На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Бюджетна система України

Реферати > Фінанси > Бюджетна система України

Витрати на виконавчу гілку влади включають фінансування Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів, міністерств, відомств, їхніх структурних підрозділів.

Витрати на судову гілку влади — це фінансування Конституційного Суду, Верховного Суду та їхніх структурних підрозділів.

Витрати на міжнародну діяльність охоплюють фінансування посольств, консульств, представництв за кордоном, виконання повноважень державними органами, які представляють нашу державу за кордоном, участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, переговорах, зустрічах посадових осіб, участь України в міжнародних програмах тощо.

Одним із актуальних питань, що стосуються витрат на управління, є їх скорочення, але без зменшення ефективності функціонування державних установ. Протягом 1999—2000рр. у результаті проведення кадрової реформи чисельність державних службовців була зменшена в середньому на 20 % з відповідним підвищенням рівня заробітної плати. Оскільки це питання є досить актуальним у державі, вишукуються можливості подальшого регулювання управлінських витрат. Так, Кабінет Міністрів постановою від 4 квітня 2001 р. "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів" урегулював ці відносини.

У червні 2001 р. закінчилась дія перехідних положень Конституції щодо судової системи, були ухвалені ряд законів, які започаткували реформу судоустрою. Суди отримали значно ширші повноваження. За попередніми розрахунками, сьогодні потрібно додатково близько 200 суддів з відповідним фінансовим забезпеченням. Додаткових витрат будуть вимагати й інші напрями реформи судової системи. У даному разі ці витрати соціально обґрунтовані, оскільки спрямовані на захист прав людини, організацій, установ.

Витрати на міжнародну діяльність є необхідними, адже геополітично Україна розташована в центрі Європи і має вигідно використовувати це положення, розвиваючи зв'язки зі своїми партнерами. Але має бути економічна доцільність, і тому ст. 24 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001р." передбачено мораторій на вступ до міжнародних організацій і приєднання до міжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок Державного бюджету понад спеціально визначені обсяги.

4. МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ УКРАЇНИ

Найбільш чисельною ланкою бюджетної системи кожної країни є місцеві бюджети. В даний час в нашій державі їх нараховується майже дванадцять тисяч. Згідно Бюджетного кодексу України, до них належать: бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування. В свою чергу, бюджетами місцевого самоврядування визнаються бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань.

Особлива роль місцевих бюджетів пов'язана з тим, що вони є фінансовою базою місцевого самоврядування, основним важелем проведення державної регіональної політики, здійснення фінансового вирівнювання. За рахунок коштів місцевих бюджетів фінансуються найбільш значні заходи держави в галузі освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, тобто всі ті витрати, які безпосередньо зачіпають інтереси широких верств населення.

Доходи місцевих бюджетів складаються з власних, закріплених доходів і бюджетних трансфертів. До власних доходів місцевих бюджетів належать:

❦ місцеві податки і збори;

❦ плата за землю;

❦ податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;

❦ податок на промисел;

❦ плата за забруднення навколишнього природного середовища;

❦ фіксований сільськогосподарський податок;

❦ надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами;

❦ надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що знаходяться у власності територіальної громади;

❦ кошти від відчуження комунального майна, в тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення;

❦ плата за оренду майнових комплексів комунальної власності;

❦ надходження від місцевих грошово-речових лотерей;

❦ плата за гарантії, надані органами місцевого самоврядування;

❦ гранти та дарунки;

❦ власні надходження бюджетних установ, що утримуються з місцевих бюджетів;

❦ податок на прибуток комунальних підприємств;

❦ платежі за спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення.

До закріплених доходів бюджетів місцевого самоврядування включені:

� прибутковий податок з громадян;

� державне мито і єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва - у частині, що належить відповідним бюджетам;

� плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами місцевих рад;

� плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності та за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності, що справляються виконавчими органами місцевих рад;

� адміністративні штрафи, які накладаються даними органами.

Найбільше значення у формуванні доходів місцевих бюджетів мають податкові надходження і, перш за все, податок на прибуток підприємств комунальної форми власності, прибутковий податок з громадян, платежі за використання природних ресурсів. Не зважаючи на досить значний перелік місцевих податків та зборів, вони поки що не відіграють значної фіскальної ролі у формуванні місцевих бюджетів. Як правило, їх питома вага складає лише 3-4% сукупних доходів місцевих бюджетів України. Для структури дохідної частини місцевих бюджетів більшості адміністративно-територіальних одиниць характерною є висока питома вага бюджетних трансфертів, які надаються з Державного бюджету України.

Видатки місцевих бюджетів поділяються на дві групи:

1) видатки, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів;

2) видатки, які не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Перша група видатків місцевих бюджетів відповідає повноваженням, які органи державної влади делегують органам місцевого самоврядування, а друга група видатків - власним повноваженням місцевого самоврядування.

Структура видатків місцевих бюджетів протягом останніх років засвідчує їх чітко окреслену соціальну спрямованість: на соціальний захист і соціальне забезпечення, утримання об'єктів соціально-культурної сфери (освіти, охорони здоров'я, культури, мистецтва, засобів масової інформації, молодіжні програми, фізичну культуру і спорт) витрачається майже з усіх коштів місцевих бюджетів України. Але не зважаючи на те, що фінансування об'єктів соціальної та побутової інфраструктури поглинає левову частку бюджетних коштів, їх хронічно не вистачає не тільки на розвиток даних установ, але і на належне поточне утримання.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат