержують могутній поштовх. Президент Вільсон створює комітет з суспільної інформації. Останній виріс у величезне підприємство, що показало значення організованої служби ПР.

У Німеччині в 1893 р. фірма Круппа створила в себе відділ по роботі з пресою. У Магдебурзі вже в 1906 р. існувало міське прес-агентство. Саме поняття «паблік рилейшнз» було введене лише в 1938 р. Карлом Хундхаузеном (Karl Hundhausen). Власне ж розвиток ПР в Німеччині розпочався після другої світової війни. «Німецьке економічне диво», що відбувалося в п'ятдесятих роках, зробило ПР необхідними і цікавими для підприємців. Тоді ж паблік рилейшнз починають розглядатися як один з інструментів маркетингової діяльності.

Так само швидко, як і практична публічна діяльність, змінювалися і теоретичні основи цієї області маркетингу. У даному зв'язку варто згадати Едварда Бернейса (Edward Bernays), що є, до речі, племінником Зігмунда Фрейда. Він був одним з перших консультантів у області паблік рилейшнз і читав в 1926 р. в Нью-Йоркському університеті лекції з ПР. Його книга «Аналізуючи громадську думку», що вийшла в 1923 р., стала першою серйозною працею у області суспільних відносин. Відповідно до його уявлень, паблік рилейшнз — процес приведення до взаємозгоди приватних інтересів і суспільного блага. Метою паблік рилейшнз, таким чином, є «інжиніринг консенсусу» або, просто кажучи, досягнення взаєморозуміння. Відповідно до розробленої Бернейсом теорії консенсусу, у паблік рилейшнз є дві функції: інформувати громадськість; сприяти власне переконанню громадськості, впливати на її уявлення.

Паблік рилейшнз займаються інтеграцією думок і поглядів адміністрацій підприємств з думкою громадськості, і навпаки. Це уявлення про паблік рилейшнз як про інструмент інтерпретації і інтеграції було потім перейнято і піонерами паблік рилейшнз в Німеччині Карлом Хундхаузеном і Альбертом Оеклом.

Оекл виходить з того, що постійні зміни в сучасному індустріальному суспільстві пред'являють високі вимоги до великих організацій в політичному, економічному і соціальному плані. Окремим особам важко орієнтуватися в постійно змінній ситуації. Оекл бачить задачі паблік рилейшнз в тому, щоб допомогти окремим суб'єктам орієнтуватися в суспільстві, одержувати правильну інформацію і формувати власну думку. Визначення задач паблік рилейшнз в подібній формі є нічим іншим як описом задач журналіста. Хоча слід визнати, що на даний час його точка зору на ПР не розглядається як правильна, дотепер актуальні суспільні функції паблік рилейшнз, описані Оеклом. Безумовно вірна також його думка про те, що тільки постійне спілкування може стримати так званий «ефект відчуженості». [7; 245]

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат